www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Bits of Freedom overhandigt Plasterk eisenpakket tegen mass
Tim Toornvliet on Wed, 4 Dec 2013 11:34:19 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Bits of Freedom overhandigt Plasterk eisenpakket tegen massale spionage


Bits of Freedom overhandigt Plasterk eisenpakket tegen massale spionage

Amsterdam, 4 december 2013 – Het is hoog tijd dat Nederlandse regering krachtige maatregelen treft om burgers te beschermen tegen spionerende geheime diensten. Dat heeft digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom dinsdag geëist in een gesprek met minister Plasterk. Directeur Hans de Zwart overhandigde de minister een pakket met concrete maatregelen die genomen moeten worden. "We zitten nu midden in een serie onthullingen over spionagepraktijken in Nederland," aldus De Zwart, "Dit is hét moment voor de regering om strenge maatregelen te nemen om deze spionagepraktijken te stoppen."

Op de website bespied-ons-niet.nl noemt de organisatie een concrete lijst maatregelen die de regering moet nemen om een vuist te maken tegen deze spionage. Zo moeten de geheime diensten in Nederland aan banden worden gelegd, om te garanderen dat Nederland zich niet schuldig maakt aan NSA-achtige praktijken. De plannen om ongericht internetverkeer te kunnen tappen moeten worden ingetrokken. Verder moet de regering onderzoek laten doen naar de schaal van spionage. Potentiële doelwitten als de AMS-IX, chipsproducent NXP en telecomprovider KPN moeten worden onderzocht op bedrijfsspionage en hierover moet worden gerapporteerd. Ook moet de regering het gebruik van beveiligingstechnologie bevorderen, via campagnes en financiële steun. In Europa moet de regering tot slot eisen dat onderhandelingen met Amerika worden gestopt, onder meer over het vrijhandelsverdrag TAFTA.

Het is de verantwoordelijkheid van onze regering om de rechten van onverdachte Nederlanders te beschermen tegen spionerende diensten. Alleen een krachtig optreden helpt nog om spionage van deze omvang terug te draaien. Bits of Freedom roept Nederlandse burgers en organisaties op om deze eisen te ondersteunen en duidelijk te maken dat ze deze massale schending van onze rechten niet langer accepteren.

Zie de website bespied-ons-niet.nl voor de volledige lijst met maatregelen.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).