www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Toekomst Amsterdam University Press (& Open Access? GL)
Info-AUP on Fri, 6 Jul 2012 12:40:55 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Toekomst Amsterdam University Press (& Open Access? GL)


Geachte heer/mevrouw,

De afgelopen periode hebben wij reacties ontvangen naar aanleiding van de recente ontwikkelingen bij de Amsterdam University Press (AUP). Het toont eens te meer aan dat AUP in de afgelopen decennia een belangrijke rol heeft gespeeld in het domein van wetenschappelijke uitgeverijen. De berichtgeving in sommige media, en wellicht ook het geruchtencircuit, zijn niet altijd een volledige of waarheidsgetrouwe weergave van de stand van zaken op dit moment. Om die reden informeer ik u graag persoonlijk over de inzet van de Universiteit van Amsterdam om de toekomst van AUP vorm te geven.

Gelet op de uitdagingen waar Amsterdam University Press zich recentelijk voor geplaatst zag, heeft de Raad van Commissarissen van AUP na overleg met directeur Saskia de Vries besloten tot een managementwijziging om de positie van AUP als toonaangevende wetenschappelijke uitgeverij in de 21e eeuw te handhaven.

Wij beschouwen AUP als een waardevol onderdeel van de Universiteit van Amsterdam. Directeur Saskia de Vries is gedurende 20 jaar de drijvende kracht geweest achter het bedrijf. Haar deskundigheid als uitgever en haar enthousiasme hebben een essentiële bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van AUP tot wat het bedrijf heden ten dage is: een van de meest innovatieve universitaire uitgeverijen in Europa met een sterke focus op de mogelijkheden die Open Access nu en in de toekomst biedt.

Het zijn moeilijke tijden voor universitaire uitgeverijen, zowel inhoudelijk als op het gebied van distributie. AUP is gebaat bij een heldere, toekomstgerichte strategie en een nieuw bedrijfsmodel dat de mogelijkheden van het bedrijf in de komende decennia optimaal benut. Wij zijn Saskia de Vries zeer erkentelijk voor haar grote bijdrage aan de ontwikkeling van AUP tot de mooie uitgeverij die het nu is. Het moment is nu gekomen om veranderingen door te voeren die de verdere ontwikkeling van het bedrijf verzekeren.

Om de gevestigde positie van AUP in de wetenschappelijke uitgeverswereld te waarborgen, worden de nodige stappen gezet om op korte termijn een nieuwe directie te benoemen. Deze zal kunnen rekenen op volledige steun bij het doorvoeren van de maatregelen die nodig zijn om Amsterdam University Press in de toekomst verder te laten floreren.

Ik hoop u hiermee voldoende op de hoogte gebracht te hebben en ben vanzelfsprekend bereid u nadere informatie te geven mocht daarvoor aanleiding zijn.

Met vriendelijke groet,


Mevrouw prof.dr. D.C. van den Boom
Voorzitter van de Raad van Commissarissen Amsterdam University Press______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).