www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: webring voor kosovo-websites
kosovo-actie on Fri, 16 Apr 1999 04:08:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: webring voor kosovo-websitesZopas werd een webring opgestart voor Vlaamse/Nederlandse/Nederlandstalige
websites van organisaties en initiatieven rond Kosovo, Servie,...

Deelnemen kan via http://bewoner.dma.be/kosovo/ - ook alle informatie
(vooral op Vlaanderen gericht) rond acties en het conflict zijn welkom!

mvg
fokky <sandra.fauconnier {AT} rug.ac.be>


       --------- http://bewoner.dma.be/kosovo/ ---------
       --------- http://www.ngonet.be/kosovo/ ----------


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.