www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] INFOWARROOM | woensdag 30 mei | De Balie
stefanie on Mon, 28 May 2007 16:51:55 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] INFOWARROOM | woensdag 30 mei | De Balie


INFOWARROOM 
Woensdag 30 mei
Aanvang 20.30 uur
Toegang gratis

Met: Erik de Bruijn, Huub Dijstelbloem, Andrea Meuzelaar, Gawie Keyser, Katrien Jacobs, Nimfa Tegenbos, Martijn Wit, Hans Harbers en Sami al-Hajj.

INFOWARROOM biedt mediakritiek en beeldanalyse van de dominante beeldcultuur. Temidden van een overdaad aan beelden wordt duiding gezocht bij de culturele en sociale betekenis van het beeld. 

?So it is not: I exist, I am here! But rather: I am visible, I am an image ? look! Look!? (Jean Baudrillard, 1993)


Voorbij de verbazing over het massamediale fenomeen dat mensen buiten hun representatie - buiten de media - niet meer lijken te bestaan, richt de INFOWARROOM zich op de onzichtbare beelden, de visuele minderheden, de mediale uitgeslotenen. 
Een avond vol beeld over het residu van de door de dominante mediacultuur gefilterde samenleving, in heden en verleden. Hoe bepalen massamedia en beeldcultuur, die schijnbaar alles zichtbaar maken, dominantie en marginaliteit van mensen, groepen en ideeën? Een avond over media, elites en minderheden, en de macht over de eigen representatie.

MET

Andrea Meuzelaar (mediawetenschapper, Universiteit van Amsterdam) spreekt, via Foucault, over 'het archief' als selectiecriterium voor ons collectieve/ culturele geheugen, 'tagging' en visuele selectie.

In gesprek met filmmaker Erik de Bruijn (WILDE MOSSELS, 2000 / NADINE, première september 2007) over uitsluiting en inclusiviteit in drama, kadrering van het 'onzichtbare' en ideologische afperking.

Huub Dijstelbloem (filosoof en coördinator Technology Assessment bij het Rathenau Instituut) bespreekt hoe technologie in het huidige migratiebeleid (botonderzoek, databanken) tot een technologisering van het burgerschapstraject leidt.

Bespiegelingen van Gawie Keyser (cultuurrecensent, Groene Amsterdammer) over de media, Cho Seung-Hui en Virginia Tech.

Marges in de man-vrouwdichotomie: Nimfa Tegenbos (artistiek-sociaal centrum Victoria Deluxe, Gent) en Katrien Jacobs (Digital Media, City University of Hong Kong; organisator C'LICK ME) bespreken transseksualiteit en queerness tussen internet pornografie en de digitale Zeitgeist.

Martijn Wit (historicus, Universiteit Twente) introduceert het minderheidsargument als retorisch wapen en toont de werking van intellectuele gettoficatie.

En een videochat met Sami al-Hajj, Soedanees journalist voor Al Jazeera


Symbolische impact, schreef Baudrillard in ?The despair of having everything? (2002), is van groter belang dan politieke impact. Symboliek, op haar beurt, bestaat bij de gratie van zichtbaarheid. Dat is de tragiek van de visueel uitgeslotenen : ze kunnen gillen wat ze willen, maar zonder camera zijn ze nergens, zonder geschikte zoekterm onvindbaar.

Een avond dus over onzichtbaren, paradoxaal genoeg een avond vol beelden. Beelden die tonen hoe ze definiëren, afbakenen, taggen en door te tonen juist verhullen dat ze al het andere niet laten zien. 
Iets bestaat pas als het zichtbaar is en iets is pas zichtbaar wanneer het vindbaar is. Dus zijn het de beelden zelf of de eraan toegekende kwalificaties - die ons al dan niet in staat stellen ze terug te vinden - die ons wereldbeeld bepalen?

De INFOWARROOM is ook te volgen via ww.balie.nl/live
       
---------------------------------
You snooze, you lose. Get messages ASAP with AutoCheck
 in the all-new Yahoo! Mail Beta. 
_______________________________________________
Infowarroom mailing list
Infowarroom {AT} mailing.balie.nl
https://mailing.balie.nl/mailman/listinfo/infowarroom
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).