www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Amsterdam Privacy Conferentie 2012
BjornW on Mon, 10 Sep 2012 16:31:14 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Amsterdam Privacy Conferentie 2012


Geert et al,

Klinkt als een interessante conferentie. Is er ook nog een
geïnteresseerde burger aanmeldingstarief?

grtz
BjornW


On 10-09-12 11:54, Geert Lovink wrote:
> Amsterdam Privacy Conference 2012
>
> Van 7-10 oktober wordt de Amsterdam Privacy Conference 2012
> (www.apc2012.org) gehouden, een vierdaagse privacy conferentie met
> interdisciplinariteit en maatschappelijke relevantie als speerpunten.
> Actuele vraagstukken die centraal staan zijn onder andere cloud
> computing, privacy by design, cookies, de economische waarde van
> persoonsgegevens, sociale netwerken, veiligheids- en
> terrorismemaatregelen, privacy en medische gegevens, de perceptie en
> waardering van privacy door consumenten, de regulering van privacy en
> de herdefiniëring van privacy in de snel veranderende
> informatiemaatschappij.
>
> Op de conferentie spreken vele internationale experts uit diverse
> disciplines: Alessandro Acquisti, alom geroemd om zijn onderzoek naar
> de psychologie achter en de houding van consumenten ten aanzien van
> hun privacy; Ross Anderson, informaticaspecialist in systeemveiligheid
> van onder andere medical record systems en smart meters; Jacob
> Applebaum, internationaal vooraanstaand hacker die onder meer
> betrokken was bij Wikileaks; Peter Hustinx, voorzitter van de European
> Data Protection Supervisor; Sandra Petronio, de grondlegger van de
> Communication Privacy Management theorie; en Priscilla Regan, auteur
> van het boek ‘Legislating Privacy: Technology, Social Values and
> Public Policy’.
>
> Daarnaast biedt de conferentie ruimte aan meer dan 30 specialistische
> panels en sessies die zijn onderverdeeld in zes thema’s: Economics of
> privacy, Privacy and Security, Privacy in the Information Society,
> Privacy and Technology, the Value and Principles of Privacy en Privacy
> and Healthcare. Ook zijn er bijeenkomsten over de positie van
> burgerrechtenorganisaties in het privacydiscours, wordt er empirisch
> onderzoek gepresenteerd omtrent consumentengedrag ten aanzien van hun
> persoonsgegevens en is er een praktijksessie om te leren hacken. Meer
> dan 150 wetenschappers uit diverse disciplines zullen actief bijdragen
> aan de conferentie middels paper presentaties, panels en debatten.
>
> De openingsdag van de conferentie op zondag 7 oktober bestaat uit een
> publiekslezing die mede in het kader staat van het lustrumjaar van de
> UvA. Dymph van den Boom, de rector magnificus van de UvA, en Lodewijk
> Asscher, locoburgemeester van Amsterdam, openen de dag. Helen
> Nissenbaum, die onlangs de bestseller ‘Privacy in Context’
> publiceerde, zal de publiekslezing verzorgen die ingaat op de rol van
> privacy in de moderne samenleving. Daarna zal een panel bestaande uit
> Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College Bescherming
> Persoonsgegevens en de Artikel 29 Werkgroep, Simon Davies, oprichter
> van de burgerrechtenorganisatie Privacy International, en Alma
> Whitten, Google's Director of Privacy, daarop reageren en zullen zij
> met elkaar en de zaal in debat gaan. De lezing wordt uitgesproken in
> de Aula van de Universiteit.
>
> De overige dagen zullen worden gehouden in het monumentale gebouw
> Felix Meritis en in de universiteitsbibliotheek, beide gelegen in het
> centrum van Amsterdam.
>
> Aanmelden voor de conferentie: www.apc2012.org (Studenten &
> promovendi: € 125,-; academici, ambtenaren & NGO’s: € 225,-;
> advocaten, notarissen & bedrijfsleven: € 550,-).
>
>
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).
>


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).