www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-ro] Contra Academiei de Arta
::_casa gontz_:: on Tue, 7 Dec 2004 15:35:28 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-ro] Contra Academiei de ArtaPoate ca nu reprezinta opinia multimilor culturale. Dar in mod sigur e o mai 
viabila opinie decit cea a dl RI.
Ori afirmatia de mai jos a a dl. RI e absolut hilara si nedocumentata. In 
plus, ridicare in slavi in acelasi timp a propiei personalitati suna mai 
mult a unei metode voalate de a intreba de ce nu a fost el invitat la sectia 
foto sa tina lecture sau ore. Ceea ce nu cred ca ar fi cazul

----- Original Message ----- 
From: vladimir bulat
To: nettime-ro {AT} nettime.org
Sent: Tuesday, December 07, 2004 11:55 AM
Subject: [Nettime-ro] Contra Academiei de Arta
D-le Nanca, de ce crezi asta? Chiar reprezinti opinia multumilor culturale?
Sunt destui care sa-l creada pe Razvan Ion, te asigur de asta. Si chiar nu
e important daca acestia sunt de pe alte meleaguri!


v.


Vlad Nanca <vladnanca {AT} yahoo.com> wrote:
>Razvan Ion, nu te mai da mare pentru ca oricum nu te mai crede nimeni!
>
>Razvan Ion <razvan.ion {AT} pcnet.ro> wrote:"Universitatea de Arta nu te face
artist." spunea un profesor. Cei drept e
>american si nu roman. Schimbarea lenta de care vorbeste IK poate exista.
Dar
>e asa de lenta ca nu o poti sesiza. De 15 ani nimic nu se schimba in
>sistemul romanesc de invatamint. Cred ca profesorii trebuie schimbati.
Dupa
>ce am avut contact cu universitati de prestigiu ca lecturer si profesor
>invitat cred ca nu dispunem de mentalitatea necesara pentru a aduce
>profesori valorosi in facultati. Sint oameni de mare valoare care predau
in
>strainatate si sint romani de origine. Niciodata nu au fost invitati sa
>predea sau sa tina un lecture la Universitatea de Arta din Bucuresti. In
>schimb predau la Oxford, Berkeley, Derby sau Standford. Dar o sa apara
>curind o varianta privata unde lucrurile vor arata altfel, sint convins.
Nu
>mai e mult pina atunci.
>
>
>----- Original Message -----
>From: "vladimir bulat"
>To:
>Cc:
>Sent: Tuesday, December 07, 2004 11:25 AM
>Subject: [Nettime-ro] Contra Academiei de Arta
>
>
>>
>>
>> In "Cotidianul" de azi:)))))
>>
>> Nonconformi?ti contra Universit??ii de Art?
>>
>> Daniel Gontz, ?tefan Cosma ?i Vlad Nanc? au renun?at s? mai urmeze
>> cursurile Universit??ii de Art?. Doi dintre ei sus?in c? institu?ia nu
>> le-ar fi oferit dec?t o diplom? cu care nu prea aveau ce face. Din
>> c?l?toriile pe care le-au f?cut ?n reziden?e de crea?ie ?i festivaluri
>prin
>> diferite state occidentale au avut de c??tigat mai mult dec?t din cei
>patru
>> ani sacrifica?i pe b?ncile ?colii.
>> Nu se poate art? f?r? bani.
>>
>> Daniel Gontz - 26 de ani - a plecat de la sec?ia Foto-Video a
>Universit??ii
>> de Art?, ?n anul 2000, dup? primul semestru de studii. A dat, apoi,
examen
>> de admitere la Academia de Art? din Viena. A renun?at din cauza
situa?iei
>> dot?rii tehnice, care nu era prea roz? la Bucure?ti. "Nu po?i s? faci
>> editare video cu 2-3 calculatoare la 60 de oameni. Dac? nu exist? un
real
>> sprijin ?n ?coal? pentru aceste lucruri, e foarte greu s? ?nve?i ceva.
Nu
>> exist? buget pentru proiecte. Profesorii au uitat de ce s?nt acolo, iar
>cei
>> care nu au uitat nu au cum s? fac? mai mult. Am p?strat, totu?i,
leg?tura
>> cu profesorul de fotografie Iosif Kiraly", explic? Daniel.
>>
>> "Conducere oligarhic?"
>>
>> Unii arti?ti s?nt nevoi?i s? abandoneze facultatea pentru stagiile de
>burse
>> ?n str?in?tate. Vlad Nanc? - 25 de ani - a fost nevoit s? renun?e ?n
urm?
>> cu doi ani. Dup? reziden?e ?n Spania ?i Fran?a, a ?ncercat s? repete
anul
>> II de dou? ori. C?nd a re?nceput a treia oar?, prietena lui se preg?tea
s?
>> nasc?. A decis c? "familia este mai important? dec?t studiile. Cel pu?in
>> pentru o vreme". "Pentru men?inerea standardului interna?ional,
>> universitatea ar trebui, ?n opinia lui Vlad, s? ofere o mai mare
varietate
>> de cursuri, s? aib? invita?i profesori din str?in?tate, s? se predea mai
>> mult? teorie ?i istorie a artei contemporane. Ar trebui s? se renun?e la
>> atitudinea oligarhic? a conducerii. Institu?ia s? ?tie s?-?i p?streze
>> studen?ii de valoare".
>>
>> "Institute cu ritm ?nvechit"
>>
>> Tot ?n 2000, ?tefan Cosma - 27 de ani - a plecat din Universitatea de
>Arte,
>> la un stagiu de preg?tire ?n Italia, la Fabrica, Centrul de cercetare al
>> firmei United Colours of Benetton. C?nd s-a ?ntors, diferen?a era prea
>mare
>> ?ntre ceea ce se f?cea acolo ?n materie de art? ?i nivelul de aici. Nu
ar
>> mai continua studiile ?n Rom?nia pentru c? "toate institutele superioare
>> men?in un ritm ?nvechit. Sec?iile de pictur? ?i grafic? din cadrul
>> Universit??ii de Art? s?nt pline de «marii mae?trii» care ??i impun
stilul
>> studen?ilor, nefiind deloc deschi?i c?tre ultimele nout??i ?n domeniu.
?n
>> general, arti?tii care au abandonat studiile s?nt activi pe scena
>> rom?neasc? ?i au particip?ri frecvente pe plan interna?ional. Arta este
o
>> meserie ?n care nu este at?t de important? diploma. Mai important este
>> portofoliul de lucr?ri".
>> "Nici azi situa?ia nu e schimbat?"
>>
>> Ciprian Dicu, student ?n anul II sec?ia Foto - Video a Universit??ii de
>> Art? recunoa?te c? sec?ia ?n care ?nva?? "nu are nici pe departe
aparatur?
>> de ultim? or?. Studentul de ast?zi simte repulsie atunci c?nd afl? c?
>> trebuie s? ?nve?e perspectiv? artistic?, anatomie sau desen, iar
>atelierele
>> nu s?nt chiar cele din reviste. Este adev?rat, s?nt profesori pentru
orice
>> direc?ie pe care cineva ?i-o poate dori. Dar cele c?teva ore de curs cu
>> profesorul preferat nu s?nt de ajuns".
>> Lipsa diplomei, un motiv de frustrare
>>
>> Explica?iile din partea universit??ii au ca laitmotiv situa?ia
material?.
>> Iosif Kiraly, profesor ?n cadrul sec?iei Foto-Video la Universitatea de
>> Art?, consider? c? mai mult dec?t ?n alte domenii ale artelor vizuale,
>> fotografia ?i arta video s?nt legate de tehnologie, iar evolu?iile
>> tehnologice creeaz? muta?ii ?i la nivel formal, ?i la cel conceptual.
>> "Lucrurile se schimb?, dar lent, din cauza bugetului mic alocat
educa?iei.
>> Pe fondul acesta, cei care au plecat la burse artistice sau de studii nu
>> s-au mai ?ntors; al?ii, ?n pofida talentului, nu s-au adaptat rigorilor
>> Universit??ii de Arte, explic? Iosif Kiraly. Fiecare recunoa?te c?, ?n
>> perioada ?n care a frecventat sec?ia, a primit reperele importante din
>arta
>> contemporan? interna?ional?. Faptul c? arti?tii p?r?sesc ?coala f?r? a
fi
>> licen?ia?i le poate crea o frustrare ?i o nemul?umire care, combinate,
s?
>> genereze o mai mare implicare ?n crea?ia artistic?". (Marius ?tef?nescu)
>>
>>
>>
>>
>> ---------------------------------
>> Noile abonamente Astral OnLine
>> 256 kbps ; 12 USD/luna
>> http://www.astral.ro
>>
>>
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Nettime-ro mailing list
>> Nettime-ro {AT} nettime.org
>> http://amsterdam.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
>> -->
>> arhiva: http://amsterdam.nettime.org/
>>
>
>_______________________________________________
>Nettime-ro mailing list
>Nettime-ro {AT} nettime.org
>http://amsterdam.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
>-->
>arhiva: http://amsterdam.nettime.org/
>
>
>
>
>
>Vlad Nanca
>
>Calea Grivitei 39, Apartament 8, Sector 1, 010703 Bucuresti ROMANIA
>Tel +40 21 6504452   /  Fax +40 21 3121311  /  Mobile +40 723 240434
>
>
>
>
>
>
>
>
>www.2020.ro
>
>---------------------------------
> ALL-NEW Yahoo! Messenger - all new features - even more fun!
>_______________________________________________
>Nettime-ro mailing list
>Nettime-ro {AT} nettime.org
>http://amsterdam.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
>-->
>arhiva: http://amsterdam.nettime.org/
>
>
>
---------------------------------
Noile abonamente Astral OnLine
256 kbps ; 12 USD/luna
http://www.astral.ro

_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://amsterdam.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/ 

_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://amsterdam.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/