www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Cassatieberoep Ravage verworpen
ravage on Thu, 31 Dec 2009 12:51:51 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Cassatieberoep Ravage verworpenInval Ravage: Staat trekt aan het langste eind

De Hoge Raad in Den Haag heeft het cassatieberoep verworpen dat Ravage
had ingediend naar aanleiding van de huiszoeking in 1996. De redactie
overweegt als laatste stap een procedure aan te spannen in Straatsburg.

Mei 1996 doorzocht een rechercheteam van het regioteam
Gelderland-Midden het kantoor van het toenmalige actieblad Ravage in
Amsterdam. De aanwezige redacteur kreeg te verstaan dat men op zoek
was naar een claimbrief die verwees naar een bomaanslag op het bedrijf
BASF in Arnhem. De redacteur meldde de rechter-commissaris bij aanvang
van de inval dat deze claimbrief door de redactie vernietigd was.

De claimbrief was niet meer, maar de rechercheurs namen wel computers,
met onder meer het abonneebestand van Ravage, adreslijsten, een groot
aantal door nieuwe abonnees ingevulde aanmeldingsbonnen, adreswikkels,
een agenda, een telefoonklapper, een schrijfmachine, gegevens over
contactpersonen en ander redactiemateriaal en privé-gegevens van
redacteuren in beslag.

Daarop startte Ravage een gerechtelijke procedure, die na ruim dertien
jaar via voor de redactie positief en negatief uitvallende
tussentijdse uitspraken met de afwijzing van het cassatieberoep van de
Hoge Raad in Den Haag uiteindelijk is beëindigd. Dit wat de
Nederlandse rechtsgang betreft, want de medewerkers overwegen serieus
de procedure bij het Europees Hof in Straatsburg voort te zetten.

De Hoge Raad onderschrijft de uitspraak van het Gerechtshof van
Amsterdam dat in een eerdere procedure concludeerde dat 'moeilijk
anders valt af te leiden' dan dat de Staat van mening was dat 'ieder
mogelijk spoor naar de daders' meer dan welkom was. Daarmee was
volgens het hof en de Hoge Raad voldaan aan de stelplicht van de Staat
dat er geen andere mogelijkheid was dan een huiszoeking naar de
claimbrief.

Dat bij de doorzoeking diverse redactionele bescheiden in beslag zijn
genomen, die niets van doen hadden met de claimbrief, daar oordelen
het Gerechtshof en de Hoge Raad niet over. Ravage is van mening dat
het karakter van de doorzoeking erop wees dat de rechercheteam, dat in
de periode oktober 1995-april 1996 een drietal aanslagen onderzocht,
verder reikte dan het in bezit willen hebben van de claimbrief.

Ook oordeelt de Hoge Raad dat het Amsterdamse Gerechtshof de
belangenafweging tussen opsporingsbelang en vrijheid van meningsuiting
en privacybescherming afdoende heeft gemotiveerd, zonder daarbij
telkens opnieuw de vraag de betrekken of dat noodzakelijk was in een
doorslaggevend publiek belang, 'an overriding requirement in the
public interest', het criterium dat door het mensenrechtenhof in
Straatsburg wordt gehanteerd.

De Hoge Raad oordeelde in 2005 na twee uitspraken van respectievelijk
de rechtbank en het Gerechtshof in Den Haag, die erop neerkwamen dat
aan Ravage geen bronbescherming toekwam, dat het blad tóch het recht
had zijn bron te beschermen. Bovendien vindt het hoogste rechtscollege
dat de Staat had moeten toelichten waarom de inval noodzakelijk was.
De Hoge Raad had de zaak vervolgens door verwezen naar het Gerechtshof
in Amsterdam.

http://www.ravagedigitaal.org/2009nieuws/december/31/nws.php

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).