www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] Lansarea Bibliei de la Bucuresti, 1688
Oana Mateescu on Thu, 23 Jan 2003 16:19:03 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Lansarea Bibliei de la Bucuresti, 1688


Title: Message
Bucureşti, 23.01.2003

„...şi s-au tradus Legea Veche şi Legea Nouă la 1688”

Fundaţia CONCEPT lansează astăzi Biblia de la Bucureşti (1688), cea mai recentă apariţie editorială din colecţia Cărţi Fundamentale ale Culturii Române.  

Biblia lui Şerban Cantacuzino, cunoscută sub numele Biblia de la Bucureşti (1688) reprezintă un document esenţial al istoriei naţionale, limbii române şi Bisericii Ortodoxe. Prima traducere integrală a textului sacru a introdus limba naţională în cultul religios, a facilitat dezvoltarea limbii literare, eliminarea exprimărilor dialectale şi elaborarea primei gramatici româneşti în 1757.

Colecţia Cărţi Fundamentale ale Culturii Române propune o nouă ediţie critică a Bibliei de la Bucureşti, apărută la Editura Universităţii „Al.l.Cuza”, din Iaşi, sub îngrijirea profesorilor Vasile Arvinte şi Ioan Caproşu.  

„Ca traducere supusă normelor culte, textul Bibliei de la Bucureşti se dovedeşte a fi superior oricărei traduceri din epocă. Desi de cele mai multe ori soluţiile de aici nu sunt cele mai bune, ori nu ar fi fost de preferat altor soluţii deja gasite, in Noul Testament de la Bălgrad, spre exemplu, cărturarii care au lucrat la Biblia de la Bucureşti au înţeles că o astfel de întreprindere are printre cerinţe şi asumarea unei soluţii de traducere unice.” subliniază  profesorul Vasile Arvinte de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi.

Colecţia a fost iniţiată în 1997, la propunerea Consiliului Naţional al Fundaţiei pentru o Societate Deschisă, dezvoltând o nouă componentă a programelor de subvenţionare a publicării de carte, începute din anul 1993. Proiectul a finanţat publicarea a 19 opere de interes esenţial din spaţiul culturii româneşti, într-o serie critică de înalt profesionalism şi accesibilă unui public larg. Prioritatea colecţiei a fost repunerea în circulaţie a unor lucrări de sociologie, filosofie, etnologie, politologie şi literatură românească, care nu făceau parte din planuri de ediţii critice publicabile în viitorul apropiat. Prin contribuţia editurilor câştigătoare ale licitaţiilor organizate, cărţile colecţiei au putut apărea la preţuri accesibile.

„Încă de la debutul prezenţei sale în România, Fundaţia Soros (astăzi Soros Open Network România) a socotit că stimularea unui peisaj editorial variat şi concurenţial, unde recuperarea a mai bine de jumătate de veac de cenzură ideologică exercitată în numele tuturor totalitarismelor aflate între timp la putere, se înscrie ca prioritate fundamentală şi reprezintă o adevărată miză a Societăţii Deschise. Iată motivul pentru care, începând cu anul 1993, s-au alocat subvenţii apariţiei de carte. Am luat în consideraţie, cum era şi firesc, interesul pentru titlurile româneşti şi străine, ce pledau,  explicit şi implicit, pentru o ordine democratică, pentru modele sociale pluraliste, pentru o competiţie echitabilă a valorilor.” declară Andrei Corbea-Hoişie, membru al juriului colecţiei Cărţi Fundamentale ale Culturii Române   

Titlurile colecţiei: Biblia de la Bucureşti, 1688, 2 vol., Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi; P.P. Panaitescu, Introducere la istoria culturii române. Problemele istoriografiei române, Editura Minerva; Mircea Eliade, Zalmoxis. Revistă de studii religioase (1938-1942), 3 vol, Editura Polirom; Constantin C. Giurescu, Istoria românilor, 3 vol, Editura ALL; Eugen Lovinescu, Istoria civilizaţiei române moderne, Editura Minerva; Max Blecher,  Întâmplări din irealitatea imediată. Inimi cicatrizate. Vizuina moartă, Editurile Aius şi Vinea; Ion Budai Deleanu, Ţiganiada, Editura Amarcord; Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică, Editura Minerva

I.L. Caragiale, Momente, Editura Biblioteca Apostrof; Virgil N. Madgearu, Agrarianism, Capitalism, Imperialism, Editura Dacia; C. Rădulescu-Motru, Scrieri politice, Editura Minerva; Paul Zarifopol, Încercări de precizie literară, Editura Amarcord; Gh. I. Brătianu, Marea Neagră, Editura Polirom; Henri H. Stahl, Satele devălmaşe, 3 vol, Editura Cartea Românească; A.D. Xenopol, Teoria istoriei, Editura Fundaţiei Culturale Române; Ion Creangă, Poveşti. Povestiri. Amintiri, Editura Minerva; Simion Mehedinţi, Civilizaţie şi cultură, Editura Trei; I.L. Caragiale, Publicistică şi corespondenţă, Editura Grai şi suflet – Cultura Naţională; Nicolae Iorga, Generalităţi cu privire la studiile istorice, Editura Polirom.

Informaţii suplimentare despre program pot fi obţinute de la sediul Fundaţiei CONCEPT, Bv. Regina Elisabeta, nr. 44, sc. A, ap. 34, telefon: 021 313 24 08 / 021 311 12 52, fax: 021 311 12 53, email: info {AT} concept.ro, persoane de contact Iulian Miron şi Oana Mateescu.
 
Oana MATEESCU
PR Manager
....................................................................................
CONCEPT Foundation
Address: 44, Regina Elisabeta Bv., entrance A, flat nr. 34
5th District, code 706071, Bucharest, ROMANIA
Tel. +40-21-311 12 52 / +40-21-313 24 08, Fax +40-21-311 12 53
general email: info {AT} concept.ro; web address: www.concept.ro