www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] 22 okt: Why Theatre? met Alexander Karschnia van andcompany
asca-fgw on Thu, 15 Oct 2009 14:15:11 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] 22 okt: Why Theatre? met Alexander Karschnia van andcompany&Co


De leerstoelgroep Theaterwetenschap (Universiteit Utrecht) in samenwerking met het Lectoraat Theatrale Maakprocessen organiseert

WHY THEATRE?
met Alexander Karschnia (andcompany&Co)

Donderdag 22 oktober, 16.00 - 18.00
Academietheater, Kleine zaal, Janskerkhof 17, Utrecht

Why Theatre?
Op 21 t/m 23 oktober is Alexander Karschnia (andcompany&Co) te gast op de Universiteit Utrecht, voor een workshop met de studenten van de master Theatre Studies en een openbaar gesprek in het kader van Why Theatre?. Deze Why Theatre? bijeenkomst vindt plaats op donderdag 22 oktober om 16.00 in de kleine zaal van het Academietheater. In dit gesprek zal Karschnia ingaan op het gezelschap en de voorstelling in wording. Wat zijn de vragen die voor hem centraal staan, welke onderwerpen snijdt andcompany&Co aan? Daarnaast willen we de ontmoeting graag aangrijpen om te spreken over hedendaags theater in Duitsland. Wat heeft de hereniging van voormalig Oost- en West- Duitsland betekend voor de ontwikkeling van het het theater?

Former West
Dit gesprek is tevens de aftrap voor een aantal van dergelijke sessies waarin het thema Former West in relatie tot theateronderzocht zal worden. Former West (www.formerwest.org) is een project dat genitieerd is door Maria Hlavajova (Basis Actuele Kunst (BAK) in Utrecht) en Rosi Braidotti (Centre for the Humanities, Universiteit Utrecht). Ook Theaterwetenschap (UU) is een samenwerkingspartner in dit project. Het uitgangspunt van Former West is de vraag hoe het komt dat er sinds de val van de Berlijnse muur wel wordt gesproken over de former East, maar nauwelijks over de former West. Wat impliceert dat eigenlijk, en op welke wijze heeft het verdwijnen van de eerste en tweede wereld invloed gehad op het denken over het Westen?

andcompany&Co
andcompany&Co is een internationaal opererend gezelschap, werkend op het snijvlak van praktijk en theorie. In hun voorstellingen onderzoeken de makers op vaak humoristische wijze wat er is gebeurd met de Grote Verhalen die eind 20eeeuw als verloren of verdwenen zijn benoemd (zie ook hun website). Op dit moment werken ze aan de voorstelling West in Peace, wat heel goed aansluit bij het onderzoeksproject Former West. Dit project is ook het onderwerp van de workshop die Karschnia zal leiden op de Universiteit Utrecht.

Workshop TRIP
De workshop voor masterstudenten vindt plaats in het kader van TRIP (Theatre Research in Practice). Het vertrekpunt van de workshop zijn enkele vragen die gerelateerd zijn aan het Former West project. Het werken aan die vragen speelt met dat snijvlak tussen theorie en praktijk: op welke wijze doet een theatermaker onderzoek? Hoe vertaal je dat onderzoek naar een voorstelling of performatieve vorm? De werkwijze van andcompany&CO sluit goed aan bij de twee centrale onderwerpen in TRIP: hedendaags theater in Europees perspectief, en de veelvoudige relatie(s) tussen theorie en praktijk.

Reserveren Why Theatre?
De toegang tot Why Theatre? is gratis, maar reserveren is gewenst. Stuur je reservering, onder vermelding van Why Theatre? Karschnia, naar whytheatre {AT} theatrestudies.nl.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).