www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Netwerk Neutraliteit - moeten we het daar es niet over hebb
paul vogel on Sat, 24 Jul 2010 13:25:14 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Netwerk Neutraliteit - moeten we het daar es niet over hebben


Netwerk Neutraliteit - moeten we het daar es niet over hebben

Nu de overheid bezig is met een extra consultatieronde nadat het eerste wijzigingsvoorstel [1] niet heel erg goed ontvangen werd is het de moeite waard om nog eens goed te kijken naar wat dat nu helemaal is, die netwerk-neutraliteit. Het gaat per slot van rekening slechts om de toekomst van het internet, dus het kan geen kwaad om hier op de nettime-list eens een boompje over op te zetten. 


* Waar zijn we? 

Een goede vraag die in Nederland speelt is of wetgeving wel nodig is. We hebben hier immers geen Comcast die hardop liegt[2], hoewel UPC vreemd gedrag vertoond [3]. Ook hebben we hier geen kabelboeren & telecoms die hardop zeggen dat ze betaald willen worden voor doorgifte [6][7][9], hoewel een aantal Europese providers redelijk snel duidelijk maakte dat ze dat niet eens zo'n gek idee vonden [3], en T-Mobile Duitsland is zelfs al in gesprek met Google is om betaald te worden voor doorgifte [16]. Ook de ergste uitwassen zoals het afvangen van niet gevonden DNS resultaten [4] lijkt voornamelijk beperkt tot de USA hoewel BT duidelijk wilde bewijzen dat verwerpelijk gedrag onder providers zich niet alleen aan de andere kant van de plas afspeelt[5].

Maar in de praktijk lijkt het redelijk mee te vallen met die netfiltering toch? Ja, als je niet meetelt dat telecom-providers Skype en voip blokkeren, of dat in ieder geval proberen als ze niet teruggefloten worden [10][11][12][15]. Ook blokkeren bijna alle providers standaard poort 25 voor uitgaande en inkomende mail die niet via hun systemen gaat [13]. Verder worden vaak nog telnet en NetBIOS over tcp geblokeerd. Ook spamfiltering door middel van RBL's is een duidelijk geval van (tijdelijk) blokkeren die op dit lijstje voor hoort te komen.


* Soorten blokkades 

Toch hoor je zeker over de blokkades van smtp, telnet, netbios en andere protocollen zelden commentaar, en al helemaal niet met het schuimbekkende fanatisme dat nu ge-associeerd wordt met het onderwerp Netwerk Neutraliteit. Om dit te begrijpen is het noodzakelijk om de manieren van blokkeren op te splitsen tussen wat ik voor het gemak horizontale en verticale netwerkneutraliteit noem. Horizontale netwerkneutraliteit is *wie* (welke clubs) je blokkeerd, terwijl verticale netwerkneutraliteit *wat* (services) je blokkeerd is. 

Een klein lijstje van (potentiele) blokkades, en bijbehorende motieven zien er dan als volgt uit : 

 blokkade    | soort blokkade | motief      | algemene reactie publiek       | 
-----------------+----------------+-------------------+--------------------------------------+
 in-smtp(25)   | verticaal   | antispam/botnet  | irritant voor profesionals/bedrijven | 
 uit-smtp(25)  | verticaal   | antispam/botnet  | irritant, maar begrijpelijk     | 
 in-telnet(23)  | verticaal   | antihack routers | nooit iemand over gehoord      | 
 in-netbios   | verticaal   | antihack     | nooit iemand over gehoord      | 
 p2p downloads  | verticaal   | knijpen verkeer  | zeer irritant voor de gebruikers   | 
 uit-usenet(119) | verticaal   | knijpen verkeer  | zeer irritant voor de gebruikers   |
 priorisatie voip| verticaal   | QoS garanderen  | nooit iemand over gehoord      | 
 smtp-rbl's   | hortizontaal  | antispam     | zelden reacties           |
 browsen websites| hortizontaal  | exclusieve deals* | totaal onacceptabel         | *denk Google vs Bing doorgifte 
 kiddieporn   | hortizontaal  | legal/moral    | controversieel            | 
 voip op mobiel | verticaal   | GSM beschermen  | onacceptabel             | 
 skype op mobiel | verticaal   | GSM/SMS beschermen| onacceptabel             | 


De 'algemene reactie publiek' is de indruk die ik persoonlijk gekregen heb door het volgen van online reacties. Hieruit is mijn conclusie dat het motief veel belangrijker is dan wat er geblokkeerd wordt, en dat de tolerantie tegen hortizontale filtering veel lager is dan tegen verticale filtering. Gebruikers hebben geen tot nauwelijks bezwaar tegen verticale filtering als dit redelijkerwijs in hun directe belang is of noodzalijk om overlast tegen te gaan. Ook het geven van prioriteit aan realtime verkeer zoals voip en streaming video is geen bezwaar. Het afknijpen van verkeer kan wel rekenen op stekelige reacties. En het blokkeren van diensten om een bestaand business-model te handhaven is helemaal een nono.

Mijn inschatting is dat de volgende blokkades de volgende reactie hebben : 

 blokkade    | soort blokkade | motief         | verwachte reactie publiek   | 
-----------------+----------------+-------------------------+--------------------------------+
 voip / skype  | verticaal   | tripple play beschermen | onacceptabel          | 
 in-video    | verticaal   | tripple play beschermen | onacceptabel          | 
 youtube/hulu  | hortizontaal  | tripple play beschermen | onacceptabel          | 
 youtube/hulu  | hortizontaal  | exclusieve deals    | onacceptabel          | 
 backup services | verticaal   | productlijn beschermen | onacceptabel          | * ISP/Telco'ss als IP-pijp vs ISP/Telco's als complete solution providers

Ten tijde van de jaren 1995-2002 werd in navolging van het success van AOL een grote rol voor de ISP's voorspeld. De providers probeerden voor zover mogelijk haar gebruikers zoveel mogelijk op eigen 'portals'[17][18] te houden, en uitwassen als KPN HetNet waren als voorloper nog extremer. Uiteindelijk hebben deze services het verloren van gespecialiseerde dienstenaanbieders die al hun energie kunnen richten op een enkele service en deze aan een veel groter publiek bieden (schaalgroote). Zelfs Email wordt vaker afgenomen van Gmail of Hotmail dan van de provider. Waarom zou hetzelfde niet gebeuren met video en voip? 

Ten tijde van de veiling van de UMTS frequenties werdt voorspeld dat het niet lang zou duren voordat we mobiele applicaties via de telecom-providers zouden krijgen zoals video-bellen, tv op de mobiel, etc. etc. Uiteindelijk bleek UMTS en haar opvolgers zoals HSDPA en zometeen LTE eigenlijk alleen maar echt geschikt als digitale pijp voor platformen als de iPhone en Android. En de applicaties op deze platformen worden gemaakt door gespecialiseerde dienstenleveranciers. 

Er is dus een grote kans dat als de markt het voor het zeggen heeft, op termijn zowel de vaste providers als de mobiele providers gereduceerd worden tot simpele aanbieders van een IP-pijp. Dit is alleen geen goed nieuws voor de ISP's die sterk geinvesteerd hebben in Tripple-play, en evenmin voor de mobiele providers die gewend zijn om veel geld te vragen voor 'gouden bits' (SMS), en belminuten. 


* Zelfregulatie vs Wetgeving

Er zijn een paar factoren waarom wetgeving voor Netwerk Neutraliteit noodzakelijk is, en het niet mogelijk is dit door zelfregulatie op te lossen. 

De meest voor de hand liggende reden is dat in veel gebieden geen mogelijkheid is om over te stappen op andere dienstenaanbieders. Als het bijvoorbeeld noodzaklijk is om een minimale snelheid te hebben, dan zit je toch vaak vast aan de lokale monopolist, ongeacht of dit nu een glasvezelaanbieder of een kabelboer is. Als vrije toegang op de kabel mogelijk was zou het anders zijn. 

Een ander groter probleem is dat mogelijk elke provider voordeel heeft aan het blokkeren, maar de consument en dienstenaanbieders nadeel hebben. Als bijvoorbeeld elke provider telefonie als dienst biedt, dan kan het zeer aantrekkelijk zijn voor de provider om voip en skype te blokkeren. Aangezien elke provider telefonie biedt, hebben ze er allemaal belang bij om dit te blokkeren. Hier gaat het dus om de belangen van één sector versus een andere sector. 

Ook het argument dat er desnoods een provider begonnen wordt die wel netwerk neutraliteit biedt is bedenkelijk. Stel dat alle providers behalve een enkele provider besluiten om Usenet verkeer te blokkeren wegens de hoge verkeerkosten die downloaders veroorzaken. Dit heeft dan tot gevolg dat alle Usenet gebruikers naar die ene provider migreren. Dit betekend dat de hogere kosten die deze gebruikers veroorzaken ervoor zorgen dat de prijs per gebruiker omhoog gaat. Dit leid tot prijsverhogingen bij deze provider, waardoor andere klanten van deze provider die geen Usenet gebruiken wegmigreren naar de goedkopere provider, wat leidt tot nog hogere prijzen bij de principele provider, waardoor nog meer klanten wegmigreren, etc, etc. Juist om dit soort situaties te voorkomen bestaat voor zorgverzekeringen de 'Acceptatieplicht'. 

Willen we bovendien in een situatie terechtkomen waarin je moet kiezen tussen een provider slechts Youtube dienst blokkeerd, versus een provider die alle voip services blokeerd? Een situatie als dit zorgt ervoor dat er niet meer geconcureerd wordt op prijs en service, maar op de mate waarin je slechte service tollereert omdat je nu eenmaal nl.eeuwig.september wilt blijven volgen.


* Mijn conclusies 

1 Netwerk management leid niet tot grote bezwaren van gebruikers mits dit gebeurd om de juiste redenen.

2 Er bestaat een grote kans dat de huidige cashcow's van ISP's en Telco's op termijn opdroogd door concurrentie van gespecialiseerde diensten-aanbieders, wat een sterk motief is voor zowel het blokkeren van diensten als het aanboren van andere inkomstenbronnen.

3 Providers in Amerika en Europa hebben meerdere malen aangetoond dat ze geen morele bezwaren hebben met het blokkeren van services die economisch concurreren met hun dienstenaanbod, of die 'lastig' zijn [2][3][10][11][12][15] 

4 Providers in Amerika en Europa hebben meerdere malen laten blijken dat ze Netwerk Neutraliteit schenden of willen schenden als dit iets extra's oplevert [3][5][6][7][8][9][16][

5 Zelf-regulatie werkt niet omdat het leidt tot concurrentie op de verkeerde gebieden als er uberhaupt al concurrentie bestaat.


Mijn opinie : 

Een voorstel voor zelfregulatie voor Netwerk Neutraliteit is wat je krijgt als je alleen naar de 'Grote 5' providers luistert, die natuurlijk geen behoefde hebben aan wetgeving. Op de lange termijn zijn we alleen allemaal sterk gebaat bij een 'level playing field'. Wetgeving die de OPTA de macht grijpt om in te grijpen na klachten van gebruikers, en die de OPTA de bevoegdheid geeft om dwingende maatregelen op te leggen is dan ook gewenst.


Wat vindt jij? Waar ben ik mogelijk de mist in gegaan? Maak van je hart geen moordkuil, en reageer!


=paulv


Paul Vogel
 


[1] Kabinet wil netwerkneutraliteit niet verplichten
http://tweakers.net/nieuws/66896/kabinet-wil-netwerkneutraliteit-niet-verplichten.html

[2] Comcast Caught, Denies Blocking Traffic
http://gigaom.com/2008/07/11/comcast-caught-denies-blocking-traffic/

[3] UPC: afknijpen was slechts korte test
http://tweakers.net/nieuws/63570/upc-afknijpen-was-slechts-korte-test.html

[3] Google accused of YouTube 'free ride'
http://www.ft.com/cms/s/2/8f5d6128-4400-11df-9235-00144feab49a.html

[4] EarthLink Establishes Their Own "Site Finder"
http://slashdot.org/article.pl?sid=06/09/03/1359221

[5] Leaked Report: ISP Secretly Added Spy Code To Web Sessions, Crashing Browsers
http://www.wired.com/threatlevel/2008/06/isp-spying-made/

[6] The corporate toll on the Internet
http://www.salon.com/technology/feature/2006/04/17/toll/index.html

[7] Are Internet toll roads ahead? / Web heavy-hitters and user advocates to argue in Senate
http://articles.sfgate.com/2006-02-07/business/17283761_1_voice-traffic-network-neutrality-content-providers

[8] YouTube Coming Soon to Cellphones
http://www.nytimes.com/2006/11/28/technology/28tube.html?_r=1&ref=technology&oref=slogin

[9] SBC Head Ignites Access Debate
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/11/03/AR2005110302211.html

[10] Skype lobbyt voor 3G-toegang op telefoons
http://webwereld.nl/nieuws/56696/skype-lobbyt-voor-3g-toegang-op-telefoons.html

[11] Skype op mobiel?
http://www.nd.nl/artikelen/2009/april/14/skype-op-mobiel-

[12] Tweede Kamer: Vodafone en KPN mogen voip niet meer verbieden
http://tweakers.net/nieuws/59633/tweede-kamer-vodafone-en-kpn-mogen-voip-niet-meer-verbieden.html

[13] http://www.google.com/search?hl=nl&safe=off&q=poort+25+geblokeerd&btnG=Hunt

[14] DNS Realtime Blackhole Lists
http://nl.wikipedia.org/wiki/DNSBL

[15] EU gaat verbieden dat providers voip over 3g kunnen blokkeren
http://tweakers.net/nieuws/59619/eu-gaat-verbieden-dat-providers-voip-over-3g-kunnen-blokkeren.html

[16] T-Mobile wil dat Google gaat betalen voor gebruik mobiel netwerk
http://tweakers.net/nieuws/68724/t-mobile-wil-dat-google-gaat-betalen-voor-gebruik-mobiel-netwerk.html?nb=2010-07-22&u=1200

[17] Web Portal
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_portal

[18] Terra Lycos bets on portal power
http://news.cnet.com/Terra-Lycos-bets-on-portal-power/2100-1023_3-254102.html


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).