www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: real context
sjardijn on Wed, 21 Apr 1999 03:34:10 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: real context


Beste,
in de context van de berichten past mijns inziens het statement
"earth is done" ofwel "de aarde is af",
met als ondertitel "I combat and despise new art and architecture under gravity"
http://www.xs4all.nl/~sjardijn           new works

Karoly Toth, Bander van Ierland, J. C. J. Vanderheiden, Peter Struicken, Kas Oosterhuis, Alfred Eikelenboom e.a. in real space.

martin sjardijn