www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: nettime-nl: Over dozen en misplaatste arrogantie
Peter Olsthoorn on Sat, 10 Apr 1999 11:17:55 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nettime-nl: Over dozen en misplaatste arrogantieOp een eerdere plaatsing van Natasha Gerson heb ik kritisch gereageerd. Ik
besefte niet dat Natasha zich persoonlijk niet enkel in woord, maar ook in
daad inzet voor de vluchtelingen. Voor wat betreft het persoonlijk element
in die reactie heb ik haar excuus aangeboden.
Ik blijf bij de verdere kritiek, die overigens niet zo veel verschilt met
Natasha Gerson's opvattingen in deze kwestie.
Verder: aan de slag...

Peter Olsthoorn 


At 22:28 9-4-99 +0200, Natasha Gerson wrote:
>
>Over dozen en misplaatste arrogantie
>
KNIP
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.