www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Brenno de Winter/ Nu.nl: IMMI ('Lex Wikileaks' ; -) aan
Patrice Riemens on Wed, 23 Jun 2010 22:54:33 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Brenno de Winter/ Nu.nl: IMMI ('Lex Wikileaks' ; -) aangenomen in Ijsland


Hoeveel bewondering ik ook voor Cryptome heb (ze publiceren mij! uit
zichzelf en ongevraagd! ;-) weet ik dat er een zware 'contentieux' bestaat
tussen John Young en Julian Assange die al dateert van de oprichting van
Wikileaks.

Zelf heb ik ook bedenkingen tegen Wikileaks, dwz, zoals het functioneert,
maar je kunt niet ontkennen dat ze 'geschiedenis' hebben gemaakt. Dus
blijven we het (kritisch) volgen.

Je reactie op mijn post voelt bij mij eerder aan als een op geenstijl.nl
dan een op deze lijst - maar ik vergis me wellicht.

Cheers all the same, p+3D!> Het is mij volstrekt onduidelijk welke waarde te hechten aan welke
> berichtgeving rondom Wikileaks:
>
> "Assange Tries To Bury Insider Output from Cryptome"
> http://cryptome.org/0001/wikileaks-auth.htm
>

Wij zijn nu kennelijk definitief "Spy vs Spy" territory binnen getreden ...

> Vr. groet,
> Matthijs
>
>
> Patrice Riemens wrote:
>> NU.nl Tech/Internet
>> http://www.nu.nl/internet/2272548/ijsland-kiest-unaniem-verregaande-persvrijheid.html
>>
>>
>> IJsland kiest unaniem voor verregaande persvrijheid
>> 18 juni 2010
>>
>> Het parlement in IJsland heeft unaniem voor een verklaring gestemd,
>> waardoor diverse wetten worden aangepast. Journalisten en bronnen
>> krijgen
>> hierbij zeer verregaande bescherming.
>>
>>
>> Voor klokkenluiderssite Wikileaks is dit reden om te verhuizen. Ook
>> Nederlandse journalisten kunnen van de wetgeving voordeel hebben.
>> De verzameling wetten, die the Iceland Modern Media Initiative vormen,
>> moeten vrijheden in vooral de digitale wereld waarborgen.
>>
>> De IJslandse parlementariërs willen met de stap niet alleen
>> journalisten,
>> uitgevers en bronnen beschermen, maar hun land ook aantrekkelijk maken
>> voor het huisvesten van internetservers.
>>
>> Brede bescherming
>>
>> Er komt bescherming van klokkenluiders en bronnen. Een journalist mag
>> niet
>> alleen de identiteit van zijn bronnen beschermen, maar zal dat ook
>> moeten
>> doen. Ook mag niet zomaar worden bijgehouden wie met wie belt of
>> e-mailt.
>> In Nederland zal dat binnenkort wel worden bijgehouden.
>>
>> Ook voor uitgevers komt er bescherming. Vonnissen van niet-IJslandse
>> rechtbanken kunnen alleen worden uitgevoerd als ze niet in strijd zijn
>> met
>> het lokaal geldende recht op expressie.
>>
>> Dat grondrecht is nu ook opeisbaar als een overheid of rechter verbiedt
>> over een bepaald onderwerp te publiceren. Een achterdeur om een
>> internetprovider aansprakelijk te houden voor een publicatie is
>> grotendeels ook onmogelijk gemaakt.
>>
>> Verder komen er mogelijkheden voor de rechter om in gevallen van
>> vrijheid
>> van meningsuiting, extra bescherming te bieden. Nu is het in veel landen
>> zo dat grotere bedrijven kostbare zaken tegen journalisten aanspannen om
>> zo publicaties tegen te houden. Onredelijke claims worden
>> onaantrekkelijker.
>>
>> Transparantere overheid
>>
>> De IJslanders krijgen ook een nieuwe Wet openbaarheid van bestuur, die
>> in
>> veel gevallen recht op overheidsdocumenten geeft. De beslissing moet
>> snel
>> worden genomen in dagen of weken, terwijl in Nederland de toegang een
>> proces van maanden of zelfs jaren is.
>>
>> Wikileaks
>>
>> Dat het parlement unaniem voor de nieuwe regelgeving kiest heeft te
>> maken
>> met klokkenluiderssite Wikileaks. Dat heeft inmiddels de computers op
>> IJsland geplaatst, nadat er in diverse landen juridische aanvallen tegen
>> onthullingen zijn gedaan.
>>
>> Wikileaks heeft al langer bescherming nodig. De medewerkers worden naar
>> eigen zeggen door onder andere de Amerikaanse overheid gevolgd.
>>
>> Vandaag waarschuwde een klokkenluider, op wie Amerikaanse
>> moordcommando's
>> in 1972 zouden hebben gejaagd, dat het leven van Wikileaks-oprichter
>> Julian Assange in gevaar zou zijn. Hij zou gevoelige documenten in
>> handen
>> hebben.
>>
>>
>>
>> ______________________________________________________
>> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
>> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
>> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
>> * Meer info, archief & anderstalige edities:
>> * http://www.nettime.org/.
>> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).
>>
>
>


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).