www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] "Flyeren in de Openbare Ruimte" ...
Aleks on Fri, 13 Jun 2008 16:20:21 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] "Flyeren in de Openbare Ruimte" ...


2008/6/13 Patrice Riemens <patrice {AT} xs4all.nl>:

>
> ... is kennelijk verboden in Amsterdam, waarschijnlijk op grond van d'een
> of andere APV artikel dat, zoals vaker, de kachekl aanmaakt met de
> fundamentele vrijheden. Gisteren kwam ik mijn fiets stallen in de
> fietsboot bij CS en zag  een zee van groene zadels: een kennelijke
> Haarlemse outfit had alle fietsen van een zadelhoesje met zijn 'boodschap'
> voorzien. Maar een stel jongens en meisjes was ook ijverig bezig al die
> hoesjes er weer af te halen en in grote sportzakken te stoppen. Bij
> navraag bleek dat ze net de Milieu-politie (!) op hun dak hadden gekregen,
> en een forse boete, met de dreiging van nog erger als al die hoesjes niet
> terstond verwijderd werden. "Flyeren in de Openbare Ruimte" heet het
> delict kennelijk. En dan? Hoe zit het met de vrijheid van (menings)uiting?


Ik had een paar maanden geleden een soortgelijke ervaring waarover ik erg
verbaasd was. Tijdens een demo in Amsterdam wilden de organisatoren witte
ballonnen de lucht in laten varen. Hiervoor moest een speciale vergunning
aangevraagd worden waarin ook stond dat de organisatie verantwoordelijk is
voor het weer opruimen van de ballonnen, waar deze dan ook neerkomen. De
organisatie besloot hiervan af te zien omdat zij aansprakelijk zouden worden
gesteld voor de kosten die gemoeid waren met het opruimen van de ballonnen,
mochten deze binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam terecht komen...  een
vorm van zelf-censuur dus, opgelegd door gemeentelijke regelgeving.

-aleks-

-- 
"Qui non est hodie cras minus aptus erit"
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).