www.nettime.org
Nettime mailing list archives

RE: [Nettime-nl] ter info: de prive adressen van alle kunstenaars in Ned
Paul Jansen .I on Tue, 22 Jan 2008 12:48:00 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] ter info: de prive adressen van alle kunstenaars in Nederland worden openbaar.


Met dank voor uw bericht.
Momenteel wordt de website van dotindividual opgezet en wellicht dat dit
onderwerp een voorbeeld van wijziging kan worden. Ik bericht u daarover.
Paul Jansen
dotindividual

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: nettime-nl-bounces {AT} nettime.org [mailto:nettime-nl-bounces {AT} nettime.org]
Namens EMPATHYtm
Verzonden: zaterdag 19 januari 2008 10:41
Aan: nettime-nl {AT} nettime.org
Onderwerp: [Nettime-nl] ter info: de prive adressen van alle kunstenaars in
Nederland worden openbaar.

inschrijving bij kvk voor kunstenaars is binnenkort verplicht met als 
gevolg:
de prive adressen van alle kunstenaars in Nederland worden openbaar.

Nieuwe regels voor inschrijven Kamer van Koophandel (KvK) 2008
Met ingang van 1 juli 2008 treedt de nieuwe Handelsregisterwet 2007 in 
werking. De grootste veranderingen zijn vooral gericht op vrije 
beroepen. Deze moeten zich per 1 juli 2008 laten inschrijven bij de KVK. 
Daar waar voorheen vrije beroepen zich niet hoefden te laten registreren 
is dit per 1 juli wel verplicht. Beroepsgroepen zoals in de landbouw en 
visserij, maatschappen, architecten, huisartsen, advocaten, verenigingen 
van eigenaren en mensen die in de zorg werken als zelfstandige zonder 
personeel dienen zich dus te laten inschrijven.

Iedereen die in een van deze beroepsgroepen werkzaam is als zelfstandige 
ontvangt hiervan een bericht van de KvK.

http://www.zzp-nederland.nl/artikel/inschrijven-kvk


Een antwoord op mijn vraag hier over aan de kvk:

Een postbus (correspondentieadres) kan alleen aan uw registratie worden 
toegevoegd. Het is namelijk wettelijk verplicht het feitelijk 
vestigingsadres in het handelsregister te vermelden.
Het is niet toegestaan een ander adres te vermelden, dan waar de 
activiteit plaatsvindt.

Tot slot delen wij u mee dat in het handelsregister naast uw 
vestigingsgegevens ook uw privé-adres worden vermeldt. Bij de 
registratie van een eenmanszaak is het privé-adres helaas niet af te 
schermen.een klacht indienen? --> http://www.nationaleombudsman.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).