www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Voor de redactieraad Het Parool ter bezinning op de toon va
Tjebbe van Tijen via Chello on Fri, 14 May 2010 23:38:44 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Voor de redactieraad Het Parool ter bezinning op de toon van lezersreacties op vuilnismannenstaking.


Geachte redactie van Het Parool

De commentaren die sommige lezers van uw krant maken als er bij uitzondering eens een staking van overheidspersoneel in Nederland is zouden geen wanklank gegeven hebben in Nationaal Socialistische kringen van de dertiger jaren hier ter lande ... ontslag op staande voet, kopje kleiner maken van vakbondbestuurders, arbeiders moeten niet zeuren maar werken, etcetera. Ook een teken van onvermogen van Het Parool om enige vorm van sociale empathie over te dragen aan hun lezers... Diep droevig.

Liever geen bevrijdingsdagfestivals en terugblikken naar een onvoorstelbaar verleden van meer dan een halve eeuw geleden, maar het gedachtengoed  van "bevrijding" in de actualiteit gestalte geven. Ik constateer dat uw krant niet bij machte is de sociale realiteit van wat nu het bestaan van een vuilnisman is en waarom zij staken over te brengen; de lezersreacties zouden niet misstaan bij andere dagbladen die een andere signatuur toegemeten krijgen.

De vrijheid van meningsuiting (in gemodereerde vorm) van lezersreacties op krantenberichten legt wel bloot wat er bij een bepaalde (sub) groep van uw lezers leeft.

Dat mag aanleiding zijn om daar niet enkel passief een digitaal platform voor te bieden, maar ook over de behandeling van uw onderwerpen - zoals in dit voorbeeld - na te denken. Het huidige beleid van het plaatsen van lezersreacties komt mij nogal goedkoop en gemakzuchtig voor. 

Uw redactie zou vormen kunnen proberen te vinden om op de lezersreacties te reageren... alsook wat daar gezegd wordt terug te koppelen naar hoe uw berichtgeving en vooral ook uw achtergrondartikelen gesteld zijn. 

Waar zijn de 21ste eeuwse onderzoeksjournalisten die ons  mee laten maken wat het is om vuilnisman te zijn? Waar is duidelijk gemaakt wat het ongeschreven recht van een staker is; waar wordt het in een historische context geplaatst (in de vijftiger jaren werden stakende gemeentearbeiders voor het gerecht gesleept)?

Schuilt er dan nergens een verborgen Wallraff-talent bij één van uw journalisten? Hoe is de visualisatie van het afvalprobleem in grote steden? Wie leveren het (vaak overbodige) verpakkingsmateriaal dat nu metershoog opgetast wordt?

U kunt dat beter aanvullen dan ik.

Hoop dat u dit schrijven als een positieve bijdrage aan uw blad wilt opvatten en uw krant op de een of ander wijze de inzichten en verschillen van mening - zoals in voorbeeld - tot inzet van nieuw redactioneel beleid zou willen maken.

met vriendelijke groet

Tjebbe van Tijen

ref: http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/294266/2010/05/14/Stakers-belemmeren-werkende-vuilnisophalers.dhtml______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).