www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] DODENHERDENKING 2014 DAM: wie hoorde de stille schreeuw: "H
Tjebbe van Tijen on Tue, 6 May 2014 00:05:51 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] DODENHERDENKING 2014 DAM: wie hoorde de stille schreeuw: "HUICHELAARS!"


"HERDENKING OP DE DAM GOED VERLOPEN" lees ik in het Parool van 5 mei 2014 wie hoort er de stille schreeuw: "HUICHELAARS"?

De bijbehorende prent staat op

https://www.flickr.com/photos/7141213 {AT} N04/14113833775/

..wat dien ik nu tussen de letters van die krantenkop te lezen? (1) Dat het meevalt? Tegenvalt? Dat het ook slecht had kunnen aflopen dat herdenken? Dat herdenken van doden een risicovolle onderneming is? Dat dreigend onheil is afgewend? Dat het lot ons, of "ons" koningshuis gunstig gezind is geweest?

Zeker is dat de doden niet zijn opgestaan ondanks omfloerst tromgeroffel en trompetgeschal. Ondanks spreekgestoelte, microfoon en versterkte gesproken woorden van tevoren zorgvuldig geformuleerde gedachten, opgeschreven op een papiertje. Zij worden wel gesymboliseerd door een marmeren priapische zuil met vredesduiven en geknechte slaven die proberen in opstand te komen, maar de zielen van de overledenen verblijven slechts in de herinnering van de levenden die hen nog gekend hebben... doden hebben geen behoefte aan doden-pomp.

De dranghekken van de Tuin van Holland zijn ditmaal overeind gebleven en de HuichelKoning en zijn HuichelKoningin hebben het parcours geheel en al volgens protocol afgelegd, temidden van de massa, die na een nacht en een dag van zatte Oranjejolijt, nu geacht wordt de stilte te betrachten en onderdanig te zwijgen.

Al die luidruchtige Oranjelol, van enkele dagen terug, verhult dat niet het grote zwijgen over wat sommigen menen te moeten vieren en anderen verfoeien: Het Koninkrijk der Nederlanden. Amper twee honderd jaar oud, tot stand gekomen door een machtsgreep van binnen (het triumviraat van 1813: Gijsbert Karel van Hogendorp, Frans Adam van der Duyn van Maasdam en Leopold van Limburg Stirum) en een dictaat van buiten af (het Weense Congres), bedoel als een reactionaire bufferstaat tegen de toen nog steeds gevreesde Franse revolutiegeest.

Een Koninkrijk voortgekomen uit een vaak weinig glorieus gedrag van Oranje Prinsen, Stadhouders en Vorsten, die sinds het einde van 18e eeuw het vluchten voor opstand en dwingelandij en het op een akkoordje proberen te gooien met hun tegenstanders (Willem Frederik, de latere Koning Willem I met Napoleon, de gewraakte 'Stadhoudersbrief' van prins Bernhard), tot hun handelsmerk gemaakt hebben. De verketterde historica Nanda van der Zee "Om erger te voorkomen" (over Wilhelmina die het vooral ging om het eigen vege lijf te redden en onvoldoende ageerde tegen de betrokkenheid van Hollandse gezagsdienaars bij de deportatie van de Joden), schrijft er over in detail. Zo ook Gerard Aalders in zijn jongste boek over de grootvader van de huidige koning, Prins Bernhard, onder de titel "Niets was wat het leek."

Heel die leugen over een Oranje vorstin die opriep tot verzet (ja, toen het al te laat was , bijna op het einde van de Nazi-heerschappij), heel die cabareteske ensceneringen waarbij Prins Bernhard dorp na dorp, stad na stad binnen gehaald werd als 'de grote bevrijder' terwijl hij aan de bevrijding part noch deel had, sterker nog hij heeft herhaaldelijk het verzet, alsook de militaire acties tegen de Nazi's in gevaar gebracht door ijdel en roekeloos gedrag, om na de oorlog onder dekmantel van een hoge militaire rang zichzelf en zijn niet koshere vriendenschaar te verrijken.

Het grote zwijgen over de "op handen gedragen" HuichelKoningin die als het om de doden van de Vuile Oorlog in Argentinië gaat wel haar collaborerende eigen "Papa" geloofd, maar niet de Dwaze Moeders en historici die het beter weten.

Dodenherdenking is iets wat letterlijk en figuurlijk 'ondergronds' gebeurd. Dodenherdenking kent geen "goede afloop". 
Voor hen die nier doof en blind zijn was er wel een stille schreeuw: "HUICHELAARS!"

-----
(1) "HERDENKING OP DE DAM GOED VERLOPEN
04-05-14 21:43 uur - Bron: ANP
De koning en koningin tijdens de herdenking vanavond op de Dam © anp
FOTO'S
De nationale dodenherdenking op de Dam in Amsterdam is zondagavond zonder grote incidenten verlopen. Dat liet een woordvoerder van de politie weten. 'De Dam stond goed vol', gaf hij aan. Een exact aantal bezoekers kon de politie niet geven."
http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/3648424/2014/05/04/Herdenking-op-de-Dam-goed-verlopen.dhtml
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).