www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Herinstallatie Alberts Ark (1990) van Bill Spinhoven
Marieke Istha on Mon, 5 Mar 2007 14:20:51 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Herinstallatie Alberts Ark (1990) van Bill Spinhoven


Herinstallatie Alberts Ark (1990) van Bill Spinhoven

Op 8 en 9 maart maakt het Instituut Collectie Nederlands (ICN) samen met het Nederlands Instituut voor Mediakunst een proefopstelling van de installatie Alberts Ark (1990) van Bill Spinhoven. Het werk Alberts Ark maakte in 1990 deel uit van de reizende tentoonstelling IMAGO en is onderdeel van de ICN collectie.

Alberts Ark is een van de dertig complexe (multimedia) installaties die in het kader van het onderzoeksproject ''Inside Installations'' opnieuw opgesteld worden en is de tweede casestudie die het ICN samen met het Nederlands Instituut voor Mediakunst uitvoert.

Tijdens de proefopstelling, uitgevoerd in samenwerking met de kunstenaar, wordt het werk uitgebreid gedocumenteerd, zodat er richtlijnen voor herinstallatie en een plan van aanpak voor de conservering op lange termijn kunnen worden ontwikkeld.

Vrijdagmiddag 9 maart 16.00 uur geeft Bill Spinhoven een presentatie van de eerste resultaten en Paul Klomp een presentatie over de emulatie van de eerste casestudie: 'Revolution' (1990) van Jeffrey Shaw.

Het documenteren van de casestudies en het opstellen van installatierichtlijnen sluit
aan bij het EU project “Inside Installations: Preservation and Presentation of Installation Art”. In dit Culture 2000 project worden documentatierichtlijnen voor installatiekunst ontwikkeld aan de hand van case studies die zowel fysiek (via tentoonstellingen) als virtueel (via de websites van INCCA en TATE en Inside Installations) aan publiek worden getoond. Bovendien is het werk onderdeel van onderzoek naar de conservering van installatiekunst (in dit geval een combinatie van fysieke objecten, hardware, software en interactiviteit). http://www.montevideo.nl/nl/_projecten/inside/


Vrijdag 9 maart
Presentatie 16.00 uur
Toegang gratis

Nederlands Instituut voor Mediakunst
Montevideo/Time Based Arts
Keizersgracht 264
1016 EV Amsterdam
T 020 6237101
F 020 6244423
www.montevideo.nl


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).