www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Free Knowledge Free Technology: conferentie met Richard Sta
Hinde ten Berge on Fri, 20 Jun 2008 17:42:24 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Free Knowledge Free Technology: conferentie met Richard Stallman e.a.


---------------------------------------------------------------------

     Free Knowledge, Free Technology
     SELF Internationale Conferentie
     Barcelona, 15 - 17 July  2008

        http://FKFT.eu

---------------------------------------------------------------------

Vooraanstaande sprekers en een overvloed aan ingezonden papers van 
internationale participanten hebben het programma van de Free Knowledge 
Free Technology verder aangevuld! De geselecteerde sessies kunnen online 
gevonden worden op http://fkft.eu/2008.

Richard Stallman, dè pionier van de concepten van Vrije Software en 
copyleft en initiatiefnemer van het GNU project, zal de FKFT conferentie 
openen op 15 juli. Deze bijeenkomst is, na registratie, gratis 
toegankelijk. Stuur een emailtje met onderwerp "RMS Registration" en je 
naam naar registrations[at]fkft.eu.

In de onderwijstrack is Stephen Downes, een van de meest belangrijke 
denkers over hoe technologie het onderwijs kan veranderen, de keynote 
speaker. Verder zijn er presentaties, discussiepanels en workshops, 
onder andere van onderwijssoftware projecten en over Vrije Software in 
scholen, het hoger onderwijs en training. En uiteraard zijn er sessies 
over de verschillende aspecten van het SELF Platform en de toekomst van 
SELF!

Twee keynote speakers in de overheidstrack: Karel de Vriendt van de 
Europese Commissie (IDABC) spreekt over Open Standaarden en Vrije 
Software op Europees niveau, terwijl Carlos Castro de strategie van de 
Spaanse regio Extremadura uiteenzet. Deze Spaanse regio inspireert vele 
overheden wereldwijd met hun strategische handelwijze op het gebied van 
Vrije Software en Digitale Geletterdheid. Daarnaast zijn er presentaties 
van Cenatic, het Spaanse nationale programmabureau voor Vrije Software, 
en vele anderen. Business modellen, net-activisme, compatibiliteit van 
licenties en open kennisnetwerken komen aan bod in de track 'Free 
Knowledge in Society'.

Voor hen die alles willen weten over de technologie achter SELF is er 
ook een extra-curriculair programma. Het ontwikkelteam zal voor de 
conferentie, op maandag 14 juli, een hands-on workshop aanbieden, en 
sprint sessies parallel aan FKFT. Zij die willen programmeren of 
onderwijsmateriaal willen aanbieden danwel ontwikkelen voor SELF tijdens 
deze sprint, kunnen een beurs aanvragen en vrijgesteld worden van de 
toegangsprijs. Zie http://fkft.eu/en/ExtraC

Registratie is nog mogelijk! Schrijf je in op http://fkft.eu/register en 
boek je hotel/vlucht zo snel mogelijk, aangezien Barcelona in deze 
periode zeer in trek is.

Meer informatie: http://fkft.eu/

Je hulp in het verspreiden van deze aankondiging wordt op prijs gesteld. 
Zie http://fkft.eu/en/presskit

---------------------------------------------------------------------
Over SELF:

SELF (Science, Education and Learning in Freedom) is een 
EC-gesubsidieerd project dat tot doel heeft onderwijs in Vrije Software 
en Open Standaarden te faciliteren. Het project begon in juli 2006 en 
heeft onderzocht welke materialen al beschikbaar zijn, open standaarden 
geselecteerd, een legal policy uitgewerkt, de eerste set van 
onderwijsmateriaal voortgebracht en een web-based platform ontwikkeld. 
Het SELF Platform is een online tool voor het gezamenlijk delen, 
bewerken, vertalen en remixen van onderwijsmateriaal. Zie 
http://selfproject.eu

Over FKFT:
De Free Knowledge, Free Technology conferentie wordt georganiseerd door 
het SELF Consortium en wordt geleid door de Internet Society Nederland, 
met de Open Universiteit van Barcelona als lokale gastheer. Zie 
http://fkft.eu

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).