www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Brenno de Winter/ Nu.nl: IMMI ('Lex Wikileaks' ; -) aan
Matthijs R. Koot on Wed, 23 Jun 2010 22:41:46 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Brenno de Winter/ Nu.nl: IMMI ('Lex Wikileaks' ; -) aangenomen in Ijsland


Het is mij volstrekt onduidelijk welke waarde te hechten aan welke
berichtgeving rondom Wikileaks:

"Assange Tries To Bury Insider Output from Cryptome"
http://cryptome.org/0001/wikileaks-auth.htm

Vr. groet,
Matthijs


Patrice Riemens wrote:
> NU.nl Tech/Internet
> http://www.nu.nl/internet/2272548/ijsland-kiest-unaniem-verregaande-persvrijheid.html
> 
> 
> IJsland kiest unaniem voor verregaande persvrijheid
> 18 juni 2010
> 
> Het parlement in IJsland heeft unaniem voor een verklaring gestemd,
> waardoor diverse wetten worden aangepast. Journalisten en bronnen krijgen
> hierbij zeer verregaande bescherming.
> 
> 
> Voor klokkenluiderssite Wikileaks is dit reden om te verhuizen. Ook
> Nederlandse journalisten kunnen van de wetgeving voordeel hebben.
> De verzameling wetten, die the Iceland Modern Media Initiative vormen,
> moeten vrijheden in vooral de digitale wereld waarborgen.
> 
> De IJslandse parlementariërs willen met de stap niet alleen journalisten,
> uitgevers en bronnen beschermen, maar hun land ook aantrekkelijk maken
> voor het huisvesten van internetservers.
> 
> Brede bescherming
> 
> Er komt bescherming van klokkenluiders en bronnen. Een journalist mag niet
> alleen de identiteit van zijn bronnen beschermen, maar zal dat ook moeten
> doen. Ook mag niet zomaar worden bijgehouden wie met wie belt of e-mailt.
> In Nederland zal dat binnenkort wel worden bijgehouden.
> 
> Ook voor uitgevers komt er bescherming. Vonnissen van niet-IJslandse
> rechtbanken kunnen alleen worden uitgevoerd als ze niet in strijd zijn met
> het lokaal geldende recht op expressie.
> 
> Dat grondrecht is nu ook opeisbaar als een overheid of rechter verbiedt
> over een bepaald onderwerp te publiceren. Een achterdeur om een
> internetprovider aansprakelijk te houden voor een publicatie is
> grotendeels ook onmogelijk gemaakt.
> 
> Verder komen er mogelijkheden voor de rechter om in gevallen van vrijheid
> van meningsuiting, extra bescherming te bieden. Nu is het in veel landen
> zo dat grotere bedrijven kostbare zaken tegen journalisten aanspannen om
> zo publicaties tegen te houden. Onredelijke claims worden
> onaantrekkelijker.
> 
> Transparantere overheid
> 
> De IJslanders krijgen ook een nieuwe Wet openbaarheid van bestuur, die in
> veel gevallen recht op overheidsdocumenten geeft. De beslissing moet snel
> worden genomen in dagen of weken, terwijl in Nederland de toegang een
> proces van maanden of zelfs jaren is.
> 
> Wikileaks
> 
> Dat het parlement unaniem voor de nieuwe regelgeving kiest heeft te maken
> met klokkenluiderssite Wikileaks. Dat heeft inmiddels de computers op
> IJsland geplaatst, nadat er in diverse landen juridische aanvallen tegen
> onthullingen zijn gedaan.
> 
> Wikileaks heeft al langer bescherming nodig. De medewerkers worden naar
> eigen zeggen door onder andere de Amerikaanse overheid gevolgd.
> 
> Vandaag waarschuwde een klokkenluider, op wie Amerikaanse moordcommando's
> in 1972 zouden hebben gejaagd, dat het leven van Wikileaks-oprichter
> Julian Assange in gevaar zou zijn. Hij zou gevoelige documenten in handen
> hebben.
> 
> 
> 
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).
> 

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).