www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Information Society Technologies
H S on Thu, 7 Sep 2006 23:39:35 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Information Society TechnologiesBeste Nettimers,

Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor het congres:

Kansen voor Nederland:
Het European Security Research Programme en het nationaal onderzoeksprogramma veiligheid, technologie en innovatie.

Het congres vindt plaats op donderdag 12 oktober 2006 in het World Forum Convention Center in Den Haag. U kunt zich aanmelden via de website www.egl.nl/securitycongres. 

Dit congres is een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Economische Zaken, TNO en SenterNovem/EG-Liaison. Meer informatie over het congres vindt u in het bijgevoegde PDF-bestand.


Met vriendelijke groet,
Marcus Seume en Eric van Pelt 
EG-Liaison IST-team

 http://www.senternovem.nl/eglinformatiemaatschappij/agenda/ist_20061012_veiligheidscongres.asp
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).