www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] STEMADVIES "Guantanamo in de Polder" met BUMA/CDA: gedoog g
Tjebbe van Tijen on Sun, 15 Mar 2015 14:45:12 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] STEMADVIES "Guantanamo in de Polder" met BUMA/CDA: gedoog geen geweld maar wel de PVVV !


De bijbehorende prent staat op:

https://www.flickr.com/photos/7141213 {AT} N04/16813850321/

GUANTANAMO IN DE POLDER? stem dan op BUMA van 't CDA de voorstemmer voor de gedoogcoalitie met de PVV van Geert Wilders en het CDA + VVD (Kabinet Rutte I 210 - 2012), de man die strafkampen wil inrichten voor zich niet aanpassende jongeren en 'geweldsdenkers' (volgens zijn Christelijke definitie dan)... sloper van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Nederlandse rechtsstaat met zijn voorstel om gewelddadigen (van jihadisten tot voetbal hooligans) hun nationaliteit of paspoort af te nemen.. lid van een partij die gelijktijdig directe verantwoordelijkheid draagt voor geheime overeenkomsten over het stationeren van nucleaire terreurwapens op Nederlandse bodem onder geheim bevel van de Amerikanen (middels Lubbers, De Hoop Scheffer en Balkenende)... de partij die zelfs de oppositie in haar eigen gelederen met groot succes wist en weet te smoren.... die - als het hem uitkomt - afstand neemt van beleid waaraan hij zelf bijgedragen heeft, uit puur electorale overwegingen... 

Ja als je het Guantanamo model als een oplossing ziet, het ook hier wilt, in de polder... stem dan vooral op CDA-er BUMA... die steeds maar weer komt met nieuwe regelgeving en wetten voor hardere straffen en buiten gebruikstelling van bestaande wettelijke waarborgen voor een zorgvuldige rechtsgang. Ja als je je 'straffen zonder tussenkomst van de rechter' als methode laat aanpraten omdat het gebruikte voorbeeld van Buma is Marokkaanse jongens die meisjes als "hoer" uitschelden, als je niet het gevaar inziet van zo'n buitenwerking stelling van de wet die dan ook voor andere zaken gebruikt zal worden in een onaangename toekomst, ja dan moet je vooral voor Buma gaan stemmen.

<<"Het CDA wil dat allochtone jongeren die strafbare feiten begaan, bijvoorbeeld vrouwen uitmaken voor hoer en ze openlijk bedreigen, harder worden aangepakt. De partij zou graag zien dat de zogenoemde strafdienstplicht wordt ingevoerd, zei Tweede Kamerlid Sybrand van Haersma Buma maandag.">>
http://www.telegraaf.nl/binnenland/20406700/__CDA__Strafdienstplicht_jongeren__.html

Ja ongelofelijk maar het staat er echt "Het CDA wil dat allochtone jongeren die strafbare feiten begaan." Afgezien van de 'staats-discrimnatie' in de vorm van de statistisch/racistische groepsaanduiding 'allochtonen', wordt hier niet gerept over 'autochtone' jongeren die even 'vuil gebekt' kunnen zijn. Het CDA - bij monde van Buma - isoleert doelbewust op een groep Nederlandse jongeren op basis van hun 'etnische afkomst (trouwens een product van beleid over vier decennia, waarbij ook het CDA en haar voorloper de KVP zelf de gastarbeiders als goedkope arbeidskrachten wensten binnen te halen en vervolgens niet tot nauwelijks bij machte waren om er voor te zorgen dat hun economische en sociale positie dusdanig verbeterde dat de volgende generaties niet op achterstand werden gezet.

Buma dus, die 'collectieve schuld' als wapen tegen hele bevolkingsgroepen hanteert, van alle moslims die zich dienen uit te spreken tegen geweld, tot zijn voortdurende insinuaties dat het toch vooral de etnische afkomst van criminele jongens is die hen crimineel maakt.

Buma die een meldplicht voor "geradicaliseerden" wil invoeren buiten de principes van onze rechtsstaat om. Dit voorstel gaat van dagelijks melden bij het politiebureau (administratieve detentie) tot het onder dwang plaatsen in een psychiatrische inrichting. Iets wat dan uitgevoerd mag worden door 'gemeentelijke autoriteiten'.

Buma is bereid om dit <<gezonde volkse rechtsgevoel>> in de praktijk te brengen met ieder mogelijk politiek verbond...  als het moet door opnieuw een coaltie met Wilders en zijn PVV aan te gaan... 

Het is Buma die de nu net opgestapte 'crime-fighters' Opstelten & Teeven te zachtaardig vind.... 

Zijn belangrijkste politieke profilering is al jaren 'law & order'... vooral omdat hij hoopt hiermee de meeste stemmen te kunnen binnenhalen... zijn voorstellen zijn dan ook steeds een schepje meer dan die van PVV en VVD.

De echte beweegreden van deze voormalige bestuurderspartij, het CDA, zijn om met deze harde lijn een deel van het kiezersvolk van PVV en VVD af te troggelen, om zo weer aan de regeerbak te komen. Om dat doel te bereiken zal het CDA niets nalaten... als het moet 'een monsterverbond', met VVD en SP, als het niet anders kan desnoods 'een monsterlijk verbond' met de PVV... 

<<Met de smadelijke aftocht van Opstelten & Teeven van concurrent VVD, ziet Buma  zichzelf nu als de verpersoonlijking van een Veilig Nederland...geef hem je pink en hij neemt je de hele hand>>.

----
22/2/2010 nu.nl: "Hogere eisen aan huwelijksmigratie, het aanpassen van de inburgeringscursussen en criminele jongeren aanpakken via een zogenoemde strafdienstplicht. (...) De beoogde regels gelden voor alle jongeren waar problemen mee zijn. Wel constateert het CDA dat crimineel gedrag relatief vaker voorkomt bij allochtone jongeren.
http://www.nu.nl/politiek/2190351/cda-wil-allochtone-crimineel-harder-aanpakken.html

idem AD: "Bij de strafdienstplicht krijgen jongeren een straf opgelegd die ze na schooltijd moeten uitvoeren. In speciale opvoedinstituten moet hun, in een strakke structuur, worden bijgebracht hoe ze zich dienen te gedragen. Het CDA wil ervan af dat de straf voor jongeren zich nu vaak beperkt tot een taakstraf, zoals papierprikken. De partij vindt dat er ook sprake moet zijn van detentie."
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/1968610/2010/02/22/CDA-allochtone-crimineel-harder-aanpakken.dhtml

12/2/2011 Elsevier: "CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma vindt dat het Openbaar Ministerie (OM) veel vaker een straf moet kunnen opleggen zonder tussenkomst van de rechter. Hij wil op deze manier de rechterlijke macht ontlasten. Plegers van veel voorkomende criminaliteit zouden in zijn optiek minder vaak door een rechter beoordeeld hoeven te worden."
http://www.elsevier.nl/Algemeen/nieuws/2011/2/CDA-wil-geen-tussenkomst-rechter-bij-kleine-criminaliteit-ELSEVIER289182W/

17/12/2014 Elsevier: "Van Haersma Buma dat hij wil stoppen met de dubbele nationaliteit. 'Wie toch Turk of Marokkaan wil blijven, kiest daar dan bewust voor en wordt geen Nederlander. We kunnen het niet hebben dat Turkije bepaalt hoe mensen die hier zijn geboren, moeten leven.' // Buma wil allochtone Nederlanders niet met terugwerkende kracht het Nederlanderschap ontnemen. Hij bepleit een verbod op dubbele nationaliteit voor allochtonen na de tweede generatie. //In feite zou dit betekenen dat toekomstige generaties Marokkanen géén Nederlandse nationaliteit kunnen verwerven, omdat Marokko het inleveren van de Marokkaanse nationaliteit niet toestaat."
http://www.elsevier.nl/Politiek/achtergrond/2014/12/Van-Haersma-Buma-kabinet-kan-over-kleinigheid-struikelen-1667668W/

13/1/2015:"Nederlandse moslims moeten zich veel duidelijker uitspreken tegen terreurdaden van hun extreme geloofsgenoten. Dat zegt CDA-leider Sybrand Buma in een interview met De Telegraaf."
http://www.telegraaf.nl/binnenland/23551248/___Moslims__wijs_terreur_af___.html

14/1/2015 Volkskrant: ""CDA-leider Buma kondigt aan dat zijn partij een initiatief-wetsvoorstel gaat indienen dat het verheerlijken van terroristisch geweld strafbaar maakt.""
http://www.volkskrant.nl/dossier-kabinet-rutte-ii/live-politie-beter-bewapenen-bij-dreiging-aanslag~a3829853/

1/2/2015 De Telegraaf:"Mensen die geradicaliseerd zijn maar niet vastgezet kunnen worden, zouden zich volgens het CDA verplicht moeten melden bij de gemeente zodat de overheid weet waar ze zijn. Ook zouden de autoriteiten deze „wandelende tijdbommen” moeten volgen."
http://www.telegraaf.nl/binnenland/23626508/___Meldplicht_voor__tijdbommen___.html

1/2/2015 Elsevier geeft nog meer details onder het kopje "Radicale ideeën":" Maar daarnaast is er nog een grote groep personen die niet in Syrië of Irak geweest zijn, maar er wel radicale en gevaarlijke ideeën op nahouden. //'Burgemeesters weten vaak niet wat ze met deze mensen aanmoeten,' zei Buma. De CDA-leider vindt daarom dat gemeenten meer mogelijkheden zouden moeten krijgen om deze personen te volgen. Dit kan bijvoorbeeld met een meldplicht, vindt Buma. De geradicaliseerden, die soms ook traumatische ervaringen hebben, moeten ook verplicht naar een zorginstelling kunnen worden gestuurd om ervoor te zorgen dat ze hun psychische problemen kwijtraken, zei Buma."
http://www.elsevier.nl/Nederland/achtergrond/2015/2/CDA-wil-meldplicht-voor-geradicaliseerde-tijdbommen-1696110W/

20/2/2015 AD: "Hooligans die zich in het buitenland bij een voetbalwedstrijd misdragen, zouden hun paspoorten moeten inleveren. Zij kunnen dan niet naar een volgende wedstrijd over de grens.
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3869698/2015/02/20/CDA-trek-paspoorten-van-hooligans-in.dhtml
---

<<Opgelet>> de Nederlandse parlementaire politiek constellatie met het aangaan van coalities pal na de verkiezingen die voor de verkiezingen niet genoemd worden of in het verkiezingsdebat omzeild worden, leidt er vaak toe dat partijenen die zeker geen meerderheid hebben, partijen ook die ten opzichte van vorige verkiezingen verloren hebben, toch een onevenredig grote stem kunnen krijgen bij het vormen van een nieuwe regering. Zo kwam het dat één van de verliezers van de Tweede Kamerverkiezingen van het jaar 2010, het CDA op een partij congres kon stemmen voor of tegen het aangaan van een 'monsterverbond' met de PVV. Hun minderheidsdeelname was doorslaggevend. 

Het onderste deel van de plaat hierboven laat het stemmoment op het beslissende CDA congres zien, waar in het midden de monddood gemaakte oppositie tegen deze coalitie et de PVV als 'gedoogpartner' (Kathleen Ferrier en Ad Koppejan) en pal daarvoor - triomfantelijk - Buma die voor samenwerking met de PVV stemt. Ik noteerde daar over onder meer dit op mijn blog "De Hinkende Bode', bijna vijf jaar geleden:

"Van de 16 miljoen Nederlanders hebben er  9.416.001 gestemd en het nu voorliggende concept-regeerakkoord tussen VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV is gebaseerd op een totaal van 4.665.954 geldige stemmen. De andere partijen kregen bij elkaar 4.750.047 stemmen.
-
Het CDA kreeg 1.281.886 stemmen, waarvan de meesten geen lid zijn van de partij. Volgens het Documentatie Centrum Nederlandse Politieke Partijen in Groningen had het CDA in het jaar 2010 een aantal leden van 67.592. Op het CDA Congres in de Rijnhal in Arnhem over de al dan niet te vormen nieuwe regeringscoalitie zijn volgens de dagbladen van vandaag 5.000 (stemgerechtigde) leden aanwezig.
-
De dwaze situatie – die inherent is aan de rekensommetjes waarop onze parlementaire democratie gebaseerd is – maakt nu dat vijf duizend mensen vanmiddag aan het bepalen zijn wat in de komende vier jaar het regeerbeleid zal worden. Enkel deze vijfduizend mensen kunnen zich uitspreken over wat er in en tussen de regels van dit Concept Regeerakkoord geschreven staat."
https://limpingmessenger.wordpress.com/2010/10/02/cda-congres-2-october-2010-hoe-de-verliezer-mag-beslissen/

-----
Tjebbe van Tijen
Imaginary Museum Projects
dramatising historical information
http://imaginarymuseum.org
web-blog: The Limping Messenger
http://limpingmessenger.wordpress.com/
Flickr: Swift News Tableaus by Tjebbe van Tijen
http://www.flickr.com/photos/7141213 {AT} N04/

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).