www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Kan er sprake zijn van een digitaal alibi?
Tjebbe van Tijen via Chello on Sun, 24 Mar 2013 12:33:34 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Kan er sprake zijn van een digitaal alibi?


Folkert Jensma begint zijn betoog in de NRC met dit:

----------------
Oom agent surft volautomatisch met u mee

Hoe surveilleert de politie op internet? Bestaat er al een politiezoekmachine, een digitale recherche? En wie let daar dan op? Corien Prins, hoogleraar recht en technologie in Tilburg, stelde deze vraag in het Nederlands Juristenblad. Onlangs kwam het rapport over de Facebookrellen in Haren uit. Het openbaar bestuur was niet alleen onvoorbereid op internetdynamiek, maar leek zelfs hulpeloos. Prins veronderstelt dat de komende weken dus wel gepleit zal worden voor scherper toezicht op internet.

Want zo werkt dat in de mediacratie. Een misstand zorgt voor publieke ophef. Daarna komen de pleidooien voor de ‘harde aanpak’, waarop de politiek extra bevoegdheden vraagt en die meestal ook krijgt.

Maar de overheid is met politietoezicht op internet al vrij ver, het Harendebacle ten spijt. Er bestaat een landelijk Internet Recherche Netwerk (IRN), dat 4.500 ambtenaren vanaf 700 werkplekken in heel Nederland in staat stelt om anoniem, met afgeschermd IP-adres, op internet te speuren. De politie surveilleert ook in burger, nietwaar. Maar rondom IRN is een heel arsenaal aan internetzoektechnieken in ontwikkeling die ik niet kende. Die richten zich allemaal op de grote hoeveelheden gegevens die burgers op internet per ongeluk achterlaten of met hun volle verstand vrijgeven. Meestal zonder zich rekenschap te geven van observerende digitale rechercheurs.

lees verder via
http://www.nrc.nl/rechtenbestuur/2013/03/23/oom-agent-surft-volautomatisch-met-u-mee/?fb_action_ids=4486159792186&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582

-----------
Om het plezier van het digitaal sporen naleten hier dan ook mijn reactie op de lijst nettime-nl

"Alles zal tegen u gebruikt worden dat wisten wij al wel van "de staat", maar is deze stelling ook omkeerbaar? Levert al die registratiezucht ook - als het er op aan komt - iets a décharge op? Kan er sprake zijn van een 'digitaal alibi? Ik was niet op de plaats van het misdrijf, maar daar en daar op dat en dat moment? Kan ik na de val van de dictatuur van de Orangisten aantonen dat ik geen volkse monarchist, maar een goedwillende liberale anarchist was? Wordt ik om die redenen dan overgeslagen als de digi-politie met de iphone in de hand mijn straat komt schoonvegen?"


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).