www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] NIMk: MEDIA ART, WE CARE
Marieke Istha on Fri, 17 Jun 2011 09:51:19 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] NIMk: MEDIA ART, WE CARE


MEDIA ART, WE CARE

De Nederlandse Staatssecretaris voor Cultuur, Halbe Zijlstra, heeft op 10 juni zijn plannen voor de komende Cultuurnotaperiode bekendgemaakt. In tegenstelling tot eerdere aanbevelingen van de Raad voor Cultuur zullen deze historische bezuinigingen niet over een aantal jaren worden gespreid, maar in zijn geheel ingaan vanaf 2013.

Naast het verwoestende effect op het totale veld van nieuwe mediakunst en innovatie, hebben deze plannen tot gevolg dat de subsidie van het Ministerie van OCW aan het Nederlands Instituut voor Mediakunst in zijn geheel wordt geschrapt.

Sinds de oprichting van de MonteVideo galerie in 1978 heeft het Nederlands Instituut voor Mediakunst zich gespecialiseerd in elektronische en mediakunst, waarin de mogelijkheden van hedendaagse media en technologie worden verkend. Sindsdien zijn we uitgegroeid tot een internationaal erkende en all-round culturele organisatie, actief en gewaardeerd op het gebied van creatie, presentatie, research en conservering.

De collectie van het Nederlands Instituut voor Mediakunst behelst ruim 2.000 werken van meer dan 500 (inter)nationale kunstenaars en is het kloppende hart van het Instituut. Internationale uitwisseling is vanaf het ontstaan een essentieel onderdeel van mediakunst, en wij distribueren jaarlijks werken uit onze collectie naar 30 tot 35 landen over de hele wereld. Het totale spectrum van onze activiteiten omvat tentoonstellingen, educatie en research, en internationale samenwerking op hoog niveau.

Het Instituut vervult haar rol als intermediair voor de sector Kunst en Nieuwe Media door de diverse functies: bruggen bouwen tussen kunstenaars, kunstinstellingen en het publiek; een knooppunt van expertise dat haar middelen breed beschikbaar stelt.

In tegenstelling tot alle aanbevelingen en verwachtingen, staan we nu voor een grote uitdaging waar het gaat om het in leven houden van het Nederlands Instituut voor Mediakunst, zodat we een actieve en belangrijke speler kunnen blijven op het gebied van kunst, techniek en innovatie.

We zijn ons er zeer van bewust dat de tijd van individualisme achter ons ligt. Allianties binnen en buiten de kunsten, partnerschappen en gedeeld leiderschap zullen ons met name door deze onstabiele economische, politieke en sociale tijden helpen.

Het NIMk, een waardevolle node in een internationaal netwerk, gelooft in de kracht van dit Instituut, de sector, en het potentieel van onze kunstenaars en partners. We zijn vastbesloten al onze energie en daadkracht in de strijd te gooien om de mediakunst energiek en levend te houden.

Reacties zijn welkom! We horen graag je mening over het NIMk en over de huidige situatie. Stuur je reactie naar info {AT} nimk.nl en wij plaatsen het online of gebuik de reactie-box online: http://nimk.nl/nl/media-art-we-care

Relevante links

Reactie op de plannen van alle kunst en nieuwe media-instellingen: WORM, V2_, Steim, De Waag, Submarine Channel. Mediamatic en NIMk: http://nimk.nl/nl/reactie-van-de-nieuwe-media-kunstinstellingen-bron-voor-vernieuwing-wordt-drooggelegd

De Zaak Nu: http://www.dezaaknu.nl/nieuws/2011/06/10/geachte_heer_zijlstra

Teken de online Petitie; http://petities.nl/petitie/bezuinigen-op-cultuur-zonder-alle-feiten-nooit


Nederlands Instituut voor Mediakunst
Keizersgracht 264
1016 EV Amsterdam
T 020 6237101
F 020 6244423
http://www.nimk.nl

PROGRAMMA zie http://nimk.nl/agenda
Facebook: http://www.facebook.com/NIMk.Media.Art
Twitter: http://twitter.com/NIMk_nl
Flickr: http://www.flickr.com/photos/nimk
YouTube: http://www.youtube.com/user/NIMkartchannel
Media Art Platform:  http://www.mediaartplatform.nl
 
 

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).