www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: Buitenland activiteiten (EVD/Economische Zaken)
Geert Lovink on Tue, 27 Apr 1999 18:01:03 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Buitenland activiteiten (EVD/Economische Zaken)


Van: P.R. Lips
     EVD, Ministerie van EZ, Postbus 20105, 2500 EC Den Haag
     tel: 070-3796014, fax: 070-3797878, e-mail: Lips {AT} evd.nl

Onderwerp: internationale activiteiten (export)

De EVD is een dienst van het ministerie van Economische Zaken die zich
bezig houdt met exportbevordering in ruime zin. Dit doet zij door
informatie te verzamelen over de zakelijke aspecten en kansen op
buitenlandse markten en aan te bieden aan het NL-bedrijfsleven in
verschillende vormen (papier, CD-R, internet-site [www.evd.nl] en
voorlichtingsbijeenkomsten). Verder organiseert de EVD projecten die
NL-bedrijven in contact moeten brengen met buitenlandse potentiŽle
afnemers, JV-partners, investeerders of anderen. Dit doet zij o.a. d.m.v.
Nederlandse paviljoens op buitenlandse (vak)beurzen, seminars (al of niet
t.t.v. congressen) en oriŽntatie- en zakenreizen. Begin dit jaar hebben
wij bijv. deelgenomen aan de Milia in Cannes en later dit jaar zullen wij
met een paviljoen deelnamen aan de COMDEX Fall '98 in Las Vegas.

De afdeling onderhoudt contacten met het aanbieders van Nederlandse
produkten en diensten (bedrijven, branche-organisaties en andere groepen
die internationaal vanuit een zakelijke optiek belangstelling hebben voor
het buitenland) met als doel met hen tot gezamenlijke export activiteiten
te komen. De EVD heeft een budget beschikbaar om gezamenlijke activiteiten
financieel te ondersteunen.

De ICT sector in ruime zin (dus ook nieuwe media) valt onder mijn
verantwoordelijkheid. Vanuit die invalshoek probeer ik contacten te leggen
met allerlei organisaties die mogelijk belangstelling hebben voor
samenwerking met de EVD. In de loop van mei proberen wij voor volgend jaar
tot een concept programma te komen. Dit programma dient een aantal
projecten te omvatten waarvoor bij bedrijven belangstelling bestaat.


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.