www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Hugenoten moeten terug naar Frankrijk (De Pers/De Speld)
Patrice Riemens on Thu, 8 Mar 2012 08:05:24 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Hugenoten moeten terug naar Frankrijk (De Pers/De Speld)
original to:
http://www.depers.nl/opmerkelijk/635274/Hugenoten-moeten-naar-thuisland.html

De Speld (zie onder)
Hugenoten moeten naar thuisland

Door: François la Poutré
Gepubliceerd: dinsdag 6 maart 2012 22:00

Minister Leers heeft besloten dat de gedoogstatus van de in ons land
verblijvende Hugenoten per 1 januari 2013 zal worden beëindigd. Voor
enkele tienduizenden nazaten van deze calvinistische vluchtelingen
betekent dit dat zij terug zullen moeten keren naar Frankrijk.

Aan het besluit is uitgebreid onderzoek voorafgegaan. Gedurende drie
decennia zijn Nederlandse vrijwilligers naar Frankrijk gereisd om zich
enkele weken onder de bevolking te mengen. Een deel van de onderzoeksgroep
verbleef bij de lokale bevolking in huis, een ander deel in speciaal voor
dat doel opgerichte tentenkampen. Leers: ?Uit het onderzoek is
overduidelijk vast komen te staan dat het grootste deel van Frankrijk
inmiddels als veilig gebied kan worden beschouwd. De proefpersonen waren
allen te spreken over de gastvrijheid, de hoge alfabetiseringsgraad en de
cultureel gastronomische ontwikkeling van het land.?

Tegen de aanhangers van Calvijn zijn in het verleden diverse bloedige
godsdienstoorlogen gevoerd, met als tragisch dieptepunt de
Bartholomeusnacht die in 1572 aan duizenden Hugenoten het leven heeft
gekost. Tegen het eind van de 17e eeuw werd de vervolging verhevigd en is
een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. Rond 1700 was één op de
vijftien Amsterdammers van Franse afkomst.

De toenemende invloed van de Hugenoten op onze cultuur is volgens Leers de
belangrijkste reden geweest om hun gedoogstatus te heroverwegen. ?Op
slinkse wijze zorgden de Fransen ervoor dat Nederland zich aan hen
aanpaste, in plaats van andersom. Onze authentieke Hollandse schrijftafel
is een bureau geworden, de onduidelijke activiteiten rond mijn
vakantiehuis in Bulgarije zijn een affaire, en sinds de eerste Fransen
zich hier vestigden kijken we niet meer naar het nieuws, maar naar het
journaal.?

Nederlandse enclave

Dat het inmiddels de 12e generatie Fransen betreft, is volgens Leers geen
probleem. ?We hebben nauw overleg met Parijs gevoerd. Een van de besproken
ideeën was om in Noordwest-Frankrijk een Nederlandse enclave te stichten.
De stad Lille zou dan omgedoopt worden tot Rijssel, en Dunkerque moest dan
Duinkerken gaan heten.? Dat plan stuitte echter op grote weerstand bij de
plaatselijke bevolking. Daarom kiest Leers voor de ongeleide terugkeer.
?Daarmee ontstaat ?vanzelf een soort verdunning en voorkomen we
gettovorming.?


Mocht u het nog niet door hebben:
Dit artikel is persiflerend, satirisch of parodiërend van aard. Het geeft
slechts de visie of mening weer van de redactie van De Speld

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).