www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Brenno de Winter/ Nu.nl: IMMI ('Lex Wikileaks' ; -) aangeno
Patrice Riemens on Fri, 18 Jun 2010 20:28:03 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Brenno de Winter/ Nu.nl: IMMI ('Lex Wikileaks' ; -) aangenomen in Ijsland


NU.nl Tech/Internet
http://www.nu.nl/internet/2272548/ijsland-kiest-unaniem-verregaande-persvrijheid.html


IJsland kiest unaniem voor verregaande persvrijheid
18 juni 2010

Het parlement in IJsland heeft unaniem voor een verklaring gestemd,
waardoor diverse wetten worden aangepast. Journalisten en bronnen krijgen
hierbij zeer verregaande bescherming.


Voor klokkenluiderssite Wikileaks is dit reden om te verhuizen. Ook
Nederlandse journalisten kunnen van de wetgeving voordeel hebben.
De verzameling wetten, die the Iceland Modern Media Initiative vormen,
moeten vrijheden in vooral de digitale wereld waarborgen.

De IJslandse parlementariërs willen met de stap niet alleen journalisten,
uitgevers en bronnen beschermen, maar hun land ook aantrekkelijk maken
voor het huisvesten van internetservers.

Brede bescherming

Er komt bescherming van klokkenluiders en bronnen. Een journalist mag niet
alleen de identiteit van zijn bronnen beschermen, maar zal dat ook moeten
doen. Ook mag niet zomaar worden bijgehouden wie met wie belt of e-mailt.
In Nederland zal dat binnenkort wel worden bijgehouden.

Ook voor uitgevers komt er bescherming. Vonnissen van niet-IJslandse
rechtbanken kunnen alleen worden uitgevoerd als ze niet in strijd zijn met
het lokaal geldende recht op expressie.

Dat grondrecht is nu ook opeisbaar als een overheid of rechter verbiedt
over een bepaald onderwerp te publiceren. Een achterdeur om een
internetprovider aansprakelijk te houden voor een publicatie is
grotendeels ook onmogelijk gemaakt.

Verder komen er mogelijkheden voor de rechter om in gevallen van vrijheid
van meningsuiting, extra bescherming te bieden. Nu is het in veel landen
zo dat grotere bedrijven kostbare zaken tegen journalisten aanspannen om
zo publicaties tegen te houden. Onredelijke claims worden
onaantrekkelijker.

Transparantere overheid

De IJslanders krijgen ook een nieuwe Wet openbaarheid van bestuur, die in
veel gevallen recht op overheidsdocumenten geeft. De beslissing moet snel
worden genomen in dagen of weken, terwijl in Nederland de toegang een
proces van maanden of zelfs jaren is.

Wikileaks

Dat het parlement unaniem voor de nieuwe regelgeving kiest heeft te maken
met klokkenluiderssite Wikileaks. Dat heeft inmiddels de computers op
IJsland geplaatst, nadat er in diverse landen juridische aanvallen tegen
onthullingen zijn gedaan.

Wikileaks heeft al langer bescherming nodig. De medewerkers worden naar
eigen zeggen door onder andere de Amerikaanse overheid gevolgd.

Vandaag waarschuwde een klokkenluider, op wie Amerikaanse moordcommando's
in 1972 zouden hebben gejaagd, dat het leven van Wikileaks-oprichter
Julian Assange in gevaar zou zijn. Hij zou gevoelige documenten in handen
hebben.______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).