www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] HackdeOverheid! - of is het "De Overheid Hackt Ons"?
Lex Slaghuis on Fri, 21 May 2010 13:12:06 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] HackdeOverheid! - of is het "De Overheid Hackt Ons"?


HackdeOverheid is geen initiatief van de overheid, ughh nee.
Tijdens HackdeOverheid is juist de overheid te gast. Wat betreft de sponsoring: Doordat we diverse kleine potjes hebben gevonden zijn we niet afhankelijk van een overheid of overheden in het algemeen. Het betekent enkel dat men geen eigen boterhammen hoeft mee te nemen.
Als laatste  merk op dat ambtenaren die naar HDO komen niet zomaar onder het standaard gremium ambtenarij  geschaard kan worden. Immers een pro opendata standpunt is echt nog niet normaal in overheidsland, en in overheidsland afwijken=niet goed.

Een site als openkvk illustreert juist de tegengestelde belangen: kvk verdient goed met overheidsinformatie, net zoals het kadaster, en er zijn nog vele andere voorbeelden te noemen.

My 2 cents

Lex Slaghuis

-----Oorspronkelijk bericht-----
----------------------------------------------------------------------


... dat is natuurlijk altijd de vraag bij dit soort ondernemingen. 'Hack the State' (http://hackthestate.org) was mijn uitgangspunt tooen ik een onderzoekresidentie aanvaarde in Sheffield bij Access Space. En toen kwam ik talloze initiatieven in de UK waarvan de Nederlandse 'HackdeOverheid'
een cloon van is (zie mn http://rewiredstate.org/). Zo verschoof mijn
onderzoek(je) van 'Hack the State' (HtS) naar 'the State Hacks Us' (tSHU)

De bedoelingen zijn natuurlijk geweldig goed - of zo lijkt het. Wie kan er tegen zijn om de overheid opener te maken, en wie zou niet ingaan op uitnodigingen vandie zelfde overheid om dit in samenwerking met burgers tot stand te maken?

Maar toch bekruipt mij een gevoel van onbehagen. Worden wij juist niet door diezelfde overheid die ons uitnodigd haar te 'hacken' ge-bruikt, en mogelijk, straks, mis-bruikt? (de overheid heeft namelijk geen geweten, en zeer naakte, zeer diepe, en zeer gruwelijke belangen als het erop aan komt). Ik ben er in elk geval nog steeds niet uit.

Cheerio, patrizio en Diiiinooos!______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).