www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: Amsterdam Silicon Valley
Martine Brinkhuis on Fri, 21 Mar 1997 10:10:20 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Amsterdam Silicon Valley


A A N K O N D I G I N G 

Amsterdam Silicon Valley
De Balie, maandag 24 maart, salon, 20.30 uur

Sinds enkele weken kent het Amsterdamse straatmeubilair een nieuwe variant:
de Internetzuil. Op 25 plekken kunnen bewoners en bezoekers van de stad, met
telefoon- of chipkaart, surfen op het Internet en e-mail lezen en versturen.
Nog eens 40 ‘publieke terminals’ worden geplaatst in bibliotheken en
stadsdeelkantoren. 

De gemeente Amsterdam, die voor dit project een convenant sloot met onder
meer PTT Telecom en IBM, ziet de publieke toegang tot Internet als een
manier om de informatie-uitwisseling en communicatie tussen burgers,
gemeentelijke instellingen en bedrijfsleven te optimaliseren. Bovendien is
dit project volgens de gemeente een goede manier om Internet toegankelijk te
maken voor voor alle burgers in de stad. 

Is dit het beeld van de toekomst? Mensen die op hun fiets springen om op het
Spui hun e-mail te lezen of de nieuwste plaatjes in het Amsterdams Internet
Paviljoen te bekijken. Is dit de manier om alle burgers van Amsterdam in
contact te brengen met overheid en bedrijfsleven? En vinden de burgers op
deze manier werkelijk de informatie die zij zoeken? 

Deze en andere vragen komen op 24 maart aan de orde in een zoektocht naar de
ideeën achter de Internetzuilen en de toekomst van de
informatiemaatschappij. Een discussie over Internetten op straat en het
overbruggen van de kloof met Jikkie van der Giessen (wethouder Informatie en
Telematicabeleid), René Delwel (PTT Telecom, district Amsterdam), Fjodor
Molenaar (politicoloog) en andere betrokkenen, gebruikers en deskundigen.
Gespreksleiding: Niesco Dubbelboer (Stichting Agora).  

Entree: f 10,- / f 7,50. Telefonisch reserveren: maandag t/m zaterdag,
14.00-20.00 uur, telefoon 020-5535100.
De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, Amsterdam.

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.