www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: Morgen proces Marquardt vanwege link radikal
SPG on Thu, 5 Jun 1997 15:42:37 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Morgen proces Marquardt vanwege link radikal


Morgen 6-6-1997 vind in berlijn een proces plaats tegen Angela
Marquardt (vice-voorzitster van de PDS). Bij dit proces gaat het om de
hyperlink die zij op haar homepage heeft naar het tijdschrift
"radikal":

	http://www.xs4all.nl/~tank/radikal 

Met het plaatsen van de hyperlink zou zij zich schuldig hebben gemaakt
aan "Beihilfe zur nach 130a Abs. 1 i.V.m. 126 Abs. 1 Nr.7, 316b
Abs. 1 Nr.1 des Strafgesetzbuches strafbaren Anleitung zu Straftaten".
De volledige text van de aankacht is te vinden op:

	http://207.81.251.57/home/MarquardtAngela/radihtm1.htm

En vanwege het plaatsen van de deze aanklacht op het WWW is er een
nieuw gerechterlijk vooronderzoek geopend op grond van Paragraph 353d
StGB. Zie hiervoor:

	http://207.81.251.57/home/MarquardtAngela/verfahr2.htm

En het feest is nog niet afgelopen. Ivm. dit laatst geopende
gerechterlijk vooronderzoek is de woning van A. Marquardt afgelopen
dinsdag doorzocht door de "Berliner Kriminalpolizei". 

	http://207.81.251.57/home/MarquardtAngela/such.htm

Zij heeft op haar homepage nu een pagina samengesteld waarin dit alles
nog eens kort en bondig op een rijtje word gezet: "De geschiedenis van
een link".

	http://207.81.251.57/home/MarquardtAngela/chrono.htm

Enkele persberichten zijn intussen op
http://www.xs4all.nl/~tank/radikal/marquardt/ geplaatst.

Groetjes,
henk (SPG)

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.