www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Servische gemeenschap veroordeelt erkenning Kosovo
LKS on Wed, 5 Mar 2008 16:52:32 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Servische gemeenschap veroordeelt erkenning Kosovo


*ROTTERDAM, 05-03-2008 -- De Servische gemeenschap in Nederland veroordeelt
de Nederlandse erkenning van de Servische provincie Kosovo en bestempelt
deze als een flagrante schending van het internationaal recht. De
gemeenschap roept de Tweede Kamer dan ook op, de erkenning van de eenzijdig
afgescheiden provincie door Nederland terug te laten draaien, ofwel zich in
te spannen voor de verplaatsing van de VN-gerechtshoven die in Den Haag
gehuisvest zijn naar een land dat het internationaal recht, i.c. het
Handvest van de Verenigde Naties, niet ondergeschikt maakt aan de
geopolitieke belangen van de Trans-Atlantische structuren.*Met de amputatie van het hartland van een internationaal erkende staat, de
eerste keer in Europa sinds 1938, wordt nu duidelijk wat het werkelijke doel
was van de onrechtmatige NAVO-bombardementen in 1999. De Nederlandse
erkenning van deze brutale roof, door minister Verhagen als 'nieuwe
realiteit' aangeduid, zorgt ervoor dat het vertrouwen van de Servische
Nederlanders in de Nederlandse overheid definitief geschonden is.

Het is evident dat de Nederlandse regering de handhaving van de
internationale rechtsorde slechts lippendienst bewijst. De misleidende
formulering 'Kosovo is een geval op zichzelf', die minister Verhagen
aandraagt om de schending van de soevereiniteit en territoriale integriteit
van Servië in de publieke opinie te verkopen, wijst op het morele failliet
van de Nederlandse regering. Waarom spreekt minister Verhagen inzake de
erkenning van Kosovo met geen enkel woord over het internationaal recht?

De Servische gemeenschap in Nederland zal de onafhankelijkheid van Kosovo
nooit erkennen. Kosovo is en blijft voor altijd een onlosmakelijk deel van
Servië. De gemeenschap gaat door met demonstreren en laat weten dat de
eerstkomende demonstratie - tegen de eenzijdige afscheiding van de Servische
provincie Kosovo en de erkenning ervan door Nederland - gepland staat voor
zondag 16 maart aanstaande op het Museumplein in Amsterdam.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).