www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Caroline Nevejan: "Presence and the Design of Trust" (proef
Patrice Riemens on Wed, 28 Mar 2007 16:18:12 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Caroline Nevejan: "Presence and the Design of Trust" (proefschrift)


Caroline Nevejan zal op 11 april a.s. haar dissertatie verdedigen getiteld
"Presence and the Design of Trust" waarvan hier een korte Nederlandstalige
samenvatting volgt.
De hele dissertatie is te downloaden op  http://www.nevejan.org
De plechtigheid vindt plaats in de aula van de UvA, Lutherse Kerk,
Amsterdam, om 12.00

(short English summary below)

................................................

Presence and the Design of Trust - proefschrift Caroline Nevejan

In allerlei organisaties vraagt men zich af hoe men het beste met elkaar
kan communiceren: wanneer kan je emailen, chatten of video-conferencen en
wanneer moet je de moeite nemen om naar elkaar toe te reizen om elkaar 'in
het echt' te ontmoeten. In mijn proefschrift argumenteer ik dat het
ontwerp van presence (er zijn) samenhangt met het ontwerp van trust
(vertrouwen) dat al dan niet tussen mensen kan ontstaan.

In deze studie heb ik twee networked events geanalyseerd, The Galactic
Hacker Party en het Seropositive Ball, die beiden in Paradiso plaats
vonden in 1989 en 1990. Tijdens deze driedaagse conferenties ontmoetten
mensen elkaar in levende lijve in Paradiso en ook via Internet en andere
media. Omdat in die tijd de technologie nog relatief 'ruw' was, werd de
dynamiek die ontstond door het ontwerp van presence en het ontwerp van
trust soms op een grappige en soms op een shockerende manier duidelijk.

Om het effect van de technologie op ons dagelijks leven beter te begrijpen
heb ik in deze studie trust geoperationaliseerd met de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens, zoals deze in 1948 door de
Verenigde Naties is vastgesteld. Aan de hand van het werk van
verschillende onderzoekers en theoretici kom ik tot de conclusie dat
presence een fenomeen is dat ons in staat stelt te handelen in het belang
van ons overleven en in staat stelt ons welzijn te bevorderen. Het
handelen in het belang van overleven en welzijn is ook de bron voor de
ethische houding die noodzakelijk is om samenleven met andere mensen
mogelijk te maken.

Des te maximaler het gevoel van presence is, des te beter zijn we in staat
te handelen in het belang van ons overleven en welzijn. In ontmoetingen in
natural presence kan het bewustzijn van presence worden gemaximaliseerd,
beter dan in mediated presence ondanks dat deze zeer boeiend en
fascinerend kan zijn. Telefoon, internet of andere media, zijn vaak een
welkome bijdrage aan ons dagelijks leven, wij kunnen tijd en plaats
overstijgen en zij dragen bij aan de taal en de concepten die mensen
onderling delen. Desalniettemin is deze bijdrage beperkt, de context wordt
voornamelijk bepaald door de connectie zelf, en de natural presence van de
betrokken mensen is bepalend voor wat er uiteindelijk wel of niet gebeurt.

Daarom concludeer ik dat wanneer issues die ethische implicaties hebben
aan de orde zijn (en deze hebben te maken met overleven en welzijn), men
elkaar het beste in natural presence kan ontmoeten. In momenten van
evaluatie en innovatie is dit aan de orde omdat de vraag ?hoe iets te
doen? nauw samenhangt met de vraag ?wat is goed om te doen?. Specifiek
voor ontwerpers heb ik tenslotte een 4 dimensionaal model ontwikkeld
waarin de relatie tussen tijd, ruimte, handeling en de andere mens wordt
geanalyseerd voor de verschillende media via welke wij communiceren. Met
dit model wordt een relatie gelegd tussen de vormen van aanwezigheid en de
vormen van vertrouwen die al dan niet kunnen ontstaan.


Amsterdam, April 2007

......................................

short English summary

In my dissertation Presence and the Design of Trust I explore the effects
of mediating presence and of witnessing each other both in natural
presence as well as in mediated presence. In this study I describe and
analyze two networked events The Galactic Hacker Party and the
Seropositive Ball which happened in 1989 and 1990 in Paradiso, a musical
venue in the centre of Amsterdam. At the time the technology was
relatively raw and issues of trust and truth surfaced rather easily since
interfaces were not as elaborate as they are today. As a result of this
research I argue that natural presence is distinct, because the sense for
what is good for survival and well-being is more profound in natural
presence than in mediated presence. However, mediated presence contributes
significantly to the language people share and the concepts they use.
Witnessed presence has the potential to function as a catalyst both in
natural as well as in mediated presence. Especially when facing issues of
ethical nature, as happens in processes of innovation and evaluation, the
gathering in natural presence is indispensable because the sense of
presence can be maximized and will positively influence ideas and
solutions that will nurture social survival and well-being.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).