www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Oproep Cinema Junior
Titia Vuyk on Mon, 22 Jun 2009 23:43:14 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Oproep Cinema Junior


Oproep Cinema Junior
Amsterdam, 20 mei 2009

Het Nederlands Fonds voor de Film, het Stimuleringsfonds Nederlandse
Culturele Mediaproducties (Mediafonds) en de Publieke Omroep stimuleren
gezamenlijk onder de titel Cinema Junior voor de derde keer de ontwikkeling
en productie van de artistieke Nederlandse jeugdfilm.

In dit kader kunnen twee films worden gerealiseerd, geschikt voor vertoning
in de bioscoop en op televisie: één voor de leeftijdscategorie 4 tot 8 jaar
en één voor de categorie van 9 tot 12 jaar. Het productiebudget is circa
900.000 euro per film. Eerder werden Knetter, Don, Kikkerdril en De Indiaan
geproduceerd.

De samenwerkende fondsen en omroepen nodigen auteurs en regisseurs uit om,
bij voorkeur in teamverband en met een producent, voorstellen in te dienen
voor Nederlandstalige jeugdfilms met een minimale lengte van 80 minuten en
met een maximaal budget van 900.000 euro. De films dienen te gaan over een
eigentijds gegeven en te worden verteld vanuit het perspectief van kinderen,
en zijn bij voorkeur gebaseerd op een origineel verhaal.

Aanmeldingen bestaan uit:
* een synopsis incl. logline van 2-4 pagina¹s
* een regievisie
* een cv van de scenarist en regisseur
* een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier

Procedure
Uit de inzendingen worden acht projecten geselecteerd die voor een
treatmentbijdrage van 8.000 euro in aanmerking komen. Vervolgens krijgen
vier projecten een scenariobijdrage, waarna uiteindelijk twee films met een
productiebijdrage zullen worden gehonoreerd.

Inleverdatum
Aanmeldingen dienen uiterlijk maandag 14 september 2009 voor 17:00 uur in
10-voud te worden ingediend bij het Nederlands Fonds voor de Film. Het
aanmeldingsformulier en de toelichting kunt u vanaf midden juni vinden op
www.filmfonds.nl

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Brenda Azaay of Dorien van
de Pas van het Nederlands Fonds voor de Film, Jan Luykenstraat 2, 1071 CM
Amsterdam, telefoon 020 ­ 5707676 / e-mail: b.azaay {AT} filmfonds.nl______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).