www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] [Nieuwsbriefspreeksteen] 28: speakers corner ook elders, Ho
Nieuwsbrief van en over de Spreeksteen in het Oosterpark in Amsterdam on Thu, 17 May 2007 22:42:58 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [Nieuwsbriefspreeksteen] 28: speakers corner ook elders, Holman op TV, petitie op 31 mei aanbieden


Inhoud:

1. In Mechelen ook een speakers corner
2. Spreeksteen TV: Holman, Sørensen, Bevrijdingsdag
3. Huishoudelijke mededelingen
4. Aanbieden petitie op 31 mei 2007 om 13:30
5. 'Clear and present danger' en Mohammed B.


1. In Mechelen ook een speakers corner

De speakers corners verspreiden zich over het continent:
- In België is er nu ook een speakers corner, georganiseerd door de Mechelse "basisdemocratische beweging" 'Vanonderuit!' Zie http:// www.vanonderuit.be voor de achtergrond van dit initiatief.
- In Delft is ook een bijna 'speakers corner', maar dit is een gezellig middagje in een café.
- Rotterdam wil ook een speakers corner met een webcam er op gericht plaatsen. Ze beginnen met een spreker per maand op de stoep van Arminius.


Ondertussen gaat het in London het lekker door. We zijn er even langs geweest, waarvan snel een filmpje op het web. Helaas is men in Denemarken vooralsnog gestrand in te veel nadenken en te weinig handelen. We houden u op de hoogte.


2. Aflevering 7 van Spreeksteen TV

In de laatste aflevering van Spreeksteen TV, te zien op spreeksteen.tv, ziet u Theodor Holman die vorige week een lang en helder betoog op de spreeksteen hield, "je had er bij moeten zijn". Ook op YouTube terug te zien.

Verder in de aflevering een interview met Ronald Sørensen als 'the last man standing'. Hij begon Leefbaar Rotterdam en maakte zodoende Fortuyn vanaf het begin van diens politieke zegetocht tot het bloedige einde mee. Leefbaar Rotterdam bestuurd niet meer mee in Rotterdam, maar is er wel de tweede partij in de raad.

Vermaak en vrijheid zijn op bevrijdingsdag met elkaar in conflict, zo ziet u in een kleine reportage. Wat wil de organisatie van die dag? Een pakketje harde muziek en een braderie met een dun laagje inhoud?

Zondagavond 13 mei is er weer een nieuwe aflevering te zien op A1 (SALTO) via de kabeltelevisie op de website. Aflevering zeven vindt u op
http://www.spreeksteen.tv/?video=294ecbe42ed41eec2c21f996aeaa55a1


3. Huishoudelijke mededelingen

Gelukkig is de gemeente nu bezig met het voorbereiden van de verplaatsing van de Spreeksteen naar een stukje park dat festival- en kermisvrij is. Allervriendelijkst van de gemeente vinden wij het ook om de infrastructuur mee te verhuizen: de camera, kabels en ADSL of glasvezel. We houden u op de hoogte.

Ondertussen gaan we gewoon door met het plaatsen van de spullen op de huidige plek. Rasco Metaal is op dit moment bezig met het vervaardigen van een microfoon standaard die hufterproof is. Audio Mattijsen heeft microfoons in bestelling. Bram de Vries temt de techniek. Het zal een pak van ons hart zijn als dit project eenmaal af is!

Het verhuisvoorstel van de gemeente haalt een zeer kwetsbaar stukje uit de keten die we hadden bedacht: de wifi verbinding. Dit is de grootste bron van vertraging geweest. In het nieuwe plan wordt alles met kabels opgelost. Onze hoop is gevestigd op 'Kabel Amsterdam', de naam van de nieuwe glasvezelinfrastructuur die wordt aangelegd in Amsterdam. Hopelijk willen ze de straat nu al oversteken om ons aan te sluiten. De UPC of KPN kan ook, maar hun netwerk haalt het niet bij echt glasvezel natuurlijk...


4. Aanbieden petitie op 31 mei 2007 om 13:30

De petitie van Spreeksteen gaan we aanbieden aan de gemeenteraadsleden, op 31 mei om 13.30 uur op het stadhuis. We krijgen spreektijd voorafgaand aan een raadscommissievergadering van algemene zaken. Ook u bent natuurlijk van harte welkom als ondertekenaar!

Aangezien Geert Wilders heeft aangekondigd naar de Spreeksteen te komen willen we graag dat hij vrij kan spreken. De petitie vraagt erom dat de gemeente dit mogelijk maakt.

Kern van de zaak is dat de vrijheid van meningsuiting altijd voorop staat. De openbare orde en de veiligheid van de spreker zijn secundair. Niet de spreker moet afgevoerd worden om redenen van veiligheid of openbare orde, maar de groep anti-democratische demonstranten die de bedreiging is moet teruggedrongen worden.

Zo gaat de vrijheid om te spreken en te debatteren in het openbaar niet samen met ertegen demonstreren op dezelfde plek. Sterker nog, demonstreren tegen vrij spreken en een vrij debat is een anti- democratische en gewelddadige daad. Dat een geluidsdemonstratie zou vallen onder de wet op de vrijheid van meningsuiting is kul. Schreeuwen is een daad en zeker als die daad tot doel heeft anderen het woord te ontnemen, moeten de deelnemers aan een dergelijke demonstratie gesommeerd worden een eindje verderop te gaan toeteren en schreeuwen.

De tekst van de petitie en de lijst met ondertekenaars kunt u nalezen op http://spreeksteen.petities.nl. Ook kunt u deze petitie nog steeds ondertekenen.


5. Juridische strijd over vrijheid van meningsuiting: Mohammed B getuigt...


We hadden hem graag op de Spreeksteen gehad die Mohammed B. die nu gehoord wordt in het proces tegen de Hofstadgroep. Folkert Jensma stelt naar aanleiding van dit proces in NRC Handelsblad op 11 mei, de vraag "waar houdt het denken en praten over geweld juridisch op en verandert het in zeker plegen van toekomstig geweld?" Hij wijst op de 'clear and present danger' test die daarvoor bestaat in de Verenigde Staten. Alleen als er sprake is van een duidelijk en direct gevaar wordt die grens overschreden.

Maar dit kennen wij hier ook! Dit staat in de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens is daar ook heel duidelijk over.

Niet alleen Jensma, maar iedereen zou eens wat vaker die verklaring en de uitspraken van het hof moeten nalezen. Het is uiteindelijk het enige document waaraan de Nederlandse wet (inclusief de Nederlandse grondwet), getoetst mag worden en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens is het enige Hof dat het mag doen. Met andere woorden, zij verstrekken een kader voor de Nederlandse wet en voor de Nederlandse rechtspraak. Het is maar goed dat de Nederlandse rechtstaat ook nog in de gaten gehouden wordt door dat hof als we binnenlands de draad een beetje kwijt zijn. Dat geldt voor vrijheid van meningsuiting, persvrijheid maar ook zeker voor onze bedreigde privacy en bescherming van persoonsgegevens.

http://nl.wikipedia.org/wiki/EHRM


Een vrijmoedige groet...


Elke zondagavond SPREEKSTEEN TV op A1.

http://www.spreeksteen.tv


_______________________________________________
Nieuwsbriefspreeksteen mailing list
Nieuwsbriefspreeksteen {AT} opendomein.nl
https://service.opendomein.nl/mailman/listinfo/nieuwsbriefspreeksteen
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).