www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Een Parlement met 17, 6 miljoen zetels. Burgers aan de mach
Geert Lovink on Fri, 24 Feb 2012 18:12:11 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Een Parlement met 17, 6 miljoen zetels. Burgers aan de macht in 2020


De Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT), Netwerk Democratie en Waag Society organiseren op 11 april 2012 de middagconferentie 'Een Parlement met 17,6 miljoen zetels. Burgers aan de macht in 2020.' Wij nodigen u graag uit voor deze bijeenkomst.

De lage opkomst bij de inenting tegen baarmoederhalskanker (Stop de prik!-hyves), de rellen in Londen, Wikileaks, de Arabische lente, de crisis mapping tijdens de aardbeving en tsunami in Japan (Ushahidi). Recente voorbeelden die allemaal één ding gemeen hebben: ze laten zien hoe burgers met behulp van sociale media en internet steeds meer in staat zijn om hun mening te geven, kennis uit te wisselen, samen te werken en zichzelf te organiseren. En dat alles op een schaal en met een dynamiek die groter is dan ooit tevoren. Nieuwe technologische ontwikkelingen zullen de middelen en mogelijkheden waarmee burgers zelf producten en diensten kunnen maken en zichzelf kunnen organiseren in de toekomst verder vergroten. Zo blijkt onder andere uit de toekomstverkenning 'Wisdom of the Crowd' van STT, waarbij meer dan honderd experts betrokken waren op het gebied van technologie en samenleving. Dat levert kansen nieuwe op om onze kwaliteit van leven te verbeteren, elkaar te helpen, maatschappelijke vraagstukken aan te pakken en betere producten en diensten te maken. Echter, door deze ontwikkelingen komen bestaande instituties zoals de overheid, de wetenschap en het bedrijfsleven steeds vaker buiten spel te staan en verliezen zij gezag en invloed. Links en rechts haalt de burger ze in. In hun huidige vorm lijken ze in ieder geval niet toekomstbestendig. Ze staan voor de uitdaging om zichzelf opnieuw uit te vinden en een plek te vinden in het nieuwe speelveld met de burger in de samenleving.

Na afloop van de conferentie ontvangt u het boek 'Samen slimmer. Hoe de wisdom of crowds onze samenleving verandert.' Dit is het resultaat van deze meerjarige verkenning samen met experts en visionairs uit de wereld van ICT en kunstmatige intelligentie, product design, sociale media en politiek en beleid. De conferentie is tevens de slotbijeenkomst van deze verkenning.

Meer informatie over de conferentie kunt u vinden in bijgaande vooraankondiging. Verder gaat hierbij het pdf-bestand van de uitnodiging ter verspreiding onder relevante partijen in uw netwerk. Deelname aan dit symposium is kosteloos. Er is helaas een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Daarom zullen Inschrijvingen worden gehonoreerd op volgorde van binnenkomst. Wilt u meer weten over de toekomstverkenning? Ga dan naar http://wisdomofthecrowd.nl en volg ons op Twitter (wisdomofcrowd). Of neem contact op met Maurits Kreijveld (070 - 302 9837 of via kreijveld {AT} stt.nl).

Wij hopen u te ontmoeten op 11 april in 7AM in Den Haag.
Met vriendelijke groeten,

Maurits Kreijveld / Rosemarijke Otten

Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT)
Postbus 30424, 2500 GK Den Haag
otten {AT} stt.nl
www.stt.nl
KvK nr.: 27198926
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).