www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Wij zijn het spuugzat!
alfred on Tue, 12 Feb 2008 16:33:46 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Wij zijn het spuugzat!


L.S., 						Hilversum, 11 februari 2008

Als personeelsleden van de Nederlandse Moslim Omroep (NMO) willen wij ons
nadrukkelijk distantiëren van de berichtgeving van NOVA. Op 11 oktober
2007 heeft NOVA met achterklap en wilde aantijgingen over de NMO bericht,
ook 8 februari jl. was het weer raak.

Wij zijn het spuugzat!

We weten niets van een ?conservatieve machtsgreep? binnen de NMO. Wij
voelen ons niet gedicteerd door conservatieven, orthodoxen of
fundamentalisten. Was dit wel het geval geweest zouden wij collectief ons
hier tegen hebben verzet. Met het vertrek van Frank William als directeur,
die een liberale opvatting van de Islam voorstond, is slechts een bepaalde
vorm van leidinggeven verdwenen. Aan ons programmabeleid is niets
veranderd. De NMO maakt nog steeds programma?s die recht doen aan de
diversiteit van de moslimgemeenschap in Nederland.

Wij vinden het opmerkelijk dat NOVA in de uitzending van 8 februari jl.
beweerde dat er een ?conservatieve wind waait? over de redactie van de NMO
en dat er in de programma?s ?geen ruimte meer is voor een afwijkend
geluid? zonder te verwijzen naar onze programma?s of voorbeelden hiervan
te geven. De inhoud van de radioprogramma?s ?Wat Nou..?!? en
?Verkenningen? en de televisieprogramma?s ?InFocus?, ?Meetingpoint? en ?In
de waan van alledag? weerleggen namelijk alle beweringen van NOVA.

Op zondag 14 oktober 2007, twee dagen na de bewuste eerste NOVA uitzending
over de ?geradicaliseerde? NMO, zonden wij in het programma InFocus een
item uit dat ging over het Suikerfeest bij alevieten en sji'ieten. Voor de
gehele InFocus uitzending zie:
www.nmo.nl/67-InFocus_I_in_Oktober_07.html?aflevering=3027

In het radioprogramma Verkenningen van 24 januari 2008 werd er
gediscussieerd over de vraag of de Koran inderdaad verwerpelijke
standpunten bevat. En is het goed om hierover openlijk discussie te voeren
zoals publiciste Nahed Selim bepleitte. En of progressieve moslims hun
islam actiever moeten beschermen tegen ongewenste elementen van buiten en
van binnen. Voor de uitzending van Verkenningen zie:
www.nmo.nl/67-Moslims_aan_zet.html?aflevering=3204

Dus waar heeft NOVA het over?

Nagenoeg alle ?talking heads? in de NOVA-reportage, van 8 februari jl.
zijn mensen waarmee de NMO in een financieel conflict is beland. Daarnaast
is ook de eerste NOVA-reportage gemaakt door een redacteur die ten tijde
van de eerste NOVA uitzending nog in dienst was van de NMO. Hiermee
schendt NOVA haar eigen NOVA-code. Bij ?Onafhankelijkheid &
onpartijdigheid? lezen wij bij punt 1 afstand t.o.v. onderwerp. ?NOVA is
onafhankelijk en onpartijdig. Verslaggevers worden geacht een
beroepsmatige distantie ten opzichte van hun onderwerp te houden. Directe,
ook schijnbare, banden met partijen of directe emotionele betrokkenheid
bij het onderwerp kunnen het streven naar waarheidsvinding in de weg
staan.? Einde citaat. Zie NOVA haar eigen journalistieke code hieronder.

www.novatv.nl/index.cfm?ln=nl&fuseaction=artikelen.details&achtergrond_id=8261&CFID=22614408&CFTOKEN=64772708

We kunnen slechts tot de vraag komen of NOVA soms bezig is met een
lastercampagne daar zij nergens de beweringen over de NMO volledig
beargumenteerd. De programma?s die dateren van na het ontslag van Frank
William tonen aan dat de koers van de Nederlandse Moslim Omroep, om aan
verschillende meningen ruimte te bieden, wordt voortgezet.

Wij nodigen de pers graag uit op onze redactie.
Televisie-, radio- en Internetredacties en het managementteam van de
Nederlandse Moslim Omroep.
035-62 52 900, email: info {AT} nmo.nl


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).