www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] PEDO PHARMAKOS: "Aantekening in paspoort pedoseksuelen" = F
Tjebbe van Tijen via Chello on Tue, 10 Sep 2013 18:47:27 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] PEDO PHARMAKOS: "Aantekening in paspoort pedoseksuelen" = Foute Maatregel tegen Foute Sex


PEDO PHARMAKOS: "Aantekening in paspoort pedoseksuelen" = Foute Maatregel tegen Foute Sex

de bijbehorende prent staat op mijn Flickr-pagina nieuws-tableaus

http://flic.kr/p/fNJy9Q

"Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen" (Universele Verklaring van de Rechten van de Mens)
---
"Zedendelinquenten die zich schuldig hebben gemaakt aan kindermisbruik, moeten daarvan een speciale aantekening in het paspoort krijgen. Nederlandse pedoseksuelen maken nu volledig misbruik van de mazen in de (internationale) wetgeving en hebben vrij spel."
http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/3506896/2013/09/10/Aantekening-in-paspoort-pedoseksuelen.dhtml
---

Met een P in het paspoort - alhoewel de reden van brandmerken hier een geheel andere is - wordt met dit voorstel toch de nu historische letter J in het paspoort uit de Nazi-tijd in herinnering gebracht... 

Een paspoort dient geen brandmerken te hebben. Dit is de opstap naar een vergaande maatregel,  als altijd getest op een groep of geaardheid die je (nog) legaal kunt discrimineren. Eenmaal toegepast op P-edoseksuelen is daarmee dan een precedent geschapen voor andere markeringen in paspoorten. Het hele alfabet en alle cijfers zullen er internationaal wel aan te pas komen: een H voor anders geaarde Russen, een ä (9) voor dissidente intellectuelen in China, een ã(katakan/ka) voor Koreanen in Japan, een A voor arabieren met een Israelische nationaliteit, de Arabische letter K(af) Ù voor Kopten in Egypte, een A voor Arubanen die een Nederlands paspoort hebben, zo ook een M voor 'moslim/medelanders' na de machtsgreep van Wilders con sui, ga zo maar door.... 

EEN PASPOORT IS EEN INTERNATIONAAL REISDOCUMENT EN IEDEREEN HEEFT HET RECHT OP ZO'N DOCUMENT, VOLGENS DE RECHTEN VAN DE MENS MAG ZELFS IEDEREEN OVERAL NAAR TOE REIZEN (dat loopt nog niet helemaal goed) (1) 

IEMAND DIE IN DE GEVANGENIS ZIT HEEFT NIETS AAN EEN PASPOORT EN IEMAND DIE ZIJN STRAF HEEFT UITGEZETEN DIENT ZIJN PASPOORT TERUG TE KRIJGEN zonder rare stempels erin. Het voorstel komt notabene van 'Terre des Hommes' (aarde van de mensen): ze moeten zich schamen voor hun voorstel. Dit middel is erger dan de kwaal. 

Er is al het strafblad' en er zijn er vele landen die visumplicht hebben en mensen met een strafblad een visum weigeren.In die zin worden veel ex-delinquenten/ex-gedetineerden al twee maal gestraft, terwijl in de meeste rechtssystemen 'de dubbele straf' formeel uitgesloten wordt. Het enige effect van de door Tere des Hommes voorgestelde maatregel zal zijn dat productie en handel in valse paspoorten, die al aanzienlijk is, zal toenemen.

De pedofiel als 'pharmakos' (het Griekse woord voor zondebok, jaarlijks uit de gemeenschap gedreven om deze zo ritueel te reinigen)  is niet anders dan 'de facto' (niet 'de jure') 'legale discriminatie'. (2) Altijd aanwezige neigingen tot volksgericht komen nu via sociale media en de huiskamer-tafelpraat-televisie programma's weer naar boven. 

Hoeveel bijtend bleekwater er ook over de Hollandse stoep gesproeid wordt het blijft stinken.... Straffen na de straf is een ondergraving van de rechtstaat, ook daar waar het gestraften voor gewelddadige of onaanvaardbare omgang met kinderen betreft. 

Ik denk dat de praktijk van straffen en therapie m.b.t.pedofilie in Nederland meer en een andere publieke aandacht behoeft. De beeldvorming van een pedofiel zou dan ook een ander karakter dienen te krijgen. Nu zie ik - ook door serieuze organisaties als Terre des Hommes - een eenduidig en niet representatief beeld gebruikt in campagnes tegen kinderuitbuiting. Zij die zich aan kinderen vergrijpen zijn niet enkel viezige vette oudere mannen, zoals een recente affiche campagne van deze organisatie weer gebruikt. De heersende typologie van kindermisbruikers leidt ook tot blindheid voor vergrijp. (3)

Het 'sekstoerisme' vindt vaak binnen het gezin, de eigen familie of de directe omgeving van het kind plaats. 

Niet angstig wantrouwen, maar bewustwording en inzicht zijn nodig.

-----
(1) 'Universele Verklaring van de Rechten van de Mens', dat is een groot goed wat betreft rechtsbeginsels en het gaat niet aan die enkel toe te passen waar ze in de ÃÃn zijn kraam te pas komen en te verwerpen als de consequenties van de gestipuleerde rechten even niet passen in bepaalde omstandigheden. Het woord 'Universeel' is een een zwaar woord, dat geen juridische lichtzinnigheden toelaat.

- artikel 3 "Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon."

(praktiserende pedoseksuelen, ovetreden deze regel en worden daarom ook volgens het recht van de meeste landen gestraft; dat wordt nog eens onderschreven in artikel 5)

- artikel 5 "Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing."

(artikel 7 geeft dan een uitleg over gelijkheid die het paspoort brandmerken van een veroordeelde zedendelinquent die zijn straf heeft uitgezeten, als een ongelijke behandeling aanmerkt)

- artikel 7 "Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling."

(artikel 11 lid twee, verduidelijkt iets over hen die eenmaal veroordeeld zijn; de markering in een pasport kan zodoende niet gelden voor al degenen die al veroordeeld zijn geweest voor een zedendelict)

- artikel 11/2 "Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was."

(de vrijheid van beweging van een ieder saat expliciet in de twee delen van artikel 13)

- artikel 13 "Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat. - Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren."

Bron: http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut

(2) Pharmakos/Zondebok, de Nederlandse Wikipedia is historisch mager en vooral op de Christelijke Bijbel gericht, de Engelse Wikipedia pagina doet het beter. De Oostenrijks/Amerikaanse psychiater Tomas Szasz (1920-2012) gebruikte het begrip 'pharmakos' al vele jaren geleden voor de vervolging van de drugsverslaafde, de junkie in zijn boek "Ceremonial Chemistry: The Ritual Persecution of Drugs, Addicts, and Pushers"; Syracuse/New York; Syracuse University Press; 1974. Ik denk dan terug aan de publieke hetzes tegen het nieuwe fenomeen van heroÃne gebruikers in de grote steden van Nederland, nu veertig jaar gelden, en de volkswoede die zich ongebreideld tegen hen kon uiten.
http://en.wikipedia.org/wiki/Scapegoat

(3) "Kinderhulporganisatie Terre des Hommes start vandaag een campagne tegen seksuele uitbuiting van kinderen in ontwikkelingslanden. De kinderrechtenorganisatie kiest voor een confronterende manier van campagnevoeren. "De situatie van slachtoffertjes van uitbuiting is dusdanig ernstig, dat we ons genoodzaakt zien via onze campagne een schok teweeg te brengen", aldus directeur Ron van Huizen."
http://www.terredeshommes.nl/nieuws/item?news_id=84
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).