www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] BURENWINKEL ZOEKT BOODSCHAPPEN
Mieke Gerritzen on Sat, 26 May 2007 17:10:36 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] BURENWINKEL ZOEKT BOODSCHAPPEN


please forward

Burenwinkel CALL FOR ENTRIES, In English below

ALLES VOOR JE BUREN Burenwinkel is een mobiele winkel gevuld met producten speciaal ontworpen voor burensituaties; van hoogpolige sloffen tot laagdrempelige portiekfuif, van JAJA-sticker tot wiedergutmachungspresentjes.

Burenwinkel verspreidt buren-awareness huis-aan-huis, en buurt-aan-buurt. In een tijd dat normen en waarden het exclusieve domein lijken van beleidsmakers geeft Burenwinkel de verantwoordelijkheid terug aan de buren. Het hebben van buren is immers de eerste stap in het vormen van een maatschappij.

BURENPRODUCTEN Burenwinkel is op zoek naar nieuwe en oude burenproducten. Producten voor buren die niet weten hoe ze elkaar moeten benaderen, die elkaar in de weg zitten, voor buren die elkaar niet kennen, maar ook voor buren die hun buur-zijn willen vieren.

Mail een foto of schets van je product voor 4 Juli 2007 naar: info {AT} burenwinkel.nl. Vermeld productnaam, materiaal, afmeting, gedachte achter het product, en indien mogelijk, inkoop- en verkoopprijs. Hou rekening met het budget van de buurman en een productietijd van maximaal 4 weken.

PRESENTATIE EN SELECTIE Indieners zijn welkom hun product te presenteren op 11 Juli, van 13:30 tot 14:30, in de Kleine Zaal van Paradiso, Weteringsschans 6-8 in Amsterdam. Alle binnengekomen voorstellen worden live door een gerenomeerde jury beoordeeld.

Burenwinkel gaat gevuld met een selectie van burenproducten per 15 September 2007 in Amsterdam rondrijden. Alle ingezonden Burenproducten worden met de naam van de bedenker gepresenteerd op de website www.burenwinkel.nl (tenzij je nadrukkelijk aangeeft dat je hier bezwaar tegen hebt).

Vragen, opmerkingen of meer informatie? info {AT} burenwinkel.nl
Burenwinkel is een initiatief van 17 buren die zich verenigd hebben in gezamenlijkheid met als doel het vergroten van buren-awareness, ondersteund door EGBG, Sandberg Institute, Instituut Liefde in de Stad, Paradiso en SKOR.


www.burenwinkel.nl | info {AT} burenwinkel.nl
Fred. Roeskestraat 98 | 1076 ED Amsterdam | The Netherlands

Neighbourshop english

EVERYTHING FOR NEIGHBOURS Burenwinkel (Neighbourshop) is a mobile shop filled with products designed especially for neighbours; varying from shag-rug slippers to doorstep parties, from 'ja-ja'-stickers to I'm-so-sorry-let's-make-up presents. Burenwinkel spreads neighbour awareness door-to-door, and neighbourhood-to-neighbourhood; focused solely on the great potential of the neighbour-to-neighbour relationship. Burenwinkel hands neighbours the opportunity of being good neighbours again. After all, being neighbours is the first step towards forming a society.

NEIGHBOURPRODUCTS Burenwinkel is looking for new and old neighbour products, which help initiate, strengthen and enhance neighbour relationships. Please mail a picture or a sketch of your product(s) by Wednesday July 4, 2007 to: info {AT} burenwinkel.nl. Mention the product name, material, measurements and thought behind the product. Please also provide us an indication of the projected wholesale and retail prices if possible. Keep in mind the budget of a neighbour and maximum 4 weeks production time.

PRESENTATION AND SELECTION Participants are welcome to present their product on July 11, from 13:30 to 14:30 in the Kleine Zaal in Paradiso, Weteringschans 6-8 in Amsterdam. All the proposals will be judged on that day by a well respected jury.

Burenwinkel will drive around filled with a selection of neighbourproducts starting on September 15th 2007 in Amsterdam. All collected neighbour products will be presented with the name of the designer on the website www.burenwinkel.nl (unless the designer has objected against this).

For questions, remarks or more information, please contact info {AT} burenwinkel.nl
Burenwinkel is an initiative of 17 united neighbours in order to increase neighbour awarenes, supported by EGBG, Sandberg Institute, Instituut Liefde in de Stad, Paradiso and SKOR.
mieke gerritzen
www.all-media.eu
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).