www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] de creativiteit van de lapsus-typo praterij/piraterij
theo ploeg on Mon, 24 Aug 2009 13:11:31 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] de creativiteit van de lapsus-typo praterij/piraterij


nou, het gaat niet zozeer om mijn leuze, maar over die van Mason. zijn beschrijving is vrij helder.

th

Op 24 aug 2009, om 13:00 heeft Tjebbe van Tijen via Chello het volgende geschreven:

of is je leuze zoeits als: genoeg praterij tijd voor piraterij

en let wel de geschiedenis van piraterij is buitengemeen lang en kent vele kanten eenduidig gebruik van het begrip gebaseerd op het kinderbeeld van pireten van ons eigen tijdsgewricht lijkt me onvoldoende

tj.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).

theos blog  {AT}  www.theoploeg.net
cut-up.media  {AT}  www.cut-up.com
[the art of living in a medialised landscape]
cut-up.blog  {AT}  www.cut-up.com/blog
--
cut.up.media
p.o.box 313
2000 AH Haarlem
The Netherlands
++31(0)6 24994955
--

"Die Idee ist Gut, doch die Welt noch nicht bereit" Tocotronic (1995)

"Precisely because the universe in which we live is somehow a universe of dead conventions and artificiality, the only authentic real experience must be some extremely violent, shattering experience. And this we experience as a sense that now we are back in real life." Slavoj Zizek (1992).

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).