www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Hoe vrij is de creatieve ondernemer?
Geert Lovink on Fri, 11 May 2007 14:23:53 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Hoe vrij is de creatieve ondernemer?


Op dinsdag 22 mei 2007 vindt van 16-19 uur de volgende bijeenkomst plaats in het gebouw van
CABK-ArtEZ, Rhijnvis Feithlaan 50, Zwolle  (tel. 038-4270500).


Alle belangstellenden zijn van harte welkom; aanmelding vooraf is niet nodig:
Het aandeel van de kunst
 
Hoe vrij is de creatieve ondernemer?
   
Volgens de Amerikaanse econoom Richard Florida zijn steden gebaat bij het aantrekken van een creatieve voorhoede als aanjager van (economische) voorspoed. Stadsbestuurders verdringen elkaar om die elite binnen te halen. Creativiteit is een slagwoord van onze tijd en verhoogt het aanzien en imago van een stad.


Die creatieve elite bestaat uit kunstenaars, maar ook andere sectoren van de samenleving worden ertoe gerekend. Het accent ligt hier op het vrij ondernemerschap dat met creativiteit wordt geassocieerd. Dit impliceert een bepaalde visie op de maatschappelijke relevantie van kunst. Verwerft de kunstenaar in deze verbinding van artistieke en economische vrijheid zijn eigen aandeel op de vrije markt, of verkoopt hij als een moderne Faust zijn creatieve ziel aan de duivel?
 
Programma:
16.00   Opening                 Albert van der Schoot


16.10   Arjo Klamer:            Het culturele van cultureel ondernemerschap

16.35        Renée van Riessen:      Spelen in de zandbak
                                Notities over creativiteit in het spoor van Nietzsche


 17.00   Pauze met optreden van Souvlaki Deluxe

 17.20     Nirav Christophe:               Ratjetoe of blauwdruk
                                De fasen van het creatieve proces


17.45   Forum met de sprekers en met Dick Kleingeld en Wilhelm Weitkamp


 18.30    Optreden van Souvlaki Deluxe

Arjo Klamer is hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Enkele jaren geleden nam hij het initiatief tot de oprichting van de Academia Vitae in Deventer, waar wetenschappers en kunstenaars studenten van alle leeftijden helpen zich te ontwikkelen in de kunst van het leven.

Renée van Riessen is dichteres en doceert filosofie aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en de Protestantse Theologische Universiteit.

Nirav Christophe is neerlandicus en dramaturg. Als lector Theatrale Maakprocessen is hij werkzaam aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Tevens is hij betrokken bij het Informatienetwerk Creativiteitsonderzoek.

Dick Kleingeld is opleidingscoördinator en docent Beeldende Kunst en Vormgeving aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle.

Wilhelm Weitkamp is directeur van de CABK-ArtEZ Academie voor Beeldende Kunst in Zwolle.

Albert van der Schoot is lector Kunst en Reflectie bij ArtEZ, en doceert esthetica en cultuurfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).