www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] La bataille entre le pouvoir cynique et l'idÃalisme politiq
A.Andreas on Mon, 17 Jan 2011 20:55:24 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] La bataille entre le pouvoir cynique et l'idÃalisme politique de la jeunesse, le combat de l'amour et de la raison...(wasRe: Van Sidi Bouzid tot Bab-el-Oued ...)


Hi Ad

Ooit gehoord van 'Recuperatie'?

Zie 'Guy Debord - La Societe du Spectacle'

Het fenomeen dat 'alle' oppositionele krachten
vroeg of laat door de 'machthebbers' ter hunner
voordeel aangewend worden

Dit berust op een soort van natuurlijke flexibiliteit
inherent aan de structuur vd 'macht' - lees politiek

Zolang naiviteit en goedgelovigheid worden
gecultiveerd zal de 'politiek' aan invloed winnen

Het failliet van de romantische ideologieen
in de 20 eeuw is een van de weinige positieve
ontwikkelingen die de vorige eeuw heeft opgeleverd

Om nu te gaan roepen dat democratie
de oplossing is voor een onderdrukt volk
is een simplistische voorstelling en getuigd
van weinig realiteitszin

Immers het werkelijke kwaad ligt nog steeds
in de onuitputtelijke wegen die mensen er toe
aanzet zichzelf en de zijnen te verrijken ten
koste van de ander

Dit heet Neo Liberalisme en wordt bijna in
elke 'democratische' staat als vanzelfsprekend
en juist ervaren

Het quasi argument van het veilig op de
driezitsbank vervaardigde commentaar
riekt naar een bedenkelijk soort 'intellectuelenhaat'
waarvan we in een recent verleden de
kwalijke gevolgen hebben gezien en ondergaan en
nu ook in Nederland weer de kop opsteekt


"De revolutie eet haar eigen kinderen op"

Deze kanabalistische neiging is inderdaad
op feitelijkheden gebaseerd als je bereid bent
om de geschiedenis te willen interpreteren

Mijn kritiek is dan ook bedoeld als een blijk
van oprechte betrokkenheid en niet als cynisch
commentaar, wat niet wegneemt dat cynisme
een natuurlijk wapen van de mondige mens is

"Politics is the Architecture of Death"

NB Wij zitten al jaren op een afdankertje vd buren
 (een tweezitsbank die wij met zijn vieren moeten delen)

Andreas Maria Jacobs

w: http://www.nictoglobe.com
w: http://burgerwaanzin.nl

On 17 Jan 2011, at 19:28, ad van oosten <ritsen {AT} yahoo.com> wrote:

Cynische macht is niet goed, maar cynisch doen over macht ook niet.
Democratische veranderingen in Tunesià zouden ongekend zijn in de is lamitische wereld.
Ik denk dat ze mogelijk zijn, en door ons verdedigd moeten worden.
Vanaf je Amsterdamse driezitsbank is het heel makkelijk om daar geringschattend over te doen.

--- On Mon, 1/17/11, A.Andreas <a.andreas {AT} nictoglobe.com> wrote:

From: A.Andreas <a.andreas {AT} nictoglobe.com>
Subject: Re: [Nettime-nl] Van Sidi Bouzid tot Bab-el-Oued ...
To: "Arnold Obdeijn" <arnold.obdeijn {AT} gmail.com>
Cc: "Patrice Riemens" <patrice {AT} xs4all.nl>, "nettime-nl {AT} nettime.org" <nettime-nl {AT} nettime.org >
Date: Monday, January 17, 2011, 6:12 AM

'Die mensen' van de revolte dus, worden nu door die 'democratische aasgieren' van hun dromen ontdaan en 'bijgeschaafd', want utopische gedachten of wensen worden niet getolereerd, nu niet en morgen ook niet.

Immers zoals ook Slavoj Zizek beweert (viz. London Review of Books,

http://www.lrb.co.uk/v31/n22/slavoj-zizek/post-wall

)

De zg democratieen vertegenwoordigen de heersende cynische machtAndreas Maria Jacobs

w: http://www.nictoglobe.com
w: http://burgerwaanzin.nl

On 17 Jan 2011, at 11:55, Arnold Obdeijn <arnold.obdeijn {AT} gmail.com> wrote:

> Nou, ik heb het gelezen, er staat o.a. dit:
>
> "Nu al haasten de democratische en religieuze aasgieren zich om deze
> revoltes te recupereren met politieke doeleinden. Ze eisen
> hervormingen of een verandering van het regime en proberen zo de woede > die zich richt tegen elke vorm van regime of macht te kanaliseren. Ze
> bereiden reeds het erna voor, met het oog op de vervanging van de
> dictatoriale controle door een democratische controle â met andere
> woorden, ze willen de overheersing wat bijschaven om haar weer
> aanvaardbaar te maken. "
>
> (...)
>
> "De vrijheid waarnaar wij verlangen, die vrijheid is totaal en
> onvoorwaardelijk. Daarom verwarmt deze insurrectionele wind in Tunesià > en Algerije, net zoals die van Griekenland in december 2008 of die van
> november 2005 in Frankrijk, onze harten.
> Daarom willen wij olie op het vuur gooien en deze revolte verspreiden.
> Hier, overal, nu en altijd. "
>
> Met welk recht wordt hier gesteld dat deze mensen die - ik denk
> terecht - in opstand zijn gekomen niet van democratie en hervormingen
> houden en voorstanders zijn van "revolte overal en altijd"?
>
> De groeten,
>
> Arnold Obdeijn.
>
>
>
> Op 16 januari 2011 16:51 heeft Patrice Riemens <patrice {AT} xs4all.nl> het
> volgende geschreven:
>>
>> De Sidi Bouzid à Bab El Oued / ÎÎÎ ÎÎ SIDI BOUZID
>> ÎÎÎ BAB-EL-OUED / From Sidi Bouzid To Bab-El-Oued / Van
>> Sidi Bouzid tot Bab-El-Oued
>>
>>
>> De Nederlandstalige (of liever gezegd, Vlaamstalige) affiche - onze
>> Zuiderburen zijn nl stukke politiek bewuster en aktiever these days - zag >> ik op een prullebak in de (Amsterdamse) Bellamybuurt. Een mooie affiche >> wel, met een steen goede text! (anonym, dus vast wel van het 'onzichtbaar
>> commitee' ;-)
>> Ga het bewonderen (onderste versie) op:
>>
>>
>> http://juralibertaire.over-blog.com/article-de-sidi-bouzid-a-bab-el-oued-van-sidi-bouzid-tot-bab-el-oued-64766907.html
>>
>> (http://bit.ly/gx2ojf)
>>
>> (Tsja nu er geen Bluf!/NN/Ravage moeten we die communiques maar zelf
>> rondpompen...)
>>
>> Cheerio, p+3D!
>>
>>
>> ______________________________________________________
>> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
>> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
>> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
>> * Meer info, archief & anderstalige edities:
>> * http://www.nettime.org/.
>> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).
>>
>
>
>
> --Arnold Obdeijn
> Freelance developer
>
> http://www.webwat.nl
>
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).