www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] De 12 Thesen, de NRC, en Wikileaks
Patrice Riemens on Tue, 14 Dec 2010 00:06:43 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] De 12 Thesen, de NRC, en Wikileaks


Wikileaks, de NRC en de 12 stellingen


Dank aan Merijn voor zijn kritiek en hier enige punten van antwoord en commentaar.


Over ons (Geert Lovink en ik) Opinie en Debat stuk in de NRC:

Aan de 'foute' titel en subtitels kunnen we niks doen. Het zijn 'redactionele' keuzes 
van de NRC waarover wij als onbekende (en dus onbetekenende) auteurs 'natuurlijk' niet 
geraadpleegd worden. Zo gaat het nu eenmaal als je met de media in zee gaat. Een 
alternatief is er niet, tenzij je publikatie tegenhoudt. Maar dan krijg je ook geen 
impact en geen debat.

NRC als 'foute' krant : toegegeven, de NRC zou waarschijnlijk niet onze eerste keuze 
zijn geweest, maar je moet toegeven dat het wel de meest invloedrijke platform in NL 
is, wat betreft impact en debat (zeker de w/e editie, waar wij niet wisten dat we in 
terecht zou komen, en ook niet op zo'n prominente plaats). Wat het zijn 'Atlantische' 
karakter betreft (mooie omschrijving overigens) - tsja, geldt dat niet voor alle NL 
'kwaliteitskranten' in minder of meerdere mate?

En vergeet niet dat wij gevraagd werden, niet andersom (en op zeer korte termijn 
bovendien), en ook door de NRC als enige. Hier weer was het alternatief: niet doen, 
en dan - zie boven. Je kunt natuurlijk ook gaan leuren, bij de Volkskrant, of De 
Groene, enz. - nou sorry, daar hadden we geen zin in/geen tijd voor.

En nu over Wikileaks zelf (en dan te denken dat ik op w-akantie ben ... :-)

 
Na de aanhouding van Julian Assange begint voor Wikileaks een nieuwe fase waarin 
het zijn levensvatbaarheid zonder voorman zal moeten aantonen, of ondergaan. In welk 
geval geen zorg, want het werk zal worden overgenomen door een of meer soliede en 
solidaire (i.p.v. solitaire ;-) alternatieve outfits, zoals b.v. Openleaks van de 
groep rond Daniel Domscheid-Berg a.s. maandag plant is te doen.
                                     
(NB: en vergeet Cryptome van John Young niet, die al meer dan tien jaar hetzelfde doet 
als Wikileaks - minus het spektakel)

 
Een nuchtere evaluatie van het werk van Wikileaks op zichzelf - dus los van zijn 
impakt en effecten - levert opvallend weinig positiefs op. Wikileaks was kennelijk 
vanaf het begin af de spreekwoordelijke kikker die even groot wilde zijn als een rund 
(La Fontaine) - en een SPO onder alleenheerschappij van Julian Assange (reden waarom 
John Young van Cryptome binnen de kortste keren van boord ging).

Mijn bronnen hier (!) melden dat Assange zelf nooit een bijzonder goede 
computer-hacker is geweest, maar meer opereerde als 'social engineer' zowel naar 
buiten toe als binnen de (Australische) hackers community. De vergelijking dringt zich 
dan ook op met de bekendste Nederlandse hacker, zij het een met een (nog ;-) grotere 
ego en minder remmingen.

Assange's Wikileaks mag op 'makro' nivo spektaculaire splashes hebben gemaakt, met 
'Collateral Murder', de 'Afghan War Logs' en nu 'Cablegate', maar op 'meso' en 'mikro' 
nivo heeft het voornamelijk een spoor van vernieling achter zich gelaten, zoals in 
Kenya, met al de medewerkers die Wikileaks de rug hebben toegekeerd, en met zijn 
tactische en strategische verschuivingen.

Wikileaks onder Assange bedreef 'Ponzi politics', met zijn prive 
geklooi - waarin hij Wikileaks in betrokken heeft in plaats van het ervan te 
dissocieeren - als endgame. Allemaal heel erg menselijk en maar al te bekend - daarom 
ben ik het ook niet eens met het 'hoe stom kan je zijn' argument - maar het blijft 
natuurlijk wel fout (en een echte kollektief had zo'n ontwikkeling kunnen voorkomen).


Maar tenslotte iets belangrijker: de impakt die Wikileaks heeft gehad en de reacties 
erop zijn Wikileaks helemaal aan het overstijgen en maken het bijkans irrelevant. 
Het is alsof een insekt een kamer is binnengevlogen met erin een groep mensen die 
toch al mot met elkaar hadden, daar een paar heeft gestoken, waarna paniek en 
wederzijdse verwijten niet van de lucht zijn: het beest zelf, al dan niet 
platgeslagen, is dan snel uit 't beeld verdwenen.

De hysterische reacties op de onthullingen van Wikileaks en de volstrekt bezopen 
maatregelen die erop volgden (en de nog bezopenere maatregelen die overwogen werden) 
tonen aan hoe labiel en oppervlakkig onze 'rechtsorde' eigenlijk is. Overheid en 
politici werden gaga van het Wikileaks fenomeen, en leken bereid alle grondwettelijke 
regels overboord te gooien om af te komen van wat toch echt meer op een ongemak dan 
een fundamenteel bedreiging lijkt - Wikileaks is wellicht lastig, maar is geen 9-11. 
Zulk gedrag is een landsbestuur en politiek onwaardig, en buitengemeen verontrustend. 
Het toont ook aan hoe diep de vrees voor openheid erin zit bij de hoogmogenden. Hebben 
zij misschien iets te verbergen? Immers, zij houden de hele tijd de burgers voor dat 
wie niets te verbergen heeft, ook niets heeft te vrezen ...
  
Maar het zijn de gedragingen van het bedrijfsleven die in een tijdperk van 
'depolitisering' en 'terugtredende overheid' mogelijk nog zorgwekkender zijn. 
Klantgerichtheid, neutraliteit en simpel fatsoen waren in een klap verlaten als 
Paypal, Amazon, Postfinance = die overigens wel een begin van juridisch verdedigbare 
argumenten had - en andere dienstverleners over elkaar buitelden om de contractuele 
banden met Wikileaks te verbreken. De willekeur was hier compleet, juridische basis in 
geen velden of wegen te bekennen, en het recht op toetsing en wederhoor eenvoudigweg 
afgeschaft. Nu iedereen in plaats van burger ('citoyen') klant is geworden, mag 
iedereen, niet alleen Wikileakers, zich toch heel driftig achter het oor krabben. 
Vandaag zij, morgen gij?.

Met de hartelijke groeten vanuit Zizekistan
patrizio en Diiiinooos!
Laibach, 13 december 2010


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).