www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] "Flyeren in de Openbare Ruimte" ...
Willem Steeper on Fri, 13 Jun 2008 19:50:59 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] "Flyeren in de Openbare Ruimte" ...


Aleks schreef:
> 2008/6/13 Patrice Riemens <patrice {AT} xs4all.nl>:
>
>   
>> ... is kennelijk verboden in Amsterdam, waarschijnlijk op grond van d'een
>> of andere APV artikel dat, zoals vaker, de kachekl aanmaakt met de
>> fundamentele vrijheden. Gisteren kwam ik mijn fiets stallen in de
>> fietsboot bij CS en zag  een zee van groene zadels: een kennelijke
>> Haarlemse outfit had alle fietsen van een zadelhoesje met zijn 'boodschap'
>> voorzien. Maar een stel jongens en meisjes was ook ijverig bezig al die
>> hoesjes er weer af te halen en in grote sportzakken te stoppen. Bij
>> navraag bleek dat ze net de Milieu-politie (!) op hun dak hadden gekregen,
>> en een forse boete, met de dreiging van nog erger als al die hoesjes niet
>> terstond verwijderd werden. "Flyeren in de Openbare Ruimte" heet het
>> delict kennelijk. En dan? Hoe zit het met de vrijheid van (menings)uiting?
>>     
>
>
> Ik had een paar maanden geleden een soortgelijke ervaring waarover ik erg
> verbaasd was. Tijdens een demo in Amsterdam wilden de organisatoren witte
> ballonnen de lucht in laten varen. Hiervoor moest een speciale vergunning
> aangevraagd worden waarin ook stond dat de organisatie verantwoordelijk is
> voor het weer opruimen van de ballonnen, waar deze dan ook neerkomen. De
> organisatie besloot hiervan af te zien omdat zij aansprakelijk zouden worden
> gesteld voor de kosten die gemoeid waren met het opruimen van de ballonnen,
> mochten deze binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam terecht komen...  een
> vorm van zelf-censuur dus, opgelegd door gemeentelijke regelgeving.
>
> -aleks-
>
>   
stonden er dan zulke belangwekkende teksten op deze ballonnen?

Willem
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).