www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Krisis 2013, issue 1 online
Jappe Groenendijk on Tue, 21 May 2013 09:15:36 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Krisis 2013, issue 1 online


Het nieuwe nummer van Krisis bevat twee boeiende dossiers. Ten eerste is er een serie bijdragen in reactie op Axel Honneths boek Das Recht der Freiheit. René Gabriëls, Thomas Nys, Beate Rössler, Joel Anderson, Bert van den Brink, Rutger Claassen en Yolande Jansen treden in debat met Honneth en bespreken op kritische wijze zijn recente poging om Hegels rechtsfilosofie te actualiseren. Axel Honneth reageert in een eigen bijdrage op de discussie, waarmee hij zijn argumenten verder toelicht en uitwerkt. Het dossier geeft zo een spannende weergave van actuele pogingen om normatieve en sociologische analyses van vrijheid en haar (onvolmaakte) institutionalisering weer dichter bij elkaar te brengen. Krisis-redacteur Robin Celikates geeft een inleiding op het dossier.

Het tweede dossier richt de aandacht op de hedendaagse politisering van cultuur zoals die met name ook in Nederland plaatsvindt. Voortbordurend op een seminar aan de Universiteit van Tilburg, publiceert Krisis een drietal essays van René Boomkens, Sjoerd van Tuinen en Merijn Oudenampsen. Ieder essay legt de nadruk op andere aspecten van de relaties tussen cultuur en politiek, maar alle geven inzicht in de specifieke manier waarop cultuur tot een hardnekkig politiek probleem is verworden. Het gaat daarbij niet alleen om een culturalisering van politiek, maar ook om een nieuwe strijd over politieke cultuur. Gastredacteur bij dit dossier, Merijn Oudenampsen, leidt het dossier in.

Het nummer wordt afgesloten met een interessante recensie van Peter Geschiere van Huub van Baars proefschrift: The European Roma: Minority Representation, Memory, and the Limits of Transnational Governmentality. Geschiere becommentarieert de wijze waarop Van Baars monografie zich beweegt langs de grenzen van veldwerk, sociologie, kritisch theorie en Europa.

www.krisis.eu
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).