www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Over de dubbele moraal bij Agentschap Telecom, aka de 'ethe
Josephine Bosma on Wed, 25 Aug 2010 14:04:30 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Over de dubbele moraal bij Agentschap Telecom, aka de 'etherpolitie'


bron: http://www.radio.nl/portal/home/medianieuws/010.archief/ 2010/08/155769.html

‘Tumult bij Agentschap Telecom’

Amsterdam - Nadat afgelopen weekend bekend werd dat de Nederlandse geheime
dienst AIVD zelf een Jihad-website opereerde om daarmee radicale moslims
op te sporen, lijkt het erop dat medewerkers van Agentschap Telecom, dat
onder meer belast is met de opsporing van radiopiraten, er niet voor
schromen om topics te openen op de website Etherpiraten.com voor
radiopiraten.

Zo postte ene ‘Dick’ onlangs op dit internet-forum de vraag of er al
radiopiraten waren die wisten waar de heer ‘De Boer’ woonde (een
opsporingsambtenaar). Afgelopen vrijdagavond wist deze ‘Dick’ in een zelf
opgestarte topic te melden dat de Amsterdamse radiopiraat Patapoe een
brief van Agentschap Telecom had gekregen waarin maatregelen tegen deze
piraat werden aangekondigd, indien de piraat door zou gaan met uitzenden.

Beheerders en bezoekers van Etherpiraten.com meenden al snel de identiteit van deze topic-opener te kunnen herleiden naar een opsporingsambtenaar van AT. Een zoektocht naar meer privé-details over de ambtenaar van Agentschap
Telecom bracht aan het licht dat de man websites (op onder meer Hyves)
beheerde over volkswagenbusjes en de scouting. Die sites gingen meteen
offline.

'AT wil forum offline'
Nog opmerkelijker werd het zaterdagmiddag, toen een piratenliefhebber, ene
‘Andre’ uit de plaats Gorredijk die regelmatig actief is op de website
etherpiraten.com, weer een andere AT-medewerker aan de deur kreeg, met het
verzoek om de topic die op de piratensite kennelijk was opgestart door
zijn AT-collega, te verwijderen. Deze piratenliefhebber bleek dat echter
niet te kunnen omdat hij niet de beheerder is van de site.

Getuige de postings van deze man op Etherpiraten.com werd het verzoek om
het topic te verwijderen op een nogal intimiderende manier gedaan. Hij
ging daarop het huis weer in, pakte een filmcamera, en filmde de
AT-medewerker terwijl die het verzoek om de discussie, die begon met een
brief voor de Amsterdamse radiopiraat Patapoe offline te halen, herhaalde.
Het filmpje werd vervolgens door de man op YouTube geplaatst.

Te zien is dat de AT-medewerker stelt van z’n werkgever de opdracht te
hebben gekregen, om Etherpiraten.com te vragen het onderwerp op het forum
te verwijderen. Daarna wordt de AT-medewerker weggejaagd door de bewoner
van het woonhuis.

Agentschap Telecom (onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken) is
recentelijk vaker in verlegenheid gebracht.

In 2008 werd in Nederland een 12-tal zogenoemde restfrequenties verdeeld
voor niet-landelijke commerciële omroep. Om in aanmerking te komen voor
deze frequenties moesten gegadigden een percentage van de zendtijd bieden,
dat zou bestaan uit ‘op de regio gerichte programmering’.

Er waren 32 aanvragers met 114 aanvragen, maar 11 van de 12 frequenties
gingen naar smartlappenzender RADIONL, en één naar de kinderzender
Efteling Radio. Volgens Agentschap Telecom bleek RADIONL de hoogste
programmatische bieder met 64% op de regio gerichte programmering.

Naar de rechter
Twee aanvragers, te weten Rato Zender Techniek uit Grave (Noord-Brabant)
en de Stichting Ameland waren het daarmee niet eens en stapten naar de
rechter. Die oordeelde vorig jaar dat RADIONL al in de aanvraag had
aangegeven overal in Nederland waar men frequenties heeft hetzelfde
radioprogramma te zullen gaan uitzenden. “En alleen al op grond daarvan
kan RADIONL dus helemaal geen 64% regiogerichte programmering bieden en
had Agentschap Telecom dat in de aanvraag van RADIONL moeten zien,” aldus
de rechtbank.

Controle bij radiozenders
Een van de aanvragers die buiten de boot vielen, RATO, was al eerder van
mening dat enkele partijen die wel frequentieruimte hadden gekregen voor
niet-landelijke omroep, zich niet hielden aan de voor hen verplichte (en
zelfgeboden) percentages ten aanzien van ‘op de regio gerichte
programmering’. RATO diende medio 2008 daarom een verzoek in bij
Agentschap Telecom om de programmatische percentages te controleren. Dat
verzoek werd gehonoreerd.

De reden voor het verzoek van RATO was dat het oneerlijk zou zijn voor de vele partijen die geen frequentie hadden verkregen, indien die frequenties
zouden zijn gegaan naar partijen die de slag om de ether wonnen met hoge
programmatische biedingen, waaraan ze zich vervolgens niet houden.

Ook zou dat oneerlijk zijn ten opzichte van die radiozenders die hun
frequentie legitiem hadden verkregen, en zich wel netjes aan de regels
houden. En daarnaast hebben natuurlijk ook nog de landelijke commerciële
zenders te maken met valse concurrentie, als partijen hun frequenties met
een niet-toegestane programmering bezet houden.

Immers, regionale commerciële zenders mogen zich wel begeven op de
landelijke radioreclamemarkt, maar de landelijke commerciële stations
mogen hun zenders niet splitsen zodat ze regionale reclame kunnen
uitzenden.

Uitslag controle bekend
De controle werd in opdracht van Agentschap Telecom in het najaar van 2008
uitgevoerd door het Commissariaat voor de Media. De resultaten werden in
het voorjaar van 2009 aan Agentschap Telecom toegezonden.

De Rechtbank Rotterdam oordeelde vorig jaar al dat RADIONL slechts 10% van
de zendtijd besteedde aan op de regio gerichte programmering, waar dit
volgens de vergunning 64% had behoren te zijn.

Het Commissariaat voor de Media voerde daarnaast middels een steekproef
een onderzoek uit naar de vraag of de regionale stations in ’t algemeen
zich wel houden aan hun programmatische vergunningsvoorwaarden. Voor deze
steekproef werden Keizerstad (Arnhem/Nijmegen), Hot Radio (Noord- en
Oost-Nederland), Waterstad FM (Noord Nederland), XFM (Noord-Brabant) en
Hofstad (Den Haag) gecontroleerd.

De resultaten bleken ontluisterend. Alleen Keizerstad bleek zich keurig
aan de regels te houden.

XFM diende 54% van de zendtijd te laten bestaan uit op de regio gerichte
programmering, maar kwam in het onderzoek niet hoger dan 10,1%.

Hot Radio diende 22% regionaal gericht te programmeren, maar dat bleek
slechts 3,2%.

Waterstad FM (behorende tot dezelfde groep als RADIONL) had ter
verkrijging van haar frequenties 39% op de regio gerichte programmering
geboden en op grond daarvan haar zendvergunning gekregen, maar bleek
slechts 9,5% daadwerkelijk regionale programmering te bieden.

En Hofstad Radio in Den Haag had een minimumpercentage van 47% op de regio
gerichte programmering in de vergunning staan, maar bleek ten tijde van
het onderzoek door het Commissariaat voor de Media maar 10,3%
daadwerkelijk regionaal te programmeren.

AT laat onderzoek liggen
Nadat de resultaten van dit onderzoek door het Commissariaat aan
Agentschap Telecom werden overgedragen, werd er ruim een jaar lang niets
mee gedaan. Uiteindelijk werden in april 2010 brieven door het Agentschap
verstuurd aan de betrokken radiozenders waarin werd aangegeven dat ze de
programmaregels ernstig hadden overschreden, met uitzondering van
Keizerstad FM.

In de brieven stond ook dat er discussie was ontstaat tussen het
Commissariaat voor de Media en Agentschap Telecom over de toepassing van
bepaalde regels. Daarnaast werd gemeldt dat het alweer ruim een jaar
geleden was dat het onderzoek had plaatsgevonden, en dat derhalve
Agentschap Telecom niets meer tegen deze zenders zou ondernemen.

Wet Openbaarheid van Bestuur
Rato Zender Techniek kreeg de uitslag van het onderzoek door het
Commissariaat en de door Agentschap Telecom aan de diverse regionale
commerciële zenders verstuurde brieven zeer recent in handen middels een
beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Daar waar Keizerstad FM alles uit de kast haalde om te voldoen aan de door
haar zelf geboden percentages regiogerichte programmering, deden de
overige gecontroleerde zenders dit dus niet en kwamen daar goed mee weg.
Reden voor Rato Zender Techniek om hierover maar weer z’n beklag in te
dienen bij Agentschap Telecom. De uitslag hiervan is op dit moment nog
niet bekend. [Radio.NL]

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).