www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-ro] Contra Academiei de Arta
Razvan Ion on Tue, 7 Dec 2004 15:47:57 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-ro] Contra Academiei de Arta


:))) poate ca am fost invitat si am refuzat. te-ai gindit la asta?
de ce oare va deranjeaza asa de tare ca unii au opinii ?
de ce trebuie sa laudam intotdeauna sistemul ? pentru ca unii sint
sprijiniti de sistem si fara el nu ar exista?


----- Original Message -----
From: "::_casa gontz_::" <gontz {AT} sptv.org>
To: "Romenian Nettime list" <nettime-ro {AT} nettime.org>
Sent: Tuesday, December 07, 2004 4:36 PM
Subject: Re: [Nettime-ro] Contra Academiei de Arta


>
> Poate ca nu reprezinta opinia multimilor culturale. Dar in mod sigur e o
mai
> viabila opinie decit cea a dl RI.
> Ori afirmatia de mai jos a a dl. RI e absolut hilara si nedocumentata. In
> plus, ridicare in slavi in acelasi timp a propiei personalitati suna mai
> mult a unei metode voalate de a intreba de ce nu a fost el invitat la
sectia
> foto sa tina lecture sau ore. Ceea ce nu cred ca ar fi cazul
>
>
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: vladimir bulat
> To: nettime-ro {AT} nettime.org
> Sent: Tuesday, December 07, 2004 11:55 AM
> Subject: [Nettime-ro] Contra Academiei de Arta
>
>
>
>
> D-le Nanca, de ce crezi asta? Chiar reprezinti opinia multumilor
culturale?
> Sunt destui care sa-l creada pe Razvan Ion, te asigur de asta. Si chiar nu
> e important daca acestia sunt de pe alte meleaguri!
>
>
> v.
>
>
> Vlad Nanca <vladnanca {AT} yahoo.com> wrote:
> >Razvan Ion, nu te mai da mare pentru ca oricum nu te mai crede nimeni!
> >
> >Razvan Ion <razvan.ion {AT} pcnet.ro> wrote:"Universitatea de Arta nu te face
> artist." spunea un profesor. Cei drept e
> >american si nu roman. Schimbarea lenta de care vorbeste IK poate exista.
> Dar
> >e asa de lenta ca nu o poti sesiza. De 15 ani nimic nu se schimba in
> >sistemul romanesc de invatamint. Cred ca profesorii trebuie schimbati.
> Dupa
> >ce am avut contact cu universitati de prestigiu ca lecturer si profesor
> >invitat cred ca nu dispunem de mentalitatea necesara pentru a aduce
> >profesori valorosi in facultati. Sint oameni de mare valoare care predau
> in
> >strainatate si sint romani de origine. Niciodata nu au fost invitati sa
> >predea sau sa tina un lecture la Universitatea de Arta din Bucuresti. In
> >schimb predau la Oxford, Berkeley, Derby sau Standford. Dar o sa apara
> >curind o varianta privata unde lucrurile vor arata altfel, sint convins.
> Nu
> >mai e mult pina atunci.
> >
> >
> >----- Original Message -----
> >From: "vladimir bulat"
> >To:
> >Cc:
> >Sent: Tuesday, December 07, 2004 11:25 AM
> >Subject: [Nettime-ro] Contra Academiei de Arta
> >
> >
> >>
> >>
> >> In "Cotidianul" de azi:)))))
> >>
> >> Nonconformi?ti contra Universit??ii de Art?
> >>
> >> Daniel Gontz, ?tefan Cosma ?i Vlad Nanc? au renun?at s? mai urmeze
> >> cursurile Universit??ii de Art?. Doi dintre ei sus?in c? institu?ia nu
> >> le-ar fi oferit dec?t o diplom? cu care nu prea aveau ce face. Din
> >> c?l?toriile pe care le-au f?cut ?n reziden?e de crea?ie ?i festivaluri
> >prin
> >> diferite state occidentale au avut de c??tigat mai mult dec?t din cei
> >patru
> >> ani sacrifica?i pe b?ncile ?colii.
> >> Nu se poate art? f?r? bani.
> >>
> >> Daniel Gontz - 26 de ani - a plecat de la sec?ia Foto-Video a
> >Universit??ii
> >> de Art?, ?n anul 2000, dup? primul semestru de studii. A dat, apoi,
> examen
> >> de admitere la Academia de Art? din Viena. A renun?at din cauza
> situa?iei
> >> dot?rii tehnice, care nu era prea roz? la Bucure?ti. "Nu po?i s? faci
> >> editare video cu 2-3 calculatoare la 60 de oameni. Dac? nu exist? un
> real
> >> sprijin ?n ?coal? pentru aceste lucruri, e foarte greu s? ?nve?i ceva.
> Nu
> >> exist? buget pentru proiecte. Profesorii au uitat de ce s?nt acolo, iar
> >cei
> >> care nu au uitat nu au cum s? fac? mai mult. Am p?strat, totu?i,
> leg?tura
> >> cu profesorul de fotografie Iosif Kiraly", explic? Daniel.
> >>
> >> "Conducere oligarhic?"
> >>
> >> Unii arti?ti s?nt nevoi?i s? abandoneze facultatea pentru stagiile de
> >burse
> >> ?n str?in?tate. Vlad Nanc? - 25 de ani - a fost nevoit s? renun?e ?n
> urm?
> >> cu doi ani. Dup? reziden?e ?n Spania ?i Fran?a, a ?ncercat s? repete
> anul
> >> II de dou? ori. C?nd a re?nceput a treia oar?, prietena lui se preg?tea
> s?
> >> nasc?. A decis c? "familia este mai important? dec?t studiile. Cel
pu?in
> >> pentru o vreme". "Pentru men?inerea standardului interna?ional,
> >> universitatea ar trebui, ?n opinia lui Vlad, s? ofere o mai mare
> varietate
> >> de cursuri, s? aib? invita?i profesori din str?in?tate, s? se predea
mai
> >> mult? teorie ?i istorie a artei contemporane. Ar trebui s? se renun?e
la
> >> atitudinea oligarhic? a conducerii. Institu?ia s? ?tie s?-?i p?streze
> >> studen?ii de valoare".
> >>
> >> "Institute cu ritm ?nvechit"
> >>
> >> Tot ?n 2000, ?tefan Cosma - 27 de ani - a plecat din Universitatea de
> >Arte,
> >> la un stagiu de preg?tire ?n Italia, la Fabrica, Centrul de cercetare
al
> >> firmei United Colours of Benetton. C?nd s-a ?ntors, diferen?a era prea
> >mare
> >> ?ntre ceea ce se f?cea acolo ?n materie de art? ?i nivelul de aici. Nu
> ar
> >> mai continua studiile ?n Rom?nia pentru c? "toate institutele
superioare
> >> men?in un ritm ?nvechit. Sec?iile de pictur? ?i grafic? din cadrul
> >> Universit??ii de Art? s?nt pline de «marii mae?trii» care ??i impun
> stilul
> >> studen?ilor, nefiind deloc deschi?i c?tre ultimele nout??i ?n domeniu.
> ?n
> >> general, arti?tii care au abandonat studiile s?nt activi pe scena
> >> rom?neasc? ?i au particip?ri frecvente pe plan interna?ional. Arta este
> o
> >> meserie ?n care nu este at?t de important? diploma. Mai important este
> >> portofoliul de lucr?ri".
> >> "Nici azi situa?ia nu e schimbat?"
> >>
> >> Ciprian Dicu, student ?n anul II sec?ia Foto - Video a Universit??ii de
> >> Art? recunoa?te c? sec?ia ?n care ?nva?? "nu are nici pe departe
> aparatur?
> >> de ultim? or?. Studentul de ast?zi simte repulsie atunci c?nd afl? c?
> >> trebuie s? ?nve?e perspectiv? artistic?, anatomie sau desen, iar
> >atelierele
> >> nu s?nt chiar cele din reviste. Este adev?rat, s?nt profesori pentru
> orice
> >> direc?ie pe care cineva ?i-o poate dori. Dar cele c?teva ore de curs cu
> >> profesorul preferat nu s?nt de ajuns".
> >> Lipsa diplomei, un motiv de frustrare
> >>
> >> Explica?iile din partea universit??ii au ca laitmotiv situa?ia
> material?.
> >> Iosif Kiraly, profesor ?n cadrul sec?iei Foto-Video la Universitatea de
> >> Art?, consider? c? mai mult dec?t ?n alte domenii ale artelor vizuale,
> >> fotografia ?i arta video s?nt legate de tehnologie, iar evolu?iile
> >> tehnologice creeaz? muta?ii ?i la nivel formal, ?i la cel conceptual.
> >> "Lucrurile se schimb?, dar lent, din cauza bugetului mic alocat
> educa?iei.
> >> Pe fondul acesta, cei care au plecat la burse artistice sau de studii
nu
> >> s-au mai ?ntors; al?ii, ?n pofida talentului, nu s-au adaptat rigorilor
> >> Universit??ii de Arte, explic? Iosif Kiraly. Fiecare recunoa?te c?, ?n
> >> perioada ?n care a frecventat sec?ia, a primit reperele importante din
> >arta
> >> contemporan? interna?ional?. Faptul c? arti?tii p?r?sesc ?coala f?r? a
> fi
> >> licen?ia?i le poate crea o frustrare ?i o nemul?umire care, combinate,
> s?
> >> genereze o mai mare implicare ?n crea?ia artistic?". (Marius
?tef?nescu)
> >>
> >>
> >>
> >>
> >> ---------------------------------
> >> Noile abonamente Astral OnLine
> >> 256 kbps ; 12 USD/luna
> >> http://www.astral.ro
> >>
> >>
> >>
> >>
> >>
> >> _______________________________________________
> >> Nettime-ro mailing list
> >> Nettime-ro {AT} nettime.org
> >> http://amsterdam.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
> >> -->
> >> arhiva: http://amsterdam.nettime.org/
> >>
> >
> >_______________________________________________
> >Nettime-ro mailing list
> >Nettime-ro {AT} nettime.org
> >http://amsterdam.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
> >-->
> >arhiva: http://amsterdam.nettime.org/
> >
> >
> >
> >
> >
> >Vlad Nanca
> >
> >Calea Grivitei 39, Apartament 8, Sector 1, 010703 Bucuresti ROMANIA
> >Tel +40 21 6504452   /  Fax +40 21 3121311  /  Mobile +40 723 240434
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >www.2020.ro
> >
> >---------------------------------
> > ALL-NEW Yahoo! Messenger - all new features - even more fun!
> >_______________________________________________
> >Nettime-ro mailing list
> >Nettime-ro {AT} nettime.org
> >http://amsterdam.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
> >-->
> >arhiva: http://amsterdam.nettime.org/
> >
> >
> >
>
>
>
>
> ---------------------------------
> Noile abonamente Astral OnLine
> 256 kbps ; 12 USD/luna
> http://www.astral.ro
>
>
>
>
>
> _______________________________________________
> Nettime-ro mailing list
> Nettime-ro {AT} nettime.org
> http://amsterdam.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
> -->
> arhiva: http://amsterdam.nettime.org/
>
> _______________________________________________
> Nettime-ro mailing list
> Nettime-ro {AT} nettime.org
> http://amsterdam.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
> -->
> arhiva: http://amsterdam.nettime.org/
>

_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://amsterdam.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/