www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] PERSBERICHT Kunstwerk Hans van Houwelingen ontwikkelt zich
Kunstfort, Marcel van Kerkvoorde on Mon, 28 May 2007 16:53:10 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] PERSBERICHT Kunstwerk Hans van Houwelingen ontwikkelt zich gestaag op Kunstfort bij Vijfhuizen


PERSBERICHTKunstwerk Hans van Houwelingen ontwikkelt zich gestaag op Kunstfort bij Vijfhuizen

Op dinsdag en woensdag 29 en 30 mei worden er ruim honderd nieuwe grafstenen aan het pad op het Kunstfort toegevoegd. Sinds woensdag 18 oktober 2006 de eerste fase werd voltooid van het project van Hans van Houwelingen; "Sluipweg", zijn er voortdurend grafstenen aangeboden aan het Kunstfort bij Vijfhuizen.

Beeldend kunstenaar Hans van Houwelingen legt een pad van oude grafstenen aan bij het Kunstfort bij Vijfhuizen Tijdens een bezoek aan het Kunstfort raakte van Houwelingen geïntrigeerd door het feit dat er bij dit militaire verdedigingsbouwwerk nooit één strijd is geleverd en er nog nooit één dode is gevallen. Het ontbreken van de dood op deze plek die zo geladen is met oorlogsherinneringen bracht van Houwelingen op het idee om door middel van een kunstwerk van oude grafstenen de dood toch een plek te geven bij het fort.

Van de grafstenen is hij bezig een 200 meter lang pad aan te leggen over de omwalling aan de voorzijde van het fort. Achter deze omwalling ligt het fort verborgen en konden de soldaten zich beschermen tegen vijandelijk vuur. De oorspronkelijke functie van deze plek maakt van het pad als het ware een 'sluipweg, (waarlangs de dood heeft weten te ontsnappen)', zoals de titel luidt die van Houwelingen aan het werk gaf .

Het Kunstfort bij Vijfhuizen zoekt nog meer grafstenen om het kunstwerk 'Sluipweg' te realiseren. Na vijftien jaar vervalt het grafrecht en als dat niet verlengd wordt dan wordt het graf geruimd. Grafstenen worden dan verwijderd en als de eigenaar niet reageert worden ze tot grit vermalen. Als men een grafsteen een tweede leven wilit geven dan kan dat ter beschikking gesteld worden aan het Kunstfort via 023-5589013 of info {AT} kunstfort.nl.

Het Kunstfort kiest ervoor veelbelovende beginnende kunstenaars te combineren met kunstenaars van naam en zo contacten te stimuleren. Met onze artists in residencies gaan we internationale contacten aan. Wij stimuleren kunstenaars en geven hen opdrachten om werk voor het Kunstfort te maken, in het bijzonder in de buitenruimte. Onze unieke locatie met zijn vele verschillende binnen- en buitenruimten, die elk een eigen specifieke sfeer hebben, geven kunstenaars aanknopingspunten en inspiratiebronnen om nieuwe kunstwerken te creëren en zo een belangrijke stap te nemen in hun oeuvre.

Het Kunstfort is geïnitieerd en gerealiseerd door een onafhankelijke stichting, die het fort sinds de voltooiing van de restauratie bestuurt en exploiteert. De stichting heeft een curator in dienst die wordt bijgestaan door een kunstcommissie. Het Kunstfort wil stimulerend en inspirerend zijn en synergie bevorderen. Deze kernwaarden worden gerealiseerd door te werken met jonge en gevestigde kunstenaars. De kunstenaars worden samengebracht in een programma dat verbanden legt op artistiek en persoonlijk vlak.

Kunstfort bij Vijfhuizen is goed bereikbaar gelegen in het hart van de Randstad, tussen Haarlem en Hoofddorp aan de rand van de Haarlemmermeer. Het fortterrein omvat een tentoonstellingsgebied met expositieruimtes, ateliers, atelierwoningen en een restaurant.

Kunstfort bij Vijfhuizen, centrum voor actuele kunst. Fortwachter 1, 2141 EE Vijfhuizen, 023-5589013. Vrijdag t/m zondag van 13.00-17.00 uur, entree vrij. Informatie en routebeschrijving op www.kunstfort.nl.


Noot voor de redactie: (niet ter publicatie)

Meer gedetailleerde en achtergrondinformatie over dit project vindt u op de website: www.kunstfort.nl. Daar zijn ook foto’s van de de eerste fase te downloaden en te bekijken. Voor meer informatie neem contact op met: 023-5640426 (Marcel van Kerkvoorde)

Op dinsdag en woensdag is de kunstenaar bij de aanleg aanwezig.______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).