www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Workshop 'Publieke Ongemakken'
Martine Posthuma de Boer on Thu, 4 Oct 2007 18:10:23 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Workshop 'Publieke Ongemakken'


Workshop 'Publieke Ongemakken'

Datum: 26 / 27 Oktober 2007
Locatie: Waag Society, Theatrum Anatomicum, Amsterdam

Technologie ontworpen voor de stad laat vaak de publieke ongemakken
van ons lichaam buiten beeld. Bij het ontwerp van de openbare ruimte
wordt het openbaar toilet vaak over het hoofd gezien. We moeten het
doen met half open metalen inloop urinoirs, en steeds vaker met een
plastic 'Dixie'. Zijn de toiletten wél meegenomen in het ontwerp van de
openbare ruimte dan zijn ze weinig zichtbaar: onder de grond, of
verscholen achter gebouwen. Vaak bevestigen ze sociale en culturele
opvattingen over hygiëne en privacy. Maar wat missen we eigenlijk als
we niet onderkennen dat het openbaar toilet ook de plek kan zijn van
een verscheidenheid aan sociale en culturele uitingen?

'Publieke ongemakken' onderzoekt de ervaring en waardering van het
openbaar toilet in de stedelijke ruimte, in dit geval Amsterdam. Door
observatie en engagement zullen we onderzoeken hoe het openbaar toilet
is gevormd door culturele waarden, opvattingen en houdingen. En
vervolgens bestuderen we hoe dit essentiële onderdeel van het
stedelijk weefsel bepalend is voor onze alledaagse
ervaring van de stad.

'Publieke ongemakken' is de derde in een serie workshops over
'tussen-tijd-heid' (ín-between-ness') in stedelijke ruimten. Met
'tussen-tijd-heid' bedoelen we de plekken en tijdstippen aan de
periferie van ons dagelijks bestaan.De momenten dat we niet hier en
niet daar zijn, de plekken waar tijd
niet gedefinieerd is. De reis van huis naar werk, of de tijd die we
wachtend in een rij voor de kassa doorbrengen.

Doel, werkwijze, uitkomsten:
Tijdens deze workshop brengen we mensen bijeen rond een gezamenlijke
interesse in 'tussen-tijd-heid'. Door samenwerking en uitwisseling
willen we de ideeënvorming en het onderzoek naar dit onderwerp naar
een volgend niveau brengen. De werkwijze die we hanteren: veldwerk,
directe ervaringen, actieve brainstorms. Geen dresscode en geen
formele presentaties.

De tastbare uitkomsten van de workshop zullen voornamelijk visueel van
aard zijn en zullen worden gepubliceerd op de website. Daar zullen
de belangrijkste ontdekkingen en discussiepunten gedurende de twee
dagen geplaatst worden. Daarnaast blijven de uitkomsten ter plekke
zichtbaar, door gebruik van het (locatie gebaseerde) PlaceWare platform
van Fattoria Mediale.


Georganiseerd door:
Arianna Bassoli (The London School of Economics)
Johanna Brewer (University of California, Irvine)
Karen Martin (Bartlett School of Graduate Studies)
Valentina Nisi (Fattoria Mediale)
Martine Posthuma de Boer (Fattoria Mediale)

De workshop wordt ondersteund door:
Waag Society en Fattoria Mediale.

Er kunnen 20 deelnemers aan de workshop meedoen.
Zie voor meer informatie over deelname en aanmelding de website:
http://www.inbetweeness.org/apublicinconvenience/
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).