www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] comunicat de presa - retragerea proiectelor de management d
Cosmin Costinas on Sat, 10 Dec 2005 13:44:20 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] comunicat de presa - retragerea proiectelor de management depuse pentru Centrul National al Dansului Bucuresti


Motto: 

"It is time that Romania gets a dance house with a
truly international focus. Keeping that in view it is
crucial to have a transparent, democratic and
international decision making process that reflects
the traditions of European democratic procedures. If
you want to enable the future director of the dance
house to develop activities with the rest of Europe it
is absolutely necessary that his/her appointment
doesn't smell any kind of "haut gout". An
international jury with some connaisseurs of the dance
world who aren't necessarily directly involved in the
production of dance, would form a good basis to avoid
the taste of too close fraternisation between policy
and personal interests." *

[mesaj postat de Walter Heun, director Joint
Adventures; director al festivalului ?Tanzwerkstatt
Europa?; director al retelei ?Nationales Performance
Netz?; presedintele asociatiei ?Bavarian association
for contemporary dance?, Germania]

 

 

COMUNICAT DE PRESÃ

 

 

Prin deciziile luate ? anularea abuzivã a concursului
din data de 7 noiembrie, modificarea Regulamentului de
funcþionare a CNDB în timpul concursului, modificarea
componenþei comisiilor de concurs, ceea ce a permis
cunoaºterea proiectelor noastre de management, ºi a
condiþiilor de participare, excluderea într-o primã
fazã a proiectului de management depus de Fundaþia
Proiect DCM ºi, în final, constituirea unei noi
comisii de concurs cu încãlcarea legislaþiei existente
(Ordonanþa Guvernului nr. 26 din 14 iulie 2005 privind
managementul instituþiilor publice de culturã,
articolul 4, punctul 2) - Ministerul Culturii ºi
Cultelor a încãlcat principiile elementare ale
democraþiei ºi a compromis ºansele ca actualul concurs
sã se desfãºoare în afara oricãror suspiciuni.

 

Luând în considerare faptul cã pânã în acest moment
Ministerul Culturii ºi Cultelor nu a rãspuns public
solicitãrilor adresate de societatea civilã ºi
artiºtii independenþi care au cerut anularea
concursului din data de 12 decembrie ºi desemnarea
unui comisii internaþionale pentru un alt concurs,
care sã cuprindã specialiºti în management cultural ºi
dans contemporan (din þarã ºi strãinãtate) ºi
observatori din partea presei, ne vedem obligaþi sã
anunþãm retragerea proiectelor noastre de management
din cadrul concursului pentru postul de director al
Centrului Naþional al Dansului. 

 

Retragerea proiectelor depuse la MCC va avea loc luni
12 decembrie, ora 9.45 la sediul MCC din Soseaua
Kiseleff, Nr. 30.

      Totodatã vã anunþãm cã vom continua
demersurile noastre de contestare a actualului concurs
prin demararea unei campanii de strângere de semnãturi
pentru susþinerea poziþiei noastre ºi prin semnalarea
celor întâmplate prin scrisori ºi proteste adresate
Preºedinþiei României, Delegaþiei Consiliului Europei
în România, Biroului de informare al Consiliului
Europei, Transparency International România,
Comisiilor de Culturã ale Parlamentului României,
ambasadelor, consulatelor, centrelor culturale strãine
la Bucureºti ºi presei internaþionale.

 

Mihai Mihalcea                    
  Cosmin Manolescu

                           
      Fundaþia Proiect DCM

 

10.12.2005

 

 

 

 

 

* [mesaj preluat de pe site-ul
?http://www.petitiononline.com/CNDB/petition.html 
unde a fost deschisa o petitie online pentru anularea
concursului CNDB si organizarea unui nou concurs cu o
comisie formata din specialisti in management cultural
si profesionisti ai dansului contemporan din tara si
din strainatate, cu participarea unor observatori din
partea presei] 
__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/