www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Boek uit de Band - Het E-boek, van Schrijver tot Lezer
Florian Cramer on Fri, 24 Feb 2012 12:27:08 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Boek uit de Band - Het E-boek, van Schrijver tot Lezer


Boek uit de Band
Het E-boek, van Schrijver tot Lezer
22 en 23 maart 2012
Openbare Bibliotheek Amsterdam

Met de opkomst van het e-boek wordt een nieuwe dimensie toegevoegd aan
het uitgeven, redigeren, vormgeven en distribueren van boeken. De
keten van schrijver naar lezer en wat daar tussenin zit komt onder
druk te staan. Met dit als gegeven organiseert Boek-uit-de-Band haar
tweede conferentie waarin alle ontwikkelingen en aspecten van de
digitale keten aan bod komen.

Dag 1 Workshops
De eerste dag wordt besteed aan workshops over het maken van e-boeken.
Belangrijk is daarbij de vraag hoe je tekst vertaalt en beeld omzet in
een gestandaardiseerde vorm die voor verschillende soorten schermen en
systemen te lezen is. De nadruk zal liggen op de epub standaard.
Daarnaast komen marketing strategieën en verdienmodellen met een focus
op sociale media aanbod.

Dag 2 Conferentie
De tweede dag wordt besteed aan de inhoudelijke aspecten van de keten
van schrijver naar lezer, met een accent op de vormgeving en
redactionele taken en nieuwe procedures. De nadruk ligt op het
algemene boek. De conferentie is niet bedoeld om een breed overzicht
te geven wat er allemaal technologisch zou kunnen, maar hoe de
uitgeverij, de bibliotheek, de designers, de boekhandel en de
schrijvers en lezers tezamen “het boek” maken en gebruiken.

Sprekers ondermeer: Bas Savenije (Directeur Koninklijke Bibliotheek),
Eppo van Nispen tot Sevenaer (CPNB), Frans Havekes (Brill), Prof.
Adriaan van der Weel (Universiteit Leiden, Bohn-hoogleraar in de
moderne geschiedenis van het boek), Hans Willem Cortenraad (Directeur
Centraal Boekhuis), Henk Wals (Directeur Huygens Instituut), Jacob
Molenaar (epub-expert) en Pieter Swinkels (Kobo). En schrijvers als
Tonnus Oosterhoff (winnaar P.C. Hoofdprijs 2012) Sidney Vollmer, Mark
Staniforth, plus ontwerpers Megan Hoogenboom, Aymeric Mansoux en Petr
van Blokland spreken over de veranderingen in hun vakgebied.

Het actuele programma networkcultures.org/boekuitdeband
Toegangskaarten kunt u hier bestellen.
Wij zouden het zeer waarderen als u al uw relaties attent maakt op
deze conferentie.

We hopen u te zien op 22 en 23 maart!

-- 
Kenniscentrum Creating 010, Hogeschool Rotterdam

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).